Cino da Pistoia
SONETO

Min naŭzas ĉio altiranta rave
aliajn homojn. Tedas min la inondo.
Do kio plaĉas min? Jen la respondo:
se homo homon suferigas sklave.

Min plaĉas homvizaĝ' vundita glave,
min plaĉas ŝip' dronanta sub la ondo,
min plaĉus dua Nero, kaj la honto
de l' belaj damoj turpiĝintaj fave.

Malŝatas mi plezuron kaj serenon,
min plaĉas sole vidi gravajn tristojn
tuttage plaĉe sekvas mi kretenon.

Min plaĉas havi la plej aĉajn distrojn,
kaj murdi ĉiujn, kiujn mi strangolas
en pens' fiera, kie morto bolas.