Janus Pannonius
PRI PAPO PAŬLO


Filnjon, Paŭlo, vi havas kaj trezorojn,
kiom rare ĉe pontifik' troviĝis.

Sankta Patro ĉi nomo ne konvenas.
Vi, pli ĝuste, beata patro estas.