Gabriele d'Annunzio
SONĜO DE NOKTO PRINTEMPA

Kun orienta pompo vi descendas
sur lumaj ŝtupoj; virinaro migra
vin sekvas kaj tra la ŝtuparo nigra
via neĝblanka bril' la nokton fendas.

Preĝante al la Tero vi etendas
la brakojn, kaj, je via gesto signa,
la buŝoj de la virinaro vigla
psalmon de nova primaver' dissendas.

La kapoj ondas laŭ la ritmo lante,
tra l' vasta spac' la pia kant' solena
en forajn altojn spiras kun sopiro.

La granda son' nun svenas formortante.
L' ebon-ŝtuparo longa, plene plena
de l' virinaro, vibras kvazaŭ liro.