Johann Wolfgang Goethe
VESPERKANTO DE L' MIGRANTO


Ho vi, ĉiela sfer',
kiu for la penojn prenas,
en duoblaj zorg', mizer',
kun konsol' duobla venas:
jen, post pen' min premas laco.
Kial plu plezur', dolor'?
Dolĉa Paco,
venu, venu al la kor'!