Anakreon
VINKANTO


Nu, ni do ekdrinku, tamen
ni ne puŝu kriojn, kiel
la sovaĝa skito drinkas!
Amuziĝu dolĉe, miksu
ni la vinon kun la kanto...