Σύσταση - Υπόδειξη

Rekomendo

Ο Ουγγρικός Εσπεραντικός Σύνδεσμος (Ο.Ε.Σ. – H.E.A.) έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Εσπεραντικής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.) κατά την διάρκεια του 90ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Εσπεράντο στο Βίλνιους της Λιθουανίας από 23 έως 31 Ιουλίου 2005.La Hungaria Esperanto-Asocio (HEA), aliĝis al Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) dum la 90-a UK (Universala Kongreso de Esperanto) en Vilno, Litovio (23-31-a de julio 2005).
Απόφασή μας είναι να υποστηρίξουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εσπεραντικής Ένωσης όσον αφορά τον πιθανό και επιθυμητό ρόλο της Εσπεράντο στην πολύγλωσση Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα μετάφραση του Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύει και πιστοποιεί ότι η Εσπεράντο έχει την δυνατότητα να λύσει το πρόβλημα του νέου Πύργου της Βαβέλ που οικοδομήθηκε στις Βρυξέλλες, όχι στο απώτερο και νεφελώδες μέλλον, αλλά εδώ και τώρα.Ni intencas kiel eble plej efike apogi la agadon de EEU koncerne la eblan, dezirindan rolon de Esperanto en la multlingva Eŭropa Unio. Jena traduko de la Konstitucio de EU montras kaj konvinke pruvas, ke Esperanto taŭgas por solvi la problemon de la nova, brusela Turo de Babelo, ne en iu fora kaj nebula futuro, sed jam nun.
Εκφράζοντας τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε όλους όσους συνεισέφεραν στην ολοκλήρωση του έργου αυτού και εν ονόματι του Ουγγρικού Εσπεραντικού Συνδέσμου συστήνω ανεπιφύλακτα το εντυπωσιακό και χρήσιμο αυτό έργο.Esprimante sinceran dankon al ĉiuj kontribuintoj, en la nomo de la Estraro de HEA mi varme rekomendas ĉi tiun imponan kaj utilan verkon.
Καθηγητής Δρ. Endre Dudich
Αντιπρόεδρος του Ο.Ε.Σ
Profesoro D-ro Endre Dudich
vicprezidanto de HEA