Raffaello Sanzio
SONETO

En reton vi min logis, am', ho am',
per la okuloj, kies bril' doloras,
per vangoj neĝaj, kie rozoj floras,
per dolĉaj moroj, nobla vort-ornam'.

Mi flamas. Tion ne estingas jam
river', nek mar'. Sed plende mi ne ploras,
ĉar ĉi volupta ardo ja valoras,
ke min konsumos la pasia flam'.

Ho estis dolĉa jugo, dolĉa ĉen':
neĝblankaj viaj brakoj ĉirkaŭ l' kolo.
Vi rompis ĝin, kaj kaptis min kor-sven'.

Pri la cetero ĉesu la parolo,
ĉar dum la cito murdus min ĉagren'.
Nur mute do mi pensas vin en solo.