Gyula Illyés
SUR LA BOATO DE KHARONO

Ne tiam kun ni startas la barko de Kharono,
kiam l' okuloj frost-rigidas.
Ni, transirantoj mornaj, apert-okule, longe
jam sur la fata akvo glitas.

Jam antaŭ jaroj pelas nin la envia sorto
luliĝi sur boato, naĝa
laŭ long' de ĝuste tiel ravante bela bordo,
kvankam sur voj' ne tre laŭplaĉa.

Sur ĝuste tiel ravaj Canale kaj lagunoj,
kiel ĉe nuptvojaĝ', delekte;
ja ĉio estas sama, ĉielo, voj' pejzaĝo,
nur, ke retrodirekte.

Ja ĉio tiel ravas, kaj eĉ — sekrete — estas
pli rava, kiel ĝi forpasas,
iel simile, kiel la melodio, tial
ke l' violonon ĝi forlasas.

Sub niaj arboj inter amikoj ni sidadas
kaj ridas dum diskut' plezura,
kaj jen, ekbalanciĝas kun ni (kaj sole kun ni)
la bark' eksteren ekvetura.

Saĝul', kiu eĉ dum ĉi plezurvojaĝ' ridetas,
aŭ, eĉ larmante, larmas danke,
ke tiom da piazza kaj tiajn Casa d'Oro
li vidis, eĉ se revid-manke.