Leonidas
PRI LA DRINKULO EŬBULOS


Pri Eŭbulos, la tre saĝa, ekmemoru, preterirantoj,
      kaj ni drinku: la komuna rodo estos por ni Hades'.