Anakreon
TRAKA ĈEVALIDO


Traka ĉevalido, kial vi suspekte malproksimas,
al mi strabas, de mi fuĝas, ŝajne ne tre min estimas?
Sciu, se la belan kolon mi per brido al vi ŝnurus,
sur vi la vetkur-kolonon mi lertege ĉirkaŭkurus.
Nun vi lude kapriolas sur la freŝa herb' kampara,
ej, rajdanto firme sida, tio al vi mankas, kara...