Nazad – Repaŝo


Obsah – Enhavo

Preambule

Preamblo


Část I; Hlava I: Vymezení a cíle Unie

I-a parto; I-a titolo:
Difino kaj celoj de la Unio


Hlava II:
Základní práva a občanství Unie

II-a titolo:
La fundamentaj rajtoj kaj la unia civitaneco


Hlava III:
Pravomoci Unie

III-a titolo:
La agosferoj de la Unio


Hlava IV:
Orgány a instituce Unie,
Kapitola I:
Institucionální rámec

IV-a titolo:
La institucioj kaj organoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Instituciaj kadroj


Kapitola II:
Ostatní orgány a poradní instituce Unie

II-a ĉapitro
Ceteraj institucioj kaj organoj de la Unio


Hlava V:
Výkon pravomocí Unie
Kapitola I
Společná ustanovení

V-a titolo:
La praktikado de agosferoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Ĝeneralaj dispozicioj


Kapitola II:
Zvláštní ustanovení

II-a ĉapitro:
Specialaj dispozicioj


Kapitola III:
Posílená spolupráce

III-a ĉapitro:
Firmigita kunagado


Hlava VI:
Demokratický život Unie

VI-a titolo:
La demokrata funkciado de la Unio


Hlava VII:
Finance Unie

VII-a titolo:
La financoj de la Unio


Hlava VIII:
Unie a její sousedé

VIII-a titolo:
La Unio kaj ĝiaj najbaraj landoj


Hlava IX:
Členství v unii

IX-a titolo:
La unia membreco


Část II:
Listina základních práv Unie;
Preambule

II-a parto:
Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj de la Unio;
Preamblo


Hlava I:
Důstojnost

I-a titolo:
Digno


Hlava II:
Svobody

II-a titolo:
Liberecoj


Hlava III:
Rovnost

III-a titolo:
Egaleco


Hlava IV:
Solidarita

IV-a titolo:
Solidareco


Hlava V:
Občanská práva

V-a titolo:
Civitanaj rajtoj


Hlava VI:
Soudnictví

VI-a titolo:
Jurisdikcio


Hlava VII:
Obecná ustanovení upravující výklad a použití Listiny

VII-a titolo:
Ĝeneralaj dispozicioj koncerne la interpretadon kaj aplikon de la Ĉarto