Marcus Valerius Martialis
PRI SIA LIBRO


Estas bona, mezkvalita kaj ankoraŭ pli da nebona
      en ĉi libro. Ne alie statas ĉiu verko, legant'.