August von Platen-Hallermünde
TRISTAN

Kiu la Belon fiksis jam okule,
tiu al Mort' jam donis sin anime,
por ĉiu tera servo sentaŭgule,
li tamen tremos antaŭ Morto time,
kiu la Belon fiksis jam okule.

Eterne daŭros por li amsufero,
ĉar nur stultul' esperas, ke li povas
al ĉi instinkt' sufiĉi sur la tero,
kiun la sag' de Belo trafe trovas,
eterne daŭros por li amsufero.

Ah, li dezirus, kiel font', forseki,
el ĉiu vent' venenon suĉi brule,
el ĉiu flor' la morton enspiregi,
kiu la Belon fiksis jam okule,
ah, li dezirus, kiel font', forseki.