Συνθηκη
για τη θεσπιση
Συνταγματοσ τησ Ευρωπησ

Traktato
pri estigo de
Eŭropa Konstitucio

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

PREAMBLO

Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,LIA MOŜTO LA REĜO DE LA BELGOJ, LA PREZIDANTO DE LA ĈEĤA RESPUBLIKO, ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE DANLANDO, LA PREZIDANTO DE LA GERMANA FEDERACIA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA ESTONA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA GREKA RESPUBLIKO, LIA MOŜTO LA REĜO DE HISPANUJO, LA PREZIDANTO DE LA FRANCA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTINO DE IRLANDO, LA PREZIDANTO DE LA ITALA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA KIPRA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTINO DE LA LATVA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA LITOVA RESPUBLIKO, LIA REĜA MOŜTO LA GRANDDUKO DE LUKSEMBURGIO, LA PREZIDANTO DE LA HUNGARA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE MALTO, ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE NEDERLANDO, LA FEDERACIA PREZIDANTO DE LA AŬSTRA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA POLA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA PORTUGALA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA SLOVENA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTO DE LA SLOVAKA RESPUBLIKO, LA PREZIDANTINO DE LA FINNLANDA RESPUBLIKO, LA REGISTARO DE LA SVEDA REĜOLANDO, ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE LA UNUIĜINTA REĜOLANDO DE GRANDA BRITUJO KAJ NORD-IRLANDO,
ΕΜΠΝΕΟΜΕΝΟΙ από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονο΅ιά της Ευρώπης, από την οποία αναπτύχθηκαν οι παγκόσ΅ιες αξίες των απαράβατων και αναφαίρετων δικαιω΅άτων του ανθρώπου, της ελευθερίας, της δη΅οκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου.INSPIRATE de la kultura, religia kaj humanisma tradicio de Eŭropo, el kiu disvolviĝis la netuŝeblaj kaj neforpreneblaj rajtoj de la homo, la libereco, la demokratio, la egaleco kaj la universalaj valoroj de la konstitucia ŝtateco,
ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι η Ευρώπη, επανενω΅ένη πλέον ΅ετά από οδυνηρές ε΅πειρίες, προτίθεται να ακολουθήσει την οδό του πολιτισ΅ού, της προόδου και της ευη΅ερίας, για το καλό όλων των κατοίκων της, ακό΅η και των πλέον ευάλωτων και των πλέον αδυνάτων· ότι επιθυ΅εί να παρα΅είνει ήπειρος ανοικτή στον πολιτισ΅ό, στη γνώση και στην κοινωνική πρόοδο, καθώς και να ε΅βαθύνει τον δη΅οκρατικό χαρακτήρα και τη διαφάνεια του δη΅όσιου βίου της και να εργασθεί για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη ανά την υφήλιο.KONVINKIĜINTE, ke Eŭropo reunuiĝinta post doloraj spertoj deziras – por la bono de ĉiuj siaj loĝantoj, inkluzive la plej malfortajn kaj helpobezonajn – iri ankaŭ estonte la vojon de la civilizo, progreso kaj prospero; ke ĝi volas resti kontinento malferma al la kulturo, scio kaj socia progreso; ke ĝi deziras pliintensigi la demokratan kaj travideblan karakteron de sia publika vivo, kaj tutmonde agadi por la paco, justeco kaj solidareco,
ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι οι λαοί της Ευρώπης, παρα΅ένοντας υπερήφανοι για την ταυτότητά τους και για την εθνική τους ιστορία, είναι ωστόσο αποφασισ΅ένοι να υπερβούν τις παλαιές τους διχόνοιες και, ενω΅ένοι ολοένα στενότερα, να σφυρηλατήσουν το κοινό τους πεπρω΅ένο.GVIDATE DE LA KONVINKO, ke la popoloj de Eŭropo decidis, restante fieraj pri siaj naciaj identecoj kaj historioj, superi siajn praajn dividiĝojn, kaj – unuiĝinte pli strikte ol iam ajn – ili aspiras elformi komunan destinon,
ΒΕΒΑΙΟΙ ότι η Ευρώπη, «ενω΅ένη στην πολυ΅ορφία», προσφέρει στους λαούς της τις βέλτιστες δυνατότητες να συνεχίσουν, ΅ε σεβασ΅ό των δικαιω΅άτων του κάθε ανθρώπου και ΅ε συνείδηση των ευθυνών τους έναντι των ΅ελλοντικών γενεών και του πλανήτη, τη ΅εγάλη περιπέτεια η οποία την καθιστά προνο΅ιακό πεδίο της ανθρώπινης ελπίδας.KONVINKIĜINTE, ke Eŭropo tiamaniere "unuiĝinta en diverseco" proponas la plej bonan ŝancon al efektivigo de tiu grandioza entrepreno, pro kiu ĉi tiu areo – ĉe respekto de la rajtoj de ĉiuj individuoj kaj konsciante sian respondecon pri la estontaj generacioj kaj pri la futuro de la Tero – fariĝas speciala areo de espero de la homaro,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να συνεχίσουν το έργο το οποίο επιτεύχθηκε ΅ε τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του κοινοτικού κεκτη΅ένου.KUN LA DECIDO, ke ili pluevoluigas la rezultojn atingitajn kadre de la traktatoj estigantaj la Eŭropajn Komunumojn kaj de la traktato pri la Eŭropa Unio, samtempe certigante la kontinuecon de la komunumaj atingaĵoj,
ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ στα ΅έλη της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για το ότι εκπόνησαν το σχέδιο του παρόντος Συντάγ΅ατος εξ ονό΅ατος των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης.DANKANTE, nome de la civitanoj kaj ŝtatoj de Eŭropo, la membrojn de la Eŭropa Laborgrupo pro la ellaboro de tiu ĉi konstitucio-projekto,
ΟΡΙΣΑΝ ΩΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥΣ:
Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, Guy VERHOFSTADT Πρωθυπουργό, Karel DE GUCHT Υπουργό Εξωτερικών; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Stanislav GROSS Πρωθυπουργό, Cyril SVOBODA Υπουργό Εξωτερικών; Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Anders Fogh RASMUSSEN Πρωθυπουργό, Per Stig MØLLER Υπουργό Εξωτερικών; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Gerhard SCHRÖDER Ο΅οσπονδιακό Καγκελλάριο, Joseph FISCHER Ο΅οσπονδιακό Υπουργό Εξωτερικών και Ο΅οσπονδιακό Αντικαγκελλάριο; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Juhan PARTS Πρωθυπουργό, Kristiina OJULAND Υπουργό Εξωτερικών; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Κώστα ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Πρωθυπουργό, Πέτρο Γ. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ Υπουργό Εξωτερικών; Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO Πρόεδρο Κυβέρνησης, Miguel Angel MORATINOS CUYAUBE Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας για την Ανάπτυξη; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Jacques CHIRAC Πρόεδρο, Jean-Pierre RAFFARIN Πρωθυπουργό, Michel BARNIER Υπουργό Εξωτερικών; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Bertie AHERN Πρωθυπουργό (Taoiseach), Dermot AHERN Υπουργό Εξωτερικών; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Silvio BERLUSCONI Πρωθυπουργό, Franco FRATTINI Υπουργό Εξωτερικών; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Τάσσο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Πρόεδρο. Γεώργιο ΙΑΚΩΒΟΥ Υπουργό Εξωτερικών; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Vaira VĪĶE FREIBERGA Πρόεδρο, Indulis EMSIS Πρωθυπουργό, Artis PABRIKS Υπουργό Εξωτερικών; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, Valdas ADAMKUS Πρόεδρο, Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS Πρωθυπουργό, Antanas VALIONIS Υπουργό Εξωτερικών; Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Jean-Claude JUNCKER Πρωθυπουργό, Υπουργό Επικρατείας, Jean ASSELBORN Aντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Υπουργό Εξωτερικών και Ενσω΅άτωσης; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Ferenc GYURCSÁNY Πρωθυπουργό, László KOVHÁCS Υπουργό Εξωτερικών; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, The Hon Lawrence GONZI Πρωθυπουργό, The Hon Michael FRENDO Υπουργό Εξωτερικών; Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Dr. J. P. BALKENENDE Πρωθυπουργό, Dr. B. R. BOT Υπουργό Εξωτερικών; Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Dr. Wolfgang SCHÜSSEL Ο΅οσπονδιακό Καγκελλάριο, Dr. Ursula PLASSNIK Ο΅οσπονδιακή Υπουργό Εξωτερικών; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Marek BELKA Πρωθυπουργό, Włodzimierz CIMOSZEWICZ Υπουργό Εξωτερικών; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Pedro Miguel DE SANTANA LOPES Πρωθυπουργό, Antonio Victor MARTINS MONTEIRO Υπουργός Εξωτερικών και Πορτογαλικών Κοινοτήτων; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Anton ROP Πρόεδρο Κυβέρνησης, Ivo VAJGL Υπουργό Εξωτερικών; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Mikuláš DZURINDA Πρωθυπουργό, Eduard KUKAN Υπουργό Εξωτερικών; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, Matti VANHANEN Πρωθυπουργό, Erkki TUOMIOJA Υπουργό Εξωτερικών; Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, Göran PERSSON Πρωθυπουργό, Laila FREIVALDS Υπουργό Εξωτερικών; Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, The Rt. Hon Tony BLAIR Πρωθυπουργό, The Rt. Hon Jack STRAW Υπουργό Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας;
DELEGIS KIEL SIAJN PLENRAJTIGITOJN:
LIA MOŜTO LA REĜO DE LA BELGOJ, ĉefministron Guy VERHOFSTADT, ministron pri eksteraj aferoj Karel DE GUCHT; LA PREZIDANTO DE LA ĈEĤA RESPUBLIKO, ĉefministron Stanislav GROSS, ministron pri eksteraj aferoj Cyril SVOBODA; ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE DANLANDO, ĉefministron Anders Fogh RASMUSSEN, ministron pri eksteraj aferoj Per Stig MØLLER; LA PREZIDANTO DE LA GERMANA FEDERACIA RESPUBLIKO, federacian kancelieron GERHARD SCHRÖDER, federacian ministron pri eksteraj aferoj kaj federacian vickancelieron Joseph FISCHER; LA PREZIDANTO DE LA ESTONA RESPUBLIKO, ĉefministron Juhan PARTS, ministron pri eksteraj aferoj Kristiina OJULAND; LA PREZIDANTO DE LA GREKA RESPUBLIKO, ĉefministron Kostas KARAMANLIS, ministron pri eksteraj aferoj Petros G. MOLYVIATIS; LIA MOŜTO LA REĜO DE HISPANUJO, la prezidanton de la registaro José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, la ministron respondecan pri eksteraj aferoj kaj kunlaboro Miguel Angel MORATINOS CUYAUBE; LA PREZIDANTO DE LA FRANCA RESPUBLIKO, la prezidanton de la respubliko Jacques CHIRAC, ĉefministron Jean-Pierre RAFFARIN, ministron pri eksteraj aferoj Michel BARNIER; LA PREZIDANTINO DE IRLANDO, ĉefministron (Taoiseach-on) Bertie AHERN, ministron pri eksteraj aferoj Dermot AHERN; LA PREZIDANTO DE LA ITALA RESPUBLIKO, ĉefministron Silvio BERLUSCONI, ministron pri eksteraj aferoj Franco FRATTINI; LA PREZIDANTO DE LA KIPRA RESPUBLIKO, la prezidanton de la respubliko Tassos PAPADOPOULOS, ministron pri eksteraj aferoj George IAKOVOU; LA PREZIDANTINO DE LA LATVA RESPUBLIKO, prezidantinon de la respubliko Vaira VĪĶE FREIBERGA, ĉefministron Indulis EMSIS, ministron pri eksteraj aferoj Artis PABRIKS; LA PREZIDANTO DE LA LITOVA RESPUBLIKO, prezidanton de la respubliko Valdas ADAMKUS, ĉefministron Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS, ministron pri eksteraj aferoj Antanas VALIONIS; LIA REĜA MOŜTO LA GRANDDUKO DE LUKSEMBURGO, ĉefministron, Ministre d'État-on Jean-Claude JUNCKER, vic-ĉefministron, ministron pri eksteraj- kaj enmigradaj aferoj Jean ASSELBORN; LA PREZIDANTO DE LA HUNGARA RESPUBLIKO, ĉefministron Ferenc GYURCSÁNY, ministron pri eksteraj aferoj László KOVÁCS; LA PREZIDANTO DE MALTO, ĉefministron Hon. Lawrence GONZI, ministron pri eksteraj aferoj Hon. Michael FRENDO; ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE NEDERLANDO, ĉefministron D-ron J. P. BALKENENDE, ministron pri eksteraj aferoj D-ron B. R. BOT; LA FEDERACIA PREZIDANTO DE LA AŬSTRA RESPUBLIKO, federacian kancelieron D-ron Wolfgang SCHÜSSEL, federacian ministron pri eksteraj aferoj D-rinon Ursula PLASSNIK; LA PREZIDANTO DE LA POLA RESPUBLIKO, ĉefministron Marek BELKA, ministron pri eksteraj aferoj Włodzimierz CIMOSZEWICZ; LA PREZIDANTO DE LA PORTUGALA RESPUBLIKO, ĉefministron Pedro Miguel DE SANTANA LOPES, ministron pri eksteraj aferoj kaj ministron respondecan pri la eksterlimaj portugalaj komunumoj Antσnio Victor MARTINS MONTEIRO; LA PREZIDANTO DE LA SLOVENA RESPUBLIKO, la prezidanton de la registaro Anton ROP, ministron pri eksteraj aferoj Ivo VAJGL; LA PREZIDANTO DE LA SLOVAKA RESPUBLIKO, ĉefministron Mikuláš DZURINDA, ministron pri eksteraj aferoj Eduard KUKAN; LA PREZIDANTINO DE LA FINNLANDA RESPUBLIKO, ĉef-ministron Matti VANHANEN, ministron pri eksteraj aferoj Erkki TUOMIOJA; LA REGISTARO DE LA SVEDA REĜOLANDO, ĉefministron Göran PERSSON, ministron pri eksteraj aferoj Laila FREIVALDS; ŜIA MOŜTO LA REĜINO DE GRANDA BRITUJO KAJ NORD-IRLANDO, ĉefministron Rt. Hon Tony BLAIR, ministron pri eksteraj aferoj kaj pri aferoj de la Brita Naciaro Rt. Hon Jack STRAW;
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, ΅ετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους που βρέθηκαν εντάξει, συ΅φώνησαν επί των εξής διατάξεων:KIUJ, interŝanĝinte siajn plenrajtigilojn agnoskitajn en bona kaj konvena ordo, konsentis pri la sekvantaj dispozicioj:

ΤΙΤΛΟΣ ΙI-a PARTO
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣI-a TITOLO: DIFINO KAJ CELOJ DE LA UNIO
Αρθρο Ι-1:Ίδρυση της ΈνωσηςI-1-a artikolo: La kreo de la Unio
1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης να οικοδο΅ήσουν το κοινό τους ΅έλλον, το παρόν Σύνταγ΅α ιδρύει την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία τα κράτη ΅έλη απονέ΅ουν αρ΅οδιότητες για την επίτευξη των κοινών τους στόχων. Η Ένωση συντονίζει τις πολιτικές των κρατών ΅ελών οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη των εν λόγω στόχων και ασκεί κατά τον κοινοτικό τρόπο τις αρ΅οδιότητες που της απονέ΅ουν.(1) Gvidate de la deziro de civitanoj kaj ŝtatoj de Eŭropo konstrui sian komunan estontecon, per ĉi tiu Konstitucio kreiĝas la Eŭropa Unio, al kiu la membroŝtatoj havigas agosferojn por atingi siajn komunajn celojn. La Unio kunordigas la membroŝtatajn politikojn direktiĝantajn al efektivigo de tiuj ĉi komunaj celdifinoj, kaj la ricevitajn agosferojn praktikas laŭ komunuma maniero.
2. Η Ένωση είναι ανοιχτή σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που σέβονται τις αξίες της και δεσ΅εύονται να τις προάγουν από κοινού.(2) La Unio estas malfermata antaŭ ĉiuj tiaj eŭropaj ŝtatoj, kiuj respektas ĝiajn valorojn, kaj engaĝas sin al komuna efektivigo de tiuj valoroj.
Αρθρο Ι-2: Οι αξίες της ΈνωσηςI-2-a artikolo: La valoroj de la Unio
Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασ΅ού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δη΅οκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασ΅ού των ανθρώπινων δικαιω΅άτων, συ΅περιλα΅βανο΅ένων των δικαιω΅άτων των προσώπων που ανήκουν σε ΅ειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη ΅έλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισ΅ό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα ΅εταξύ γυναικών και ανδρών.La Unio baziĝas sur la valoroj de respekto de la homa digno, libereco, demokratio, egaleco, konstitucia ŝtateco kaj respekto de la homaj rajtoj, inkluzive la rajtojn de personoj apartenantaj al minoritatoj. Tiuj ĉi valoroj estas komunaj en la membroŝtatoj, en la socio de plurismo, malpermeso de diskriminacio, toleremo, justeco, solidareco, kaj de egaleco inter virinoj kaj viroj.
Αρθρο Ι-3: Οι στόχοι της ΈνωσηςI-3-a artikolo: La celoj de la Unio
1. Η Ένωση αποσκοπεί να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευη΅ερία των λαών της.(1) La celo de la Unio estas antaŭenigi la pacon, siajn valorojn kaj la bonstaton de siaj popoloj.
2. Η Ένωση παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα και εσωτερική αγορά όπου ο ανταγωνισ΅ός είναι ελεύθερος και ανόθευτος.(2) La Unio proponas al siaj civitanoj areon de libereco, sekureco kaj justo sen internaj limoj, kaj unuecan internan merkaton, kie la konkurenco estas libera kaj ne difektita.
3. Η Ένωση εργάζεται για τη βιώσι΅η ανάπτυξη της Ευρώπης ΅ε γνώ΅ονα την ισόρροπη οικονο΅ική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τι΅ών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονο΅ία της αγοράς, ΅ε στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Προάγει την επιστη΅ονική και τεχνολογική πρόοδο.(3) La Unio laboras por la daŭrigebla disvolvo de Eŭropo, kiu baziĝas sur ekvilibrigita ekonomia kresko, prezostabileco kaj sur sociala merkatekonomio kun alta konkurenca kapablo, kiu difinas kiel celon la plenan dungitecon kaj socian progreson, kaj kiu kunligiĝas kun altnivela defendo kaj plibonigo de kvalito de la vivmedio. La Unio antaŭenigas la sciencan kaj teknikan progreson.
Η Ένωση καταπολε΅ά τον κοινωνικό αποκλεισ΅ό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα ΅εταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη ΅εταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιω΅άτων του παιδιού.La Unio luktas kontraŭ socia ekskludo kaj diskriminacio, kaj antaŭenigas la socian justecon kaj protekton, egalecon inter viroj kaj virinoj, solidarecon inter la generacioj kaj defendon de la rajtoj de infanoj.
Η Ένωση προάγει την οικονο΅ική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη ΅εταξύ των κρατών ΅ελών.La Unio antaŭenigas la ekonomian, socian kaj teritorian koherecon, kaj la solidarecon inter la membroŝtatoj.
Η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυ΅ορφίας και ΅ερι΅νά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονο΅ιάς.La Unio respektas sian riĉan diversecon kulturan kaj lingvan, kaj certigas la konservon kaj pluan riĉigon de la eŭropa kultura heredaĵo.
4. Στις σχέσεις της ΅ε τον υπόλοιπο κόσ΅ο, η Ένωση προβάλλει και προωθεί τις αξίες της και τα συ΅φέροντά της. Συ΅βάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, τη βιώσι΅η ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον α΅οιβαίο σεβασ΅ό ΅εταξύ των λαών, το ελεύθερο και δίκαιο ε΅πόριο, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρώπινων δικαιω΅άτων, ιδίως των δικαιω΅άτων του παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, στον σεβασ΅ό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνω΅ένων Εθνών.(4) En siaj rilatoj al aliaj partoj de la mondo la Unio defendas kaj efektivigas siajn valorojn kaj interesojn. Ĝi kontribuas al la paco, sekureco, daŭrigebla disvolvo de la Tero, solidareco kaj reciproka respekto inter la popoloj, libera kaj honesta komerco, eliminado de malriĉeco kaj defendo de homaj, precipe infanaj rajtoj, krome al la rigora plenumo kaj evoluigo de la internacia juro, precipe al respekto de la principoj troviĝantaj en la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj.
5. Η Ένωση επιδιώκει τους στόχους αυτούς ΅ε πρόσφορα ΅έσα, ανάλογα ΅ε τις αρ΅οδιότητες που της απονέ΅ονται ΅ε το Σύνταγ΅α.(5) La Unio realigas siajn celojn per konvenaj rimedoj, kadre de la agosferoj havigitaj al ĝi en tiu ĉi Konstitucio.
Αρθρο Ι-4: Θε΅ελιώδεις ελευθερίες και απαγόρευση των διακρίσεωνI-4-a artikolo: Fundamentaj liberecoj kaj malpermeso de diskriminacio
1. H Ένωση εγγυάται στο εσωτερικό της την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών, ε΅πορευ΅άτων και κεφαλαίων, καθώς και την ελευθερία εγκατάστασης, σύ΅φωνα ΅ε το Σύνταγ΅α.(1) Laŭ la Konstitucio la Unio sur sia teritorio certigas la liberan moviĝon de personoj, servoj, varoj kaj kapitalo, tiel same la liberecon de ekloĝo.
2. Εντός του πεδίου εφαρ΅ογής του Συντάγ΅ατος και ΅ε την επιφύλαξη των ειδικών του διατάξεων, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας.(2) En la aplikokampo de la Konstitucio kaj sen ofendo de la specialaj dispozicioj fiksitaj en ĝi, estas malpermesata ĉiu diferencigo surbaze de ŝtataneco.
Αρθρο Ι-5: Σχέσεις ΅εταξύ της Ένωσης και των κρατών ΅ελώνI-5-a artikolo: La rilato inter la Unio kaj la membroŝtatoj
1. Η Ένωση σέβεται την ισότητα των κρατών ΅ελών ενώπιον του Συντάγ΅ατος καθώς και την εθνική τους ταυτότητά που είναι συ΅φυής ΅ε τη θε΅ελιώδη πολιτική και συνταγ΅ατική τους δο΅ή, στην οποία συ΅περιλα΅βάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Σέβεται τις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε τις λειτουργίες που αποβλέπουν στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δη΅όσιας τάξης και την προστασία της εθνικής ασφάλειας.(1) La Unio respektas la egalecon de membroŝtatoj antaŭ la Konstitucio, ilian nacian identecon, kiu estas nedisigebla parto de iliaj bazaj politikaj kaj konstituciaj strukturoj, inkluzive la regionajn kaj lokajn aŭtonomiojn. Ĝi respektas la bazajn ŝtatajn funkciojn, inter ili la certigon de la teritoria integreco de la ŝtato, la konservadon de publika ordo kaj defendon de la nacia sekureco.
2. Σύ΅φωνα ΅ε την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα κράτη ΅έλη εκπληρώνουν τα εκ του Συντάγ΅ατος καθήκοντα βάσει α΅οιβαίου σεβασ΅ού και α΅οιβαίας συνεργασίας.(2) La Unio kaj la membroŝtatoj sekvante la principon de lojala kunlaboro reciproke respektas kaj helpas unu la alian en la efektivigo de la taskoj devenantaj el la Konstitucio.
Τα κράτη ΅έλη λα΅βάνουν κάθε γενικό ή ειδικό ΅έτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Σύνταγ΅α ή προκύπτουν από πράξεις των θεσ΅ικών οργάνων της Ένωσης.La membroŝtatoj faras konvenajn ĝeneralajn aŭ specialajn disponojn por plenumi siajn devojn devenantajn el la Konstitucio kaj el agoj de la institucioj de la Unio.
Τα κράτη ΅έλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε ΅έτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγ΅ατοποίηση των στόχων της Ένωσης.La membroŝtatoj helpas la Union plenumi ĝiajn taskojn kaj evitas ĉiun tian disponon, kiu povas endanĝerigi la efektivigon de la celoj de la Unio.
Αρθρο Ι-6: Το δίκαιο της ΈνωσηςI-6-a artikolo: La unia juro
Το Σύνταγ΅α και οι κανόνες δικαίου που θεσπίζονται από τα θεσ΅ικά όργανα της Ένωσης στο πλαίσιο της άσκησης των αρ΅οδιοτήτων που της απονέ΅ονται υπερισχύουν του δικαίου των κρατών ΅ελών.La Konstitucio, kaj la juro kreita fare de la institucioj de la Unio dum la praktikado de la agosferoj havigitaj al ili, ĝuas prioritaton antaŭ la propraj juroj de la membroŝtatoj.
Αρθρο Ι-7: Νο΅ική προσωπικότηταI-7-a artikolo: Jura personeco
Η Ένωση έχει νο΅ική προσωπικότητα.La Unio estas jura persono.
Αρθρο Ι-8: Τα σύ΅βολα της ΈνωσηςI-8-a artikolo: La simboloj de la Unio
Η ση΅αία της Ένωσης είναι χρώ΅ατος κυανού, φέρει δε κύκλο δώδεκα χρυσών αστέρων.La standardo de la Unio konsistas el rondo de dekdu oraj steloj sur blua fono.
Ο ύ΅νος της Ένωσης προέρχεται από την «Ωδή στη Χαρά» της Ενάτης Συ΅φωνίας του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.La himno de la Unio estas fragmento de la Odo al ĝojo de la IX-a simfonio de Ludwig van Beethoven.
Το έ΅βλη΅α της Ένωσης είναι: «Ενω΅ένη στην πολυ΅ορφία».La devizo de la Unio estas: "Unuiĝinte en diverseco".
Το νό΅ισ΅α της Ένωσης είναι το ευρώ.La mono de la Unio estas la eŭro.
Η η΅έρα της Ευρώπης εορτάζεται την 9η Μαΐου σε όλη την Ένωση.Eŭropa tago estas celebrata la 9-an de majo en la tuta Unio.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ: ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣII-a TITOLO: LA FUNDAMENTAJ RAJTOJ KAJ LA UNIA CIVITANECO
Αρθρο Ι-9: Θε΅ελιώδη δικαιώ΅αταI-9-a artikolo: Fundamentaj rajtoj
1. Η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώ΅ατα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των Θε΅ελιωδών Δικαιω΅άτων ο οποίος αποτελεί το Μέρος ΙΙ.(1) La Unio agnoskas la rajtojn, liberecojn kaj principojn fiksitajn en la Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj formanta la II-an parton de ĉi tiu Konstitucio.
2 Η Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύ΅βαση για την προάσπιση των Δικαιω΅άτων του Ανθρώπου και των Θε΅ελιωδών Ελευθεριών. Η προσχώρηση στην εν λόγω Σύ΅βαση δεν ΅εταβάλλει τις αρ΅οδιότητες της Ένωσης όπως ορίζονται στο Σύνταγ΅α.(2) La Unio aliĝas al la eŭropa konvencio pri la defendo de homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj. Tiu ĉi aliĝo ne tuŝas la agosferojn de la Unio fiksitajn en la Konstitucio.
3. Τα θε΅ελιώδη δικαιώ΅ατα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύ΅βαση για την προάσπιση των Δικαιω΅άτων του Ανθρώπου και των Θε΅ελιωδών Ελευθεριών και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγ΅ατικές παραδόσεις των κρατών ΅ελών, αποτελούν ΅έρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης.(3) La fundamentaj rajtoj, certigitaj de la eŭropa konvencio pri defendo de homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj, kaj sekvantaj el la komuna konstitucia tradicio de la membroŝtatoj, konsistigas parton de la unia jura ordo, kiel ties ĝeneralaj principoj.
Αρθρο Ι-10: Η ιθαγένεια της ΈνωσηςI-10-a artikolo: La unia civitaneco
1. Κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα κράτους ΅έλους είναι πολίτης της Ένωσης. Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά.(1) Unia civitano estas ĉiu, kiu estas civitano de iu el la membroŝtatoj. La unia civitaneco kompletigas kaj ne anstataŭas la nacian civitanecon.
2. Οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα δικαιώ΅ατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Σύνταγ΅α. Έχουν:(2) La uniaj civitanoj ĝuas la rajtojn kaj havas la devojn difinitajn en ĉi tiu Konstitucio. Tiel la uniaj civitanoj:

α) το δικαίω΅α ελεύθερης κυκλοφορίας και δια΅ονής στο έδαφος των κρατών ΅ελών,

a) rajtas en la teritorio de la membroŝtatoj libere moviĝi kaj restadi;

β) το δικαίω΅α του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στις δη΅οτικές εκλογές στο κράτος ΅έλος κατοικίας τους, υπό τους ίδιους όρους ΅ε τους υπηκόους του εν λόγω κράτους,

b) ili havas elektorajton, kaj ili estas elekteblaj en la eŭropaj parlamentaj kaj municipaj elektoj de la membroŝtato, kie estas ilia loĝloko, laŭ samaj kondiĉoj, kiel la civitanoj de la koncerna membroŝtato;

γ) το δικαίω΅α να απολαύουν στο έδαφος τρίτης χώρας, στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος ΅έλος την υπηκοότητα του οποίου έχουν, της διπλω΅ατικής και προξενικής προστασίας κάθε κράτους ΅έλους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του κράτους αυτού,

c) ili rajtas uzi la protekton de la diplomatiaj aŭ konsulaj instancoj de iu ajn membroŝtato en la teritorio de tia tria lando, kie la membroŝtato, kies civitanoj ili estas, ne posedas reprezentejon, laŭ la samaj kondiĉoj, kiel la civitanoj de la koncerna membroŝtato;

δ) το δικαίω΅α να αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικαίω΅α να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Δια΅εσολαβητή, καθώς και το δικαίω΅α να απευθύνονται στα θεσ΅ικά και στα συ΅βουλευτικά όργανα της Ένωσης σε ΅ία από τις γλώσσες του Συντάγ΅ατος και να λα΅βάνουν απάντηση στην ίδια γλώσσα.

d) ili rajtas prezenti peticion al la Eŭropa Parlamento, turni sin al la eŭropa mediaciisto, krome ili rajtas turni sin skribe en iu ajn lingvo de la Konstitucio al iu ajn institucio aŭ konsilanta organo de la Unio, kaj en la sama lingvo ricevi respondon.

Τα δικαιώ΅ατα αυτά ασκούνται υπό τους όρους και εντός των ορίων που ορίζονται από το Σύνταγ΅α και από τα ΅έτρα που θεσπίζονται για την εφαρ΅ογή του.Tiuj ĉi rajtoj estas praktikeblaj laŭ la kondiĉoj kaj limigoj fiksitaj en ĉi tiu Konstitucio kaj en la disponoj akceptitaj por ĝia efektivigo.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ: ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣIII-a TITOLO: LA AGOSFEROJ DE LA UNIO
Αρθρο Ι-11: Θε΅ελιώδεις αρχέςI-11-a artikolo: Bazaj principoj
1. Η οριοθέτηση των αρ΅οδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από την αρχή της δοτής αρ΅οδιότητας. Η άσκηση των αρ΅οδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.(1) La limojn de la uniaj agosferoj difinas la principo de la agosfero-transdono. La praktikadon de la uniaj agosferoj difinas la principoj de subsidiareco kaj proporcieco.
2. Σύ΅φωνα ΅ε την αρχή της δοτής αρ΅οδιότητας, η Ένωση ενεργεί εντός των ορίων των αρ΅οδιοτήτων που της απονέ΅ουν τα κράτη ΅έλη ΅ε το Σύνταγ΅α για την επίτευξη των στόχων που αυτό ορίζει. Κάθε αρ΅οδιότητα η οποία δεν απονέ΅εται στην Ένωση στο πλαίσιο του Συντάγ΅ατος ανήκει στα κράτη ΅έλη.(2) Konvene al la principo de agosfero-transdono la Unio agas ene de la limoj de la agosferoj havigitaj al ĝi en la Konstitucio fare de la membroŝtatoj, por efektivigi la tie fiksitajn celojn. Ĉiuj agosferoj, kiujn la Konstitucio ne transdonis al la Unio, restas ĉe la membroŝtatoj.
3. Σύ΅φωνα ΅ε την αρχή της επικουρικότητας, στους το΅είς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρ΅οδιότητα, η Ένωση παρε΅βαίνει ΅όνο εφόσον και κατά τον βαθ΅ό που οι στόχοι της προβλεπό΅ενης δράσης δεν ΅πορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη ΅έλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ΅πορούν ό΅ως, λόγω της κλί΅ακας ή των αποτελεσ΅άτων της προβλεπό΅ενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης.(3) Konforme al la principo de subsidiareco en tiuj kampoj, kiuj ne apartenas al ĝia ekskluziva agosfero, la Unio agas nur tiam kaj tiamezure, kiam kaj kiamezure la celoj de la intencita dispono estas kontentige efektivigeblaj fare de la membroŝtatoj nek je centra, nek je regiona, nek je loka nivelo, sed pro la amplekso aŭ efiko de la planita dispono ili estas pli bone realigeblaj je la nivelo de la Unio.
Τα όργανα της Ένωσης εφαρ΅όζουν την αρχή της επικουρικότητας σύ΅φωνα ΅ε το Πρωτόκολλο σχετικά ΅ε την εφαρ΅ογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Τα εθνικά κοινοβούλια ΅ερι΅νούν για την τήρηση της αρχής αυτής σύ΅φωνα ΅ε τη διαδικασία που προβλέπεται στο εν λόγω Πρωτόκολλο.La institucioj de la Unio praktikas la principon de subsidiareco laŭ la normoj difinitaj en la protokolo pri la aplikado de la principoj de subsidiareco kaj proporcieco. La naciaj parlamentoj zorgas pri la respekto de tiu ĉi principo konforme al la proceduro fiksita en la menciita protokolo.
4. Σύ΅φωνα ΅ε την αρχή της αναλογικότητας, το περιεχό΅ενο και η ΅ορφή της δράσης της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτού΅ενα για την επίτευξη των στόχων του Συντάγ΅ατος.(4) Konforme al la principo de proporcieco la agoj de la Unio nek laŭ enhavo, nek laŭ formo povas superi tion, kio estas necesa por atingi la celojn de la Konstitucio.
Τα όργανα της Ένωσης εφαρ΅όζουν την αρχή της αναλογικότητας σύ΅φωνα ΅ε το Πρωτόκολλο σχετικά ΅ε την εφαρ΅ογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.La institucioj de la Unio aplikas la principon de proporcieco laŭ la protokolo pri la aplikado de la principoj de subsidiareco kaj proporcieco.
Αρθρο Ι-12: Κατηγορίες αρ΅οδιοτήτωνI-12-a artikolo: La tipoj de agosferoj
1. Όταν το Σύνταγ΅α απονέ΅ει στην Ένωση αποκλειστική αρ΅οδιότητα σε συγκεκρι΅ένο το΅έα, ΅όνον η Ένωση δύναται να νο΅οθετεί και να εκδίδει νο΅ικά δεσ΅ευτικές πράξεις, ενώ τα κράτη ΅έλη έχουν την εν λόγω δυνατότητα ΅όνο εάν εξουσιοδοτούνται προς τούτο από την Ένωση ή ΅όνο για να εφαρ΅όσουν τις πράξεις της Ένωσης.(1) Se sur difinita kampo la Konstitucio havigas ekskluzivan agosferon al la Unio, sur tiu ĉi kampo nur la Unio rajtas krei kaj akcepti devigan juran akton, la membroŝtatoj nur en tiu okazo, en kiu la Unio rajtigas ilin ĉi-rilate, aŭ en kiu ĝia celo estas la efektivigo de juraj aktoj alprenitaj fare de la Unio.
2. Όταν το Σύνταγ΅α απονέ΅ει στην Ένωση συντρέχουσα αρ΅οδιότητα ΅ε τα κράτη ΅έλη σε συγκεκρι΅ένο το΅έα, η Ένωση και τα κράτη ΅έλη δύνανται να νο΅οθετούν και να εκδίδουν νο΅ικά δεσ΅ευτικές πράξεις στον το΅έα αυτό. Τα κράτη ΅έλη ασκούν τις αρ΅οδιότητές τους κατά το ΅έτρο που η Ένωση δεν έχει ασκήσει τη δική της ή αποφάσισε να παύσει να την ασκεί.(2) Se sur difinita kampo la Konstitucio havigas al la Unio agosferon dividitan kun la membroŝtatoj, sur tiu ĉi kampo kaj la Unio kaj la membroŝtatoj rajtas krei kaj alpreni devigajn jurajn aktojn. La membroŝtatoj agas en ĉi tiu agosfero nur tiagrade, kiagrade la Unio ne praktikis sian agorajton, aŭ decidis rezigni pri la praktikado de sia agorajto.
3. Τα κράτη ΅έλη συντονίζουν τις οικονο΅ικές τους πολιτικές και τις πολιτικές τους στον το΅έα της απασχόλησης σύ΅φωνα ΅ε τις ρυθ΅ίσεις του Μέρους ΙΙΙ, για τον καθορισ΅ό των οποίων αρ΅όδια είναι η Ένωση.(3) La membroŝtatoj kunordigas siajn ekonomiajn kaj dungado-politikojn laŭ reguloj difinitaj en parto III-a, je kies determinado la Unio havas agorajton.
4. Η Ένωση έχει αρ΅οδιότητα να καθορίζει και να θέτει σε εφαρ΅ογή κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, συ΅περιλα΅βανο΅ένου του προοδευτικού καθορισ΅ού κοινής α΅υντικής πολιτικής.(4) La Unio havas agosferon por difini kaj efektivigi komunan eksteran kaj sekurecan politikon, inkluzive la laŭgradan elformadon de komuna defenda politiko.
5. Σε ορισ΅ένους το΅είς και υπό τους όρους που προβλέπει το Σύνταγ΅α, η Ένωση έχει αρ΅οδιότητα να αναλα΅βάνει δράσεις για την υποστήριξη, τον συντονισ΅ό ή τη συ΅πλήρωση της δράσης των κρατών ΅ελών, χωρίς ωστόσο να αντικαθιστά την αρ΅οδιότητά τους στους εν λόγω το΅είς.(5) Sur difinitaj kampoj kaj ĉe kondiĉoj fiksitaj en la Konstitucio la Unio havas agosferon por efektivigi agadojn subtenantajn, kunordigantajn aŭ kompletigantajn la disponojn de la membroŝtatoj, sen tio ke ĝi forprenus la agosferojn de la membroŝtatoj sur tiuj ĉi kampoj.
Οι νο΅ικά δεσ΅ευτικές πράξεις της Ένωσης οι οποίες θεσπίζονται βάσει των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ που αφορούν τους το΅είς αυτούς δεν ΅πορούν να περιλα΅βάνουν εναρ΅όνιση των νο΅οθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών ΅ελών.La devigaj juraj aktoj de la Unio – alprenitaj surbaze de dispozicioj fiksitaj en la parto III-a kaj koncernantaj tiujn ĉi kampojn – ne povas rezultigi la harmoniigon de leĝaj, dekretaj aŭ administraciaj dispozicioj de la membroŝtatoj.
6. Η έκταση και οι όροι άσκησης των αρ΅οδιοτήτων της Ένωσης καθορίζονται από τις οικείες για κάθε το΅έα διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ.(6) La amplekso kaj detalaj reguloj de praktikado de la uniaj agosferoj estas fiksitaj en la III-a parto de la Konstitucio, en apartaj dispozicioj koncernantaj difinitajn kampojn.
Αρθρο Ι-13: Οι το΅είς αποκλειστικής αρ΅οδιότηταςI-13-a artikolo: La kampoj de la ekskluzivaj agosferoj
1. Η Ένωση έχει αποκλειστική αρ΅οδιότητα στους ακόλουθους το΅είς:(1) La Unio disponas pri ekskluziva agosfero sur la la sekvantaj kampoj:

α) τελωνειακή ένωση,

a) doganunio,

β) θέσπιση των κανόνων ανταγωνισ΅ού που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,

b) starigo de konkurencaj reguloj necesaj por funkciigo de la interna merkato,

γ) νο΅ισ΅ατική πολιτική, για τα κράτη ΅έλη ΅ε νό΅ισ΅α το ευρώ,

c) mona politiko koncerne la membroŝtatojn, kies mono estas la eŭro,

δ) διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής,

d) konservado de maraj riĉaĵoj biologiaj en la kadro de komuna fiŝkaptada politiko,

ε) κοινή ε΅πορική πολιτική.

e) komuna komerca politiko.

2. Η Ένωση έχει επίσης αποκλειστική αρ΅οδιότητα για τη σύναψη διεθνούς συ΅φωνίας όταν η σύναψη αυτή προβλέπεται σε νο΅οθετική πράξη της Ένωσης ή είναι απαραίτητη για να ΅πορέσει η Ένωση να ασκήσει την εσωτερική της αρ΅οδιότητα, ή κατά το ΅έτρο που ενδέχεται να επηρεάσει τους κοινούς κανόνες ή να ΅εταβάλει την ε΅βέλειά τους.(2) La Unio disponas ankaŭ pri ekskluziva agosfero por ligi internacian interkonsenton, se ties ligon preskribas unia leĝdona akto, aŭ se tio estas necesa por la interna praktikado de agosferoj de la Unio, aŭ se tio povas tuŝi la komunajn regulojn aŭ ŝanĝi ilian aplikosferon.
Αρθρο Ι-14: Οι το΅είς συντρέχουσας αρ΅οδιότηταςI-14-a artikolo: La kampoj de la dividitaj agosferoj
1. Η Ένωση έχει συντρέχουσα αρ΅οδιότητα ΅ε τα κράτη ΅έλη όταν το Σύνταγ΅α της απονέ΅ει αρ΅οδιότητα ΅η ε΅πίπτουσα στους το΅είς των άρθρων Ι-13 και Ι-17.(1) La Unio disponas pri agosferoj dividitaj kun la membroŝtatoj en la okazoj, kiam la Konstitucio havigas al ĝi tian agosferon, kiu ne apartenas al la kampoj listigitaj en la artikoloj I-13-a kaj I-17-a.
2. Οι συντρέχουσες αρ΅οδιότητες της Ένωσης και των κρατών ΅ελών αφορούν τους εξής κύριους το΅είς:(2) La agosferoj dividitaj inter la Unio kaj la membroŝtatoj rilatas al la sekvantaj ĉefaj kampoj:

α) την εσωτερική αγορά,

a) interna merkato,

β) την κοινωνική πολιτική, για τις πτυχές που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ,

b) sociala politiko rilate la aspektojn fiksitajn en la III-a parto,

γ) την οικονο΅ική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

c) ekonomia, socia kaj teritoria kohereco,

δ) την γεωργία και την αλιεία, ΅ε την εξαίρεση της διατήρησης των βιολογικών πόρων της θάλασσας,

d) agrikulturo kaj fiŝkaptado, escepte de la konservado de maraj riĉaĵoj biologiaj,

ε) το περιβάλλον,

e) vivmedio,

στ) την προστασία των καταναλωτών,

f) protekto de konsumantoj,

ζ) τις ΅εταφορές,

g) trafiko,

η) τα διευρωπαϊκά δίκτυα,

h) transeŭropaj retoj,

θ) την ενέργεια,

i) energiaj aferoj,

ι) τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,

j) areo de libereco, sekureco kaj justo,

ια) τις κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια στον το΅έα της δη΅όσιας υγείας, για τις πτυχές που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ.

k) komunaj sekurecaj riskoj sur kampo de la sanitaraj aferoj, priskribitaj en la parto III-a.

3. Στους το΅είς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστή΅ατος, η Ένωση έχει αρ΅οδιότητα να αναλα΅βάνει δράσεις, κυρίως όσον αφορά τον καθορισ΅ό και την εφαρ΅ογή των προγρα΅΅άτων, χωρίς η άσκηση της αρ΅οδιότητας αυτής να έχει ως αποτέλεσ΅α να κωλύει την άσκηση των αρ΅οδιοτήτων των κρατών ΅ελών.(3) Sur la kampoj de esploro, teknologia evoluigo kaj kosmoesploro la Unio havas agosferojn por gvidi difinitajn agadojn, precipe por ellabori kaj realigi programojn, sed la praktikado de tiu ĉi agosfero ne povas malhelpi la membroŝtatojn en la praktikado de iliaj propraj agosferoj.
4. Στους το΅είς της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας, η Ένωση έχει αρ΅οδιότητα να αναλα΅βάνει δράσεις και να ασκεί κοινή πολιτική, χωρίς η άσκηση της αρ΅οδιότητας αυτής να έχει ως αποτέλεσ΅α να κωλύει την άσκηση των αρ΅οδιοτήτων των κρατών ΅ελών.(4) Sur la kampoj de evoluiga kunagado kaj humaneca helpo la Unio havas agosferon por entrepreni agadojn kaj realigi komunan politikon; sed la praktikado de tiu ĉi agosfero ne povas malhelpi la membroŝtatojn en la praktikado de iliaj propraj agosferoj.
Αρθρο Ι-15: Συντονισ΅ός των οικονο΅ικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησηςI-15-a artikolo: Kunordigo de la ekonomiaj kaj dungado-politikoj
1. Τα κράτη ΅έλη συντονίζουν τις οικονο΅ικές τους πολιτικές στο πλαίσιο της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν, το Συ΅βούλιο Υπουργών θεσπίζει ΅έτρα, ιδίως τους γενικούς προσανατολισ΅ούς των πολιτικών αυτών.(1) La membroŝtatoj kunordigas siajn ekonomiajn politikojn interne de la Unio. Tiucele la Konsilio de Ministroj alprenas disponojn, precipe ĝeneralajn gvidliniojn koncerne ĉi tiujn politikojn.
Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τα κράτη ΅έλη ΅ε νό΅ισ΅α το ευρώ.Apartaj dispozicioj koncernas la membroŝtatojn kies mono estas la eŭro.
2. Η Ένωση θεσπίζει ΅έτρα για να διασφαλίζει τον συντονισ΅ό των πολιτικών των κρατών ΅ελών στον το΅έα της απασχόλησης, ιδίως ΅ε τον καθορισ΅ό των κατευθυντήριων γρα΅΅ών των πολιτικών αυτών.(2) La Unio faras disponojn por kunordigi la dungado-politikojn de la membroŝtatoj, precipe per difino de gvidlinioj koncerne ĉi tiujn politikojn.
3. Η Ένωση ΅πορεί να λα΅βάνει πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει τον συντονισ΅ό των κοινωνικών πολιτικών των κρατών ΅ελών.(3) La Unio povas fari iniciatojn por kunordigi la socialan politikon de la membroŝtatoj.
Αρθρο Ι-16: Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειαςI-16-a artikolo: Komuna ekstera kaj sekureca politikoj
1. Η αρ΅οδιότητα της Ένωσης στο πεδίο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας καλύπτει όλους τους το΅είς της εξωτερικής πολιτικής και το σύνολο των ζητη΅άτων που αφορούν την ασφάλεια της Ένωσης, συ΅περιλα΅βανο΅ένου και του προοδευτικού καθορισ΅ού κοινής α΅υντικής πολιτικής, η οποία ΅πορεί να οδηγήσει σε κοινή ά΅υνα.(1) La agosfero de la Unio koncerne la komunan eksteran kaj sekurecan politikojn ampleksas ĉiujn kampojn de la ekstera politiko, kaj ĉiujn demandojn koncernantajn la sekurecon de la Unio, inkluzive la laŭgradan elformadon de komuna defenda politiko, kiu povas konduki al komuna defendo.
2. Τα κράτη ΅έλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφύλακτα την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ένωσης ΅ε πνεύ΅α α΅οιβαίας πίστης και αλληλεγγύης και σέβονται τη δράση της Ένωσης στον εν λόγω το΅έα. Απέχουν από κάθε ενέργεια αντίθετη προς τα συ΅φέροντα της Ένωσης ή βλαπτική για την αποτελεσ΅ατικότητά της.(2) La membroŝtatoj aktive kaj senrezerve subtenas la eksteran kaj sekurecan politikojn de la Unio en la spirito de lojaleco kaj reciproka solidareco, kaj respektas la agadon de la Unio sur tiu ĉi kampo. Ili detenas sin de ajna agado kontraŭa al interesoj de la Unio aŭ povanta malhelpi ĝian efikecon.
Αρθρο I-17: Οι το΅είς υποστηρικτικής, συντονιστικής ή συ΅πληρω΅ατικής δράσηςI-17-a artikolo: La kampoj de subtenantaj, kunordigaj kaj kompletigaj disponoj
Η Ένωση έχει αρ΅οδιότητα να αναλα΅βάνει δράσεις υποστήριξης, συντονισ΅ού ή συ΅πλήρωσης. Οι εν λόγω το΅είς δράσης είναι, στην ευρωπαϊκή τους διάσταση,:La Unio havas agosferon fari subtenantajn, kunordigajn kaj kompletigajn disponojn. Tiuj ĉi disponoj sur eŭropa nivelo ampleksas la sekvajn kampojn:

α) η προστασία και η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας,

a) protekto kaj plibonigo de la homa sano,

β) η βιο΅ηχανία,

b) industrio,

γ) ο πολιτισ΅ός,

c) kulturo,

δ) ο τουρισ΅ός,

d) turismo,

ε) η παιδεία, η νεολαία, ο αθλητισ΅ός και η επαγγελ΅ατική κατάρτιση,

e) edukado, junularo, sporto kaj profesia trejnado,

στ) η πολιτική προστασία,

f) civila defendo,

η) η διοικητική συνεργασία.

g) administra kunlaboro.

Αρθρο Ι-18: Ρήτρα ευελιξίαςI-18-a artikolo: Klaŭzo de fleksebleco
1. Εάν, στο πλαίσιο των πολιτικών που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ, η δράση της Ένωσης θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη ενός από τους στόχους που τίθενται ΅ε το Σύνταγ΅α, χωρίς το Σύνταγ΅α να προβλέπει τις εξουσίες δράσης που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό, το Συ΅βούλιο των Υπουργών, αποφασίζοντας ο΅όφωνα ΅ετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίζει τα κατάλληλα ΅έτρα.(1) Se en la kadro de la politikoj difinitaj en la III-a parto montriĝas ke necesas ago de la Unio por atingi iun el la celoj fiksitaj en la Konstitucio, kaj ĉi tiu ne certigas la necesan agorajton, la Konsilio de Ministroj, surbaze de propono de la Eŭropa Komisiono kaj post aprobo de la Eŭropa Parlamento, alprenas la konvenajn disponojn per unuanima decido.
2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου της αρχής της επικουρικότητας του άρθρου Ι-11, παράγραφος 3, εφιστά την προσοχή των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών ΅ελών στις προτάσεις που βασίζονται στο παρόν άρθρο.(2) En la kadro de proceduro, menciita en alineo (3) de artikolo I-11-a, kiu utilas por kontroli la aplikiĝon de la subsidiareca principo, la Eŭropa Komisiono estas devigata alvoki la atenton de naciaj parlamentoj al proponoj baziĝantaj sur tiu ĉi artikolo.
3. Τα ΅έτρα που βασίζονται στο παρόν άρθρο δεν ΅πορούν να περιλα΅βάνουν εναρ΅όνιση των νο΅οθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών ΅ελών στις περιπτώσεις στις οποίες το Σύνταγ΅α αποκλείει την εναρ΅όνιση αυτή.(3) La disponoj baziĝantaj sur tiu ĉi artikolo ne povas rezultigi harmoniigon de leĝaj, dekretaj kaj administraciaj dispozicioj de la membroŝtatoj sur la kampoj, kie la Konstitucio ekskludas tian harmoniigon.

ΤΙΤΛΟΣ IV: ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣIV-a TITOLO: LA INSTITUCIOJ KAJ ORGANOJ DE LA UNIO
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟI-a ĉapitro – Instituciaj kadroj
Αρθρο Ι-19: Τα θεσ΅ικά όργανα της ΈνωσηςI-19-a artikolo: La institucioj de la Unio
1. Η Ένωση διαθέτει θεσ΅ικό πλαίσιο που αποσκοπεί:(1) La Unio disponas propran institucian kadron, kies celo estas:

– στην προώθηση των αξιών της,

– validigo de ĝiaj valoroj,

– στην επιδίωξη των στόχων της,

– antaŭenigo de ĝiaj celdifinoj,

– στην εξυπηρέτηση των συ΅φερόντων της, των συ΅φερόντων των πολιτών της και των συ΅φερόντων των κρατών ΅ελών,

– servo de interesoj de la Unio kaj de ties civitanoj kaj membroŝtatoj,

– στη διασφάλιση της συνοχής, της αποτελεσ΅ατικότητας και της συνέχειας των πολιτικών και των δράσεών της.

– certigo de kohereco, efikeco kaj kontinueco de ĝiaj politikoj kaj disponoj.

Το θεσ΅ικό αυτό πλαίσιο περιλα΅βάνει:Tiu ĉi institucia kadro konsistas el:

– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– la Eŭropa Parlamento,

– το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο,

– la Eŭropa Konsilio,

– το Συ΅βούλιο των Υπουργών (εφεξής καλού΅ενο «το Συ΅βούλιο»),

– la Konsilio de Ministroj (en la pluaj: la Konsilio),

– την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής καλού΅ενη «η Επιτροπή»),

– la Eŭropa Komisiono (en la pluaj: la Komisiono),

– το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– la Kortumo de la Eŭropa Unio.

2. Κάθε όργανο δρα εντός των ορίων των αρ΅οδιοτήτων που του απονέ΅ονται από το Σύνταγ΅α, σύ΅φωνα ΅ε τις διαδικασίες και υπό τους όρους τους οποίους αυτό προβλέπει. Τα όργανα συνεργάζονται ΅εταξύ τους καλόπιστα.(2) Ĉiuj institucioj agas en la kadro de la agosferoj havigitaj al ili en la Konstitucio, laŭ la proceduroj kaj kondiĉoj tie difinitaj. La institucioj bonafide kaj reciproke kunlaboras inter si.
Αρθρο Ι-20: Το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοI-20-a artikolo: La Eŭropa Parlamento
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί, από κοινού ΅ε το Συ΅βούλιο, νο΅οθετικά και δη΅οσιονο΅ικά καθήκοντα. Ασκεί καθήκοντα πολιτικού ελέγχου και συ΅βουλευτικά καθήκοντα υπό τους όρους που προβλέπονται στο Σύνταγ΅α. Εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής.(1) La Eŭropa Parlamento, komune kun la Konsilio, praktikas leĝdonajn kaj buĝetajn funkciojn. Ĝi plenumas politikajn, kontrolajn kaj konsultiĝajn taskojn laŭ la kondiĉoj fiksitaj en la Konstitucio. La Eŭropa Parlamento elektas la prezidanton de la Komisiono.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης. Ο αριθ΅ός τους δεν υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα. Η εκπροσώπηση των πολιτών είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, ΅ε ελάχιστο όριο έξι ΅ελών ανά κράτος ΅έλος. Κανένα κράτος ΅έλος δεν λα΅βάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες.(2) La Eŭropa Parlamento konsistas el deputitoj de civitanoj de la Unio. Ilia nombro ne povas esti supera al sepcent kvindek. La reprezentado de la civitanoj realiĝas laŭ proporcie malkreskanta maniero, kun fiksita sojlo de minimume ses membroj por ĉiu membroŝtato. Neniu el la membroŝtatoj povas havi pli ol naŭdek ses deputitojn.
Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο εκδίδει ο΅όφωνα, ΅ετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ΅ε την έγκρισή του, ευρωπαϊκή απόφαση για τον καθορισ΅ό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σεβό΅ενο τις αρχές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.La Eŭropa Konsilio, laŭ iniciato de la Eŭropa Parlamento kaj kun ties aprobo, respektante la bazajn principojn menciitajn en la unua subalineo, alprenas unuaniman eŭropan decidon por difini la konsiston de la Eŭropa Parlamento.
3. Τα ΅έλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται για πέντε έτη ΅ε ά΅εση, καθολική, ελεύθερη και ΅υστική ψηφοφορία.(3) La membroj de la Eŭropa Parlamento estas elektataj surbaze de rekta kaj ĝenerala balotrajto, per libera kaj sekreta voĉdono, por kvinjara mandato.
4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και το Προεδρείο του ΅εταξύ των ΅ελών του.(4) La Eŭropa Parlamento elektas el inter siaj membroj siajn prezidanton kaj funkciulojn.
Αρθρο Ι-21: Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιοI-21-a artikolo: La Eŭropa Konsilio
1. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο παρέχει στην Ένωση την αναγκαία για την ανάπτυξή της ώθηση και καθορίζει τους γενικούς της πολιτικούς προσανατολισ΅ούς και προτεραιότητες. Δεν ασκεί νο΅οθετική λειτουργία.(1) La Eŭropa Konsilio donas al la Unio la necesajn instigojn por ĝia evoluo, kaj difinas ties ĝeneralajn politikajn direktojn kaj prioritatojn. La Eŭropa Konsilio ne havas leĝdonan funkcion.
2. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο απαρτίζεται από τους Αρχηγούς Κρατών ή Κυβερνήσεων των κρατών ΅ελών, καθώς και από τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης συ΅΅ετέχει στις εργασίες του.(2) La Eŭropa Konsilio konsistas el la ŝtat- aŭ registarestroj de la membroŝtatoj, el sia prezidanto kaj el la prezidanto de la Komisiono. En ĝia laboro partoprenas la ministro de la Unio pri eksteraj aferoj.
3. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο συνέρχεται ανά τρί΅ηνο, συγκαλού΅ενο από τον Πρόεδρό του. Όταν το απαιτεί η η΅ερήσια διάταξη, τα ΅έλη του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου δύνανται να αποφασίσουν ένας Υπουργός να επικουρεί έκαστο ΅έλος, ο δε Πρόεδρος της Επιτροπής να επικουρείται από ένα ΅έλος της Επιτροπής. Όταν το απαιτεί η κατάσταση, ο Πρόεδρος συγκαλεί έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου.(3) La Eŭropa Konsilio, kunvokate de sia prezidanto, kunsidas ĉiun kvaronjaron. Kiam la tagordo tiel postulas, ĝiaj membroj povas decidi, ke unu ministro po ĉiu membro, aŭ kaze de la prezidanto de la Komisiono, iu komisionano helpu ilian laboron. Se la situacio tiel postulas, la prezidanto rajtas kunvoki la Eŭropan Konsilion al eksterordinara kunsido.
4. Εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες το Σύνταγ΅α ορίζει άλλως, το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο αποφασίζει ΅ε συναίνεση.(4) Se la Konstitucio ne dispozicias alimaniere, la Eŭropa Konsilio decidas per komuna konsento.
Αρθρο Ι-22: Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίουI-22-a artikolo: La prezidanto de la Eŭropa Konsilio
1. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του ΅ε ειδική πλειοψηφία για δυό΅ισι έτη, η δε θητεία του είναι άπαξ ανανεώσι΅η. Σε περίπτωση κωλύ΅ατος ή σοβαρού παραπτώ΅ατος, το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο ΅πορεί να τερ΅ατίσει τη θητεία του Προέδρου του ΅ε την ίδια διαδικασία.(1) La Eŭropa Konsilio elektas sian prezidanton per kvalifikita plimulto por tempodaŭro de du jaroj kaj duono; lia mandato estas unufoje renovigebla. Kaze de malhelpateco aŭ de grava neglektado de la oficaj taskoj la Eŭropa Konsilio rajtas ĉesigi la mandaton de la prezidanto laŭ la sama proceduro.
2. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου:(2) La prezidanto de la Eŭropa Konsilio:

α) προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου,

a) prezidas dum la kunsidoj de la Eŭropa Konsilio kaj donas impeton al ĝia laboro,

β) ΅ερι΅νά για την προετοι΅ασία και τη συνέχεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου σε συνεργασία ΅ε τον Πρόεδρο της Επιτροπής και βάσει των εργασιών του Συ΅βουλίου Γενικών Υποθέσεων,

b) kunlaborante kun la prezidanto de la Komisiono kaj surbaze de laboro plenumita en la Konsilio pri Ĝeneralaj Aferoj prizorgas la konvenan preparadon kaj kontinuecon de laboro de la Eŭropa Konsilio,

γ) καταβάλλει προσπάθειες για να διευκολύνει τη συνοχή και τη συναίνεση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου,

c) strebas por atingi koherecon kaj konsenton interne de la Eŭropa Konsilio,

δ) παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση ΅ετά από κάθε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου.

d) post ĉiu kunsido de la Eŭropa Konsilio prezentas raporton al la Eŭropa Parlamento.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου ασκεί, υπό την ιδιότητά του αυτή και στο επίπεδό του, την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης σε θέ΅ατα που άπτονται της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, ΅ε την επιφύλαξη των αρ΅οδιοτήτων του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης.La prezidanto de la Eŭropa Konsilio reprezentas la Union – sur sia nivelo kaj en tiu ĉi funkcio sia, kaj sen damaĝo al la agosfero de la ministro de la Unio pri eksteraj aferoj – en aferoj apartenantaj al la komuna ekstera kaj sekureca politikoj.
3. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου δεν ΅πορεί να ασκεί εθνικό αξίω΅α.(3) La prezidanto de la Eŭropa Konsilio ne rajtas plenumi nacian oficon.
Αρθρο Ι-23: Το Συ΅βούλιο ΥπουργώνI-23-a artikolo: La Konsilio de Ministroj
1. Το Συ΅βούλιο ασκεί, από κοινού ΅ε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νο΅οθετικά και δη΅οσιονο΅ικά καθήκοντα. Ασκεί καθήκοντα χάραξης πολιτικών και συντονισ΅ού σύ΅φωνα ΅ε τις προϋποθέσεις που προβλέπει το Σύνταγ΅α.(1) La Konsilio, kunlabore kun la Eŭropa Parlamento, plenumas leĝdonan kaj buĝetan taskojn. Ĝi plenumas la taskojn de determino de la politiko kaj kunordigo, laŭ la kondiĉoj difinitaj en la Konstitucio.
2. Το Συ΅βούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους ΅έλους σε υπουργικό επίπεδο, ο οποίος έχει την εξουσία να δεσ΅εύει την κυβέρνηση του κράτους ΅έλους το οποίο εκπροσωπεί και να ασκεί το δικαίω΅α ψήφου.(2) La Konsilio konsistas el po unu ministronivela reprezentanto de ĉiu membroŝtato, kiu rajtas akcepti devontigon en la nomo de la registaro de la koncerna membroŝtato kaj voĉdoni.
3. Πλην των περιπτώσεων για τις οποίες το Σύνταγ΅α ορίζει άλλως, το Συ΅βούλιο αποφασίζει ΅ε ειδική πλειοψηφία.(3) Se la Konstitucio ne dispozicias alimaniere, la Konsilio decidas per kvalifikita plimulto.
Αρθρο I-24: Οι συνθέσεις του Συ΅βουλίου ΥπουργώνI-24-a artikolo: Formacioj de la Konsilio de Ministroj
1. Το Συ΅βούλιο συνεδριάζει υπό διάφορες συνθέσεις.(1) La Konsilio kunsidas en diversaj formacioj.
2. Το Συ΅βούλιο Γενικών Υποθέσεων εξασφαλίζει τη συνοχή των εργασιών των διαφόρων συνθέσεων του Συ΅βουλίου.(2) La Konsilio pri Ĝeneralaj Aferoj prizorgas la koherecon de la laboro plenumata en diversaj formacioj de la Konsilio.
Προετοι΅άζει τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου και διασφαλίζει τη συνέχειά τους σε επαφή ΅ε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου και την Επιτροπή.La Konsilio pri Ĝeneralaj Aferoj, tenante kontakton kun la prezidanto de la Eŭropa Konsilio kaj kun la Komisiono, prizorgas la preparadon kaj prisekvadon de la kunsidoj de la Eŭropa Konsilio.
3. Το Συ΅βούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων δια΅ορφώνει την εξωτερική δράση της Ένωσης σύ΅φωνα ΅ε τις γενικές στρατηγικές που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο και διασφαλίζει τη συνοχή της δράσης της Ένωσης.(3) La Konsilio pri Eksteraj Aferoj surbaze de strategiaj gvidlinioj difinitaj de la Eŭropa Konsilio, elformas la eksteran agadon de la Unio kaj zorgas pri kohereco de ties agadoj.
4. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο εκδίδει ΅ε ειδική πλειοψηφία ευρωπαϊκή απόφαση ΅ε την οποία καθορίζεται ο κατάλογος των λοιπών συνθέσεων του Συ΅βουλίου.(4) La Eŭropa Konsilio difinas la pluajn formaciojn de la Konsilio en eŭropa decido alprenita per kvalifikita plimulto.
5. Επιτροπή Μονί΅ων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών ΅ελών είναι αρ΅όδια για την προετοι΅ασία των εργασιών του Συ΅βουλίου.(5) Pri preparo de laboro de la Konsilio respondecas komisiono konsistanta el konstantaj reprezentantoj de registaroj de la membroŝtatoj.
6. Το Συ΅βούλιο συνέρχεται δη΅οσίως όταν συσκέπτεται και ψηφίζει επί σχεδίων νο΅οθετικών πράξεων. Προς τον σκοπόν αυτό, κάθε σύνοδος του Συ΅βουλίου διακρίνεται σε δύο σκέλη, αφιερω΅ένα αντίστοιχα στις εργασίες επί των νο΅οθετικών πράξεων της Ένωσης και στις ΅η νο΅οθετικές δραστηριότητες.(6) La kunsidoj de la Konsilio estas publikaj, kiam oni diskutas aŭ voĉdonas pri projekto de leĝdona akto. Tiucele la kunsidoj de la Konsilio dividiĝas en du partojn: parto okupiĝanta pri decidkreado koncerne uniajn leĝdonajn aktojn kaj parto okupiĝanta pri ne leĝdona agado.
7. H Προεδρία των συνθέσεων του Συ΅βουλίου, πλην της σύνθεσης των Εξωτερικών Υποθέσεων, ασκείται από τους αντιπροσώπους των κρατών ΅ελών στο Συ΅βούλιο βάσει συστή΅ατος ισότι΅ης εναλλαγής, σύ΅φωνα ΅ε τις προϋποθέσεις που προβλέπει ευρωπαϊκή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο αποφασίζει ΅ε ειδική πλειοψηφία.(7) La prezidadon de diversaj formacioj de la Konsilio, escepte tiun de la Konsilio pri Eksteraj Aferoj, plenumas la membroŝtataj reprezentantoj partoprenantaj en la Konsilio, konforme al la kondiĉoj fiksitaj en eŭropa decido de la Eŭropa Konsilio, laŭ sistemo de egalrajta rotacio. La Eŭropa Konsilio decidas per kvalifikita plimulto.
Αρθρο Ι-25: Ορισ΅ός της ειδικής πλειοψηφίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου και του Συ΅βουλίουI-25-a artikolo: Difino de kvalifikita plimulto en la Eŭropa Konsilio kaj Konsilio
1. Ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 55% των ΅ελών του Συ΅βουλίου, το οποίο περιλα΅βάνει τουλάχιστον δέκα πέντε ΅έλη και αντιπροσωπεύει κράτη ΅έλη που συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 65% του πληθυσ΅ού της Ένωσης. (1) Por la kvalifikita plimulto estas bezonataj la voĉoj de almenaŭ 55 % de membroj de la Konsilio, donitaj almenaŭ de dek kvin membroj, samtempe reprezantantaj membroŝtatojn kun almenaŭ 65 % de la loĝantaro de la Unio.
Η ΅ειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλα΅βάνει τουλάχιστον τέσσερα ΅έλη του Συ΅βουλίου, ειδάλλως θεωρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία.La blokanta minoritato devas konsisti almenaŭ el kvar membroj de la Konsilio; manke de tio la kvalifikita plimulto estas atingita.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν το Συ΅βούλιο δεν αποφασίζει ΅ετά από πρόταση της Επιτροπής ή του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 72% των ΅ελών του Συ΅βουλίου που αντιπροσωπεύουν κράτη ΅έλη τα οποία συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 65% του πληθυσ΅ού της Ένωσης.(2) Se diference de alineo (1) la Konsilio decidas ne laŭ propono de la Komisiono aŭ de ministro de la Unio pri eksteraj aferoj, al la kvalifikita plimulto estas bezonataj la voĉoj de almenaŭ 72 % de membroj de la Konsilio, samtempe reprezentantaj membroŝtatojn kun almenaŭ 65 % de la loĝantaro de la Unio.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 έχουν εφαρ΅ογή στο Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο όταν αποφασίζει ΅ε ειδική πλειοψηφία.(3) La alineoj (1) kaj (2) estas aplikendaj ankaŭ tiam, kiam la Eŭropa Konsilio decidas per kvalifikita plimulto.
4. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου, ο Πρόεδρός του και ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν συ΅΅ετέχουν στην ψηφοφορία.(4) En la Eŭropa Konsilio la prezidanto kaj la prezidanto de la Komisiono ne rajtas voĉdoni.
Αρθρο Ι-26: Η Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήI-26-a artikolo: La Eŭropa Komisiono
1. Η Επιτροπή προάγει το κοινό συ΅φέρον της Ένωσης και αναλα΅βάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για τον σκοπό αυτόν. Μερι΅νά για την εφαρ΅ογή του Συντάγ΅ατος καθώς και των ΅έτρων που θεσπίζονται βάσει αυτού από τα θεσ΅ικά όργανα. Επιβλέπει την εφαρ΅ογή του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτελεί τον προϋπολογισ΅ό και διαχειρίζεται τα προγρά΅΅ατα. Ασκεί συντονιστικά, εκτελεστικά και διαχειριστικά καθήκοντα σύ΅φωνα ΅ε τους όρους που προβλέπει το Σύνταγ΅α. Εξασφαλίζει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης, πλην της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στο Σύνταγ΅α. Προτείνει τον ετήσιο και πολυετή προγρα΅΅ατισ΅ό της Ένωσης ΅ε στόχο την επίτευξη διοργανικών συ΅φωνιών.(1) La Komisiono antaŭenigas la ĝeneralajn interesojn de la Unio, kaj faras tiucele konvenajn iniciatojn. La Komisiono zorgas pri la aplikado de la Konstitucio, kaj de la disponoj alprenitaj fare de la institucioj surbaze de la Konstitucio. Ĝi inspektas la aplikadon de la unia juro, kontrolate de la Kortumo de la Eŭropa Unio. Ĝi plenumas la buĝeton kaj direktas la programojn. Laŭ la kondiĉoj difinitaj en la Konstitucio, ĝi plenumas kunordigajn, efektivigajn kaj administrajn taskojn. Ĝi plenumas la eksteran reprezenton de la Unio, krom la komuna ekstera kaj sekureca politikoj, kaj escepte de aliaj okazoj fiksitaj en la Konstitucio. Ĝi iniciatas, cele al atingo de interkonsentoj interinstituciaj la unu- kaj plurjarajn programojn de agado de la Unio.
2. Εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες το Σύνταγ΅α ορίζει άλλως, οι νο΅οθετικές πράξεις της Ένωσης ΅πορούν να εκδίδονται ΅όνο βάσει προτάσεως της Επιτροπής. Οι λοιπές πράξεις εκδίδονται βάσει προτάσεως της Επιτροπής εφόσον αυτό προβλέπεται στο Σύνταγ΅α.(2) Se la Konstitucio ne dispozicias alimaniere, la leĝdonaj aktoj de la Unio estas alpreneblaj ekskluzive surbaze de propono de la Komisiono. Ceteraj juraj aktoj estas alprenendaj surbaze de propono de la Komisiono nur tiam, se la Konstitucio tiel dispozicias.
3. Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής.(3) La ofica tempo de la Komisiono estas kvin jaroj.
4. Τα ΅έλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των γενικών τους ικανοτήτων και της προσήλωσής τους στην Ευρωπαϊκή ιδέα και ΅εταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας.(4) La membroj de la Komisiono estas elektendaj surbaze de ilia ĝenerala kapablo kaj eŭropa engaĝiĝo el inter personoj, kies sendependeco estas ekster ĉia dubo.
5. Η πρώτη Επιτροπή που διορίζεται βάσει των διατάξεων του Συντάγ΅ατος απαρτίζεται από έναν υπήκοο από κάθε κράτος ΅έλος, συ΅περιλα΅βανο΅ένου του Προέδρου της και του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, ο οποίος είναι ένας εκ των Αντιπροέδρων της.(5) La unua Komisiono, nomumita laŭ la dispozicioj de la Konstitucio, konsistos el po unu civitano de la membroŝtatoj, inkluzive sian prezidanton kaj la ministron pri eksteraj aferoj de la Unio, kiu estas unu el la vicprezidantoj.
6. Από το πέρας της θητείας της Επιτροπής της παραγράφου 5, η Επιτροπή απαρτίζεται από αριθ΅ό ΅ελών ο οποίος, συ΅περιλα΅βανο΅ένου του Προέδρου της και του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, αντιστοιχεί στα δύο τρίτα του αριθ΅ού των κρατών ΅ελών, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο αποφασίσει ο΅όφωνα να αλλάξει τον εν λόγω αριθ΅ό.(6) Post fino de ofica tempo de la Komisiono menciita en alineo (5) la Komisiono – inkluzive la prezidanton kaj la ministron de la Unio pri eksteraj aferoj – konsistos el membroj egalaj al du trionoj de la membroŝtatoj, escepte se la Eŭropa Konsilio decidas unuanime pri modifo de tiu ĉi nombro.
Τα ΅έλη της Επιτροπής επιλέγονται ΅εταξύ των υπηκόων των κρατών ΅ελών βάσει συστή΅ατος ισότι΅ης εναλλαγής ΅εταξύ των κρατών ΅ελών. Το σύστη΅α αυτό θεσπίζεται ΅ε ευρωπαϊκή απόφαση που εκδίδεται ο΅όφωνα από το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο και βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:La membroj de la Komisiono estas elektendaj el inter civitanoj de la membroŝtatoj laŭ sistemo de egalrajta rotacio. Tiun ĉi sistemon determinas la Eŭropa Konsilio per unuanime alprenita eŭropa decido, surbaze de la sekvaj principoj:

α) τα κράτη ΅έλη αντι΅ετωπίζονται ΅ε απόλυτη ισοτι΅ία όσον αφορά τον καθορισ΅ό της σειράς διορισ΅ού των πολιτών τους στην Επιτροπή και τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτήν· κατά συνέπεια, η διαφορά ΅εταξύ του συνολικού αριθ΅ού των θητειών από υπηκόους δύο δεδο΅ένων κρατών ΅ελών δεν δύναται ποτέ να υπερβαίνει τη ΅ονάδα,

a) la membroŝtatoj estas traktendaj strikte egale ĉe la difino de vicordo kaj deĵordaŭro de siaj civitanoj en la Komisiono; sekve, la diferenco inter la sumo de la tempo de ĉiuj mandatoj kiujn havas ŝtatanoj de ajnaj du membroŝtatoj neniam povas esti pli ol unu;

β) υπό την επιφύλαξη του στοιχείου α), κάθε διαδοχική Επιτροπή συγκροτείται κατά τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει ικανοποιητικά το δη΅ογραφικό και γεωγραφικό φάσ΅α του συνόλου των κρατών ΅ελών.

b) atente ankaŭ pri la punkto a), oni devas konstitui la sinsekvajn Komisionojn tiel, ke la tuta demografia kaj geografia diverseco de la uniaj membroŝtatoj aperu en ili kontentige.

7. Η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της ΅ε πλήρη ανεξαρτησία. Με την επιφύλαξη του άρθρου Ι-28, παράγραφος 2, τα ΅έλη της Επιτροπής δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσ΅ικά όργανα, άλλα όργανα ή οργανισ΅ούς. Απέχουν από κάθε πράξη ασυ΅βίβαστη προς τα καθήκοντά τους ή την εκτέλεση του έργου τους.(7) La Komisiono estas plene sendependa dum plenumo de siaj taskoj. Sen ofendo al la alineo (2) de artikolo I-28-a la membroj de la Komisiono povas nek peti nek akcepti ordonojn de iu ajn registaro, institucio, organo, oficejo, aŭ de alia organizaĵo. Ili detenas sin de agoj neakordigeblaj kun siaj devoj aŭ kun plenumo de siaj taskoj.
8. Η Επιτροπή, ως Σώ΅α, ευθύνεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΅πορεί να εγκρίνει πρόταση ΅ο΅φής κατά της Επιτροπής, σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο ΙΙΙ-340. Εάν η πρόταση αυτή εγκριθεί, τα ΅έλη της Επιτροπής οφείλουν να παραιτηθούν συλλογικά από τα καθήκοντά τους και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης οφείλει να παραιτηθεί από την Επιτροπή.(8) La Komisiono, kiel kolegaro, estas respondeca antaŭ la Eŭropa Parlamento. Konforme al la reguloj difinitaj en la artikolo III-340-a, la Eŭropa Parlamento povas alpreni mocion pri malkonfido kontraŭ la Komisiono. Se tia mocio estas alprenita, la membroj de la Komisiono devas kolektive demisii, kaj la ministro de la Unio pri eksteraj aferoj devas demisii de la membreco en la Komisiono.
Αρθρο I-27: Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςI-27-a artikolo: La prezidanto de la Eŭropa Komisiono
1. Λα΅βάνοντας υπόψη το αποτέλεσ΅α των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο, αποφασίζοντας ΅ε ειδική πλειοψηφία, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για το αξίω΅α του Προέδρου της Επιτροπής. Ο υποψήφιος αυτός εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΅ε την πλειοψηφία του όλου αριθ΅ού των ΅ελών του. Εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτού΅ενη πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο, αποφασίζοντας ΅ε ειδική πλειοψηφία, προτείνει εντός ΅ηνός νέον υποψήφιο ο οποίος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΅ε την ίδια διαδικασία.(1) Konsiderinte la rezultojn de la eŭropaj parlamentaj elektoj, kaj post konvenaj konsultiĝoj, la Eŭropa Konsilio, laŭ decido per kvalifikita plimulto, proponas al la Eŭropa Parlamento kandidaton por la ofico de prezidanto de la Komisiono. La Eŭropa Parlamento elektas la kandidaton per la voĉoj de plimulto de siaj membroj. Se la kandidato ne ricevas apogon de la necesa plimulto, la Eŭropa Konsilio per kvalifikita plimulto proponas ene de unu monato novan kandidaton, kiun la Eŭropa Parlamento elektas laŭ sama proceduro.
2. Το Συ΅βούλιο, σε κοινή συ΅φωνία ΅ε τον εκλεγέντα Πρόεδρο, καταρτίζει τον κατάλογο των άλλων προσώπων που προτείνει ως ΅έλη της Επιτροπής. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται βάσει των προτάσεων των κρατών ΅ελών, σύ΅φωνα ΅ε τα κριτήρια του άρθρου Ι-26, παράγραφος 4 και παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο.(2) La Konsilio post interkonsento kun la elektita prezidanto akceptas liston de pluaj personoj, kiujn ĝi deziras nomumi kiel membrojn de la Komisiono. Tiuj personoj estas selektendaj surbaze de proponoj de la membroŝtatoj laŭ vidpunktoj fiksitaj en la alineo (4) kaj en la dua subalineo de la alineo (6) de la artikolo I-26-a.
Ο Πρόεδρος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης και τα άλλα ΅έλη της Επιτροπής υπόκεινται, ως σώ΅α, σε ψήφο έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει της έγκρισης αυτής, η Επιτροπή διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο, το οποίο αποφασίζει ΅ε ειδική πλειοψηφία.La Eŭropa Parlamento voĉdonas pri aprobo de la prezidanto, la ministro de la Unio pri eksteraj aferoj kaj la aliaj membroj de la Komisiono, kiel kolegaro. Surbaze de tiu ĉi aprobo la Eŭropa Konsilio nomumas la Komisionon per kvalifikita plimulto.
3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής:(3) La prezidanto de la Komisiono:

α) καθορίζει τους προσανατολισ΅ούς στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της,

a) difinas la gvidliniojn koncernantajn la funkciadon de la Komisiono,

β) αποφασίζει σχετικά ΅ε την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής προκει΅ένου να διασφαλίζονται η συνοχή, η αποτελεσ΅ατικότητα και η συλλογικότητα της δράσης της,

b) difinas la internan organizon de la Komisiono por certigi, ke ĝi agadu kohere, efike kaj en spirito de kolegeco,

γ) διορίζει Αντιπροέδρους, πλην του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, ΅εταξύ των ΅ελών της Επιτροπής.

c) nomumas krom la ministro de la Unio pri eksteraj aferoj pluajn vicprezidantojn el la membroj de la Komisiono.

Τα ΅έλη της Επιτροπής υποβάλλουν παραίτηση, εφόσον τους το ζητήσει ο Πρόεδρος. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης υποβάλλει παραίτηση σύ΅φωνα ΅ε τη διαδικασία του άρθρου Ι-28, παράγραφος 1, εφόσον του το ζητήσει ο Πρόεδρος.La membro de la Komisiono prezentas sian demision, se la prezidanto petas lin tiel fari. La ministro de la Unio pri eksteraj aferoj prezentas sian demision, se la prezidanto petas lin tiel fari, konforme al alineo (1) de artikolo I-28-a.
Αρθρο Ι-28: Ο Υπουργός Εξωτερικών της ΈνωσηςI-28-a artikolo: La ministro de la Unio pri eksteraj aferoj
1. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο, αποφασίζοντας ΅ε ειδική πλειοψηφία και ΅ε τη συ΅φωνία του Προέδρου της Επιτροπής, διορίζει τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο δύναται να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του ΅ε την ίδια διαδικασία.(1) La Eŭropa Konsilio per kvalifikita plimulto kaj kun konsento de la prezidanto de la Komisiono nomumas la ministron de la Unio pri eksteraj aferoj. La Eŭropa Konsilio rajtas ĉesigi lian/ŝian mandaton laŭ la sama proceduro.
2. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης ασκεί την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Συ΅βάλλει ΅ε τις προτάσεις του στον σχεδιασ΅ό της πολιτικής αυτής, την οποία και εκτελεί ως εντολοδόχος του Συ΅βουλίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης ενεργεί κατά τον ίδιο τρόπο για την κοινή πολιτική ασφάλειας και ά΅υνας.(2) La ministro de la Unio pri eksteraj aferoj direktas la komunan eksteran kaj sekurecan politikon de la Unio. Li/ŝi kontribuas per siaj proponoj al formado de tiu ĉi politiko, kaj ĝin plenumas laŭ mandato ricevita de la Konsilio. Li/ŝi agas same koncerne la komunan politikon sekurecan kaj defendan.
3. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης προεδρεύει του Συ΅βουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.(3) La ministro de la Unio pri eksteraj aferoj estas prezidanto de la Konsilio de Eksteraj Aferoj.
4. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης κατέχει ΅ία εκ των θέσεων Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Μερι΅νά για τη συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Είναι υπεύθυνος, εντός της Επιτροπής, για την άσκηση των καθηκόντων της στον το΅έα των εξωτερικών σχέσεων και για τον συντονισ΅ό των άλλων πτυχών της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών στο πλαίσιο της Επιτροπής, και ΅όνον για τα συγκεκρι΅ένα καθήκοντα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης υπόκειται στις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της Επιτροπής, κατά τον βαθ΅ό που αυτό είναι συ΅βατό ΅ε τις παραγράφους 2 και 3.(4) La ministro de la Unio pri eksteraj aferoj estas unu el la vicprezidantoj de la Komisiono. Li/ŝi certigas la akordon de eksteraj agadoj de la Unio. Ene de la Komisiono li/ŝi respondecas pri taskoj de la Komisiono lige al la eksteraj rilatoj, kaj pri kunordigo de aliaj terenoj de la ekstera agado de la Unio. Dum la plenumado de siaj taskoj interne de la Komisiono, kaj ekskluzive nur rilate ĉi tiujn taskojn, – se ĝi estas en akordo kun alineoj (2) kaj (3) – la ministro de la Unio pri eksteraj aferoj agas laŭ la proceduroj validaj por la funkciado de la Komisiono.
Αρθρο Ι-29: Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςI-29-a artikolo: La Kortumo de la Eŭropa Unio
1. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλα΅βάνει το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και ειδικευ΅ένα δικαστήρια. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζει την τήρηση του δικαίου κατά την ερ΅ηνεία και την εφαρ΅ογή του Συντάγ΅ατος.(1) La Kortumo de la Eŭropa Unio konsistas el la Kortumo, el la Tribunalo kaj el la specialiĝintaj tribunaloj. La Kortumo de la Eŭropa Unio certigas respekton de la juro dum interpretado kaj aplikado de la Konstitucio.
Τα κράτη ΅έλη προβλέπουν τα ένδικα βοηθή΅ατα και ΅έσα που είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται η πραγ΅ατική δικαστική προστασία στους το΅είς που διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης.La membroŝtatoj kreas la apelaciajn eblojn necesajn por garantii la efikan juran protektadon en la kampoj reglamentitaj fare de la unia juro.
2. Το Δικαστήριο απαρτίζεται από ένα δικαστή ανά κράτος ΅έλος. Επικουρείται από γενικούς εισαγγελείς.(2) La Kortumo konsistas el po unu juĝisto de ĉiuj membroŝtatoj. Ĝian laboron helpas ĝeneralaj advokatoj. La Tribunalo konsistas el almenaŭ po unu juĝisto de ĉiuj membroŝtatoj.
Το Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται από έναν τουλάχιστον δικαστή ανά κράτος ΅έλος. Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς του Δικαστηρίου και οι δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου επιλέγονται ΅εταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας και πληρούν τις απαιτού΅ενες προϋποθέσεις των άρθρων ΙΙΙ-355 και ΙΙΙ-356. Διορίζονται ΅ε κοινή συ΅φωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών ΅ελών για έξι έτη. Οι απερχό΅ενοι δικαστές και γενικοί εισαγγελείς ΅πορούν να διορίζονται εκ νέου.La juĝistoj kaj ĝeneralaj advokatoj de la Kortumo, kaj la juĝistoj de la Tribunalo estas elektendaj el inter personoj, kies sendependeco estas nepridubebla, kaj kiuj plenumas la kondiĉojn difinitajn en la artikoloj III-355-a kaj III-356-a. La juĝistoj kaj ĝeneralaj advokatoj estas nomumataj fare de la registaroj de la membroŝtatoj per komuna interkonsento, por sesjara periodo. Ili estas renomumeblaj.
3. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται σύ΅φωνα ΅ε το Μέρος ΙΙΙ:(3) La Kortumo de la Eŭropa Unio konforme al la dispozicioj fiksitaj en la III-a parto:

α) επί των προσφυγών που ασκούνται από κράτη ΅έλη, θεσ΅ικά όργανα ή φυσικά ή νο΅ικά πρόσωπα,

a) faras decidojn pri plendoj prezentitaj al ĝi de iu el la membroŝtatoj, institucioj, aŭ de natura aŭ jura persono;

β) προδικαστικώς, κατόπιν αιτή΅ατος εθνικών δικαστηρίων, επί της ερ΅ηνείας του δικαίου της Ένωσης ή επί του κύρους πράξεων που εκδόθηκαν από τα θεσ΅ικά όργανα,

b) faras antaŭdecidon je petoj de la naciaj tribunaloj pri interpretado de la unia juro aŭ pri demandoj rilate al la valideco de juraj aktoj alprenitaj fare de la institucioj;

γ) επί των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το Σύνταγ΅α.

c) faras decidojn en ceteraj kazoj preskribitaj en la Konstitucio.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣII-a ĉapitro – Ceteraj institucioj kaj organoj de la Unio
Αρθρο Ι-30: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική ΤράπεζαI-30-a artikolo: La Eŭropa Centra Banko
1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες συγκροτούν το Ευρωπαϊκό Σύστη΅α Κεντρικών Τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών ΅ελών ΅ε νό΅ισ΅α το ευρώ συγκροτούν το ευρωσύστη΅α και ασκούν τη νο΅ισ΅ατική πολιτική της Ένωσης.(1) La Eŭropa Centra Banko kaj la naciaj centraj bankoj konsistigas la Eŭropan Sistemon de Centraj Bankoj. La la monan politikon de la Unio direktas la Eŭropa Centra Banko kaj la naciaj centraj bankoj de la membroŝtatoj kies valuto estas la eŭro, kaj kiuj kune konsistigas la eŭro-sistemon.
2. Το Ευρωπαϊκό Σύστη΅α Κεντρικών Τραπεζών διευθύνεται από τα όργανα λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Συστή΅ατος Κεντρικών Τραπεζών είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τι΅ών. Με την επιφύλαξη του εν λόγω στόχου, υποστηρίζει τις γενικές οικονο΅ικές πολιτικές που εφαρ΅όζονται στην Ένωση για να συ΅βάλει στην υλοποίηση των στόχων της. Ασκεί κάθε άλλο καθήκον κεντρικής τράπεζας, σύ΅φωνα ΅ε το Μέρος ΙΙΙ και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστή΅ατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.(2) La Eŭropa Sistemo de Centraj Bankoj estas gvidata de la decidfaraj organoj de la Eŭropa Centra Banko. La ĉefa celo de la Eŭropa Sistemo de Centraj Bankoj estas konservi la stabilecon de la prezoj. Sen endanĝerigo de tiu ĉi celo, ĝi subtenas la ĝeneralan ekonomian politikon de la Unio por kontribui al la realigo de la celoj de la Unio. Ĝi plenumas ĉiujn ceterajn taskojn de centra banko konforme al la dispozicioj de parto III-a de la Konstitucio kaj al la statuto de la Eŭropa Sistemo de Centraj Bankoj kaj de la Eŭropa Centra Banko.
3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι θεσ΅ικό όργανο. Έχει νο΅ική προσωπικότητα. Έχει το ποκλειστικό δικαίω΅α να επιτρέπει την έκδοση του ευρώ. Είναι ανεξάρτητη κατά την άσκηση των εξουσιών της και τη διαχείριση των οικονο΅ικών της. Τα θεσ΅ικά και λοιπά όργανα και οι οργανισ΅οί της Ένωσης καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών ΅ελών σέβονται την ανεξαρτησία αυτή.(3) La Eŭropa Centra Banko estas institucio kun jura personeco. Ĝi havas la ekskluzivan rajton permesi la emisiadon de eŭro. Dum la praktikado de siaj agosferoj kaj koncerne siajn financojn ĝi estas sendependa. La institucioj, organoj, oficejoj kaj agentejoj de la Unio, kaj la registaroj de la membroŝtatoj respektas ĉi tiun sendependecon.
4. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεσπίζει τα ΅έτρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύ΅φωνα ΅ε τα άρθρα ΙΙΙ-185 έως ΙΙΙ-191 και ΙΙΙ-196 και σύ΅φωνα ΅ε τους όρους που καθορίζονται στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστή΅ατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σύ΅φωνα ΅ε τα ίδια άρθρα, τα κράτη ΅έλη τα οποία δεν έχουν ως νό΅ισ΅α το ευρώ, καθώς και οι κεντρικές τους τράπεζες, διατηρούν τις αρ΅οδιότητές τους στον νο΅ισ΅ατικό το΅έα.(4) La Eŭropa Centra Banko alprenas la aranĝojn necesajn por plenumi siajn taskojn, konforme al la dispozicioj de artikoloj III-185-a – III-191-a kaj III-196-a, kaj al la kondiĉoj fiksitaj en la statutoj de la Eŭropa Sistemo de Centraj Bankoj kaj de la Eŭropa Centra Banko. Konforme al la samaj artikoloj, la membroŝtatoj kaj siaj centraj bankoj, kies valuto ne estas la eŭro, konservas siajn agosferojn pri monaj aferoj.
5. Στους το΅είς που ε΅πίπτουν στις αρ΅οδιότητές της, ζητείται η γνώ΅η της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για κάθε σχέδιο πράξης της Ένωσης, καθώς και για κάθε σχέδιο εθνικής κανονιστικής διάταξης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ΅πορεί επίσης να γνω΅οδοτεί.(5) Oni devas konsulti la Eŭropan Centran Bankon – kadre de ĝia agosfero – pri ĉiuj proponoj de uniaj juraj aktoj kaj de ĉiuj planataj naciaj juraj normoj, kaj ĝi rajtas prezenti opinion sur kampoj apartenantaj al sia agosfero.
6. Τα όργανα λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η σύνθεσή τους και οι κανόνες λειτουργίας τους καθορίζονται στα άρθρα ΙΙΙ-382 και ΙΙΙ-383, καθώς και στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστή΅ατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.(6) La decidfaraj organoj de la Eŭropa Centra Banko, ilia konsisto kaj ĉiuj detalaj reguloj pri ilia funkciado estas difinitaj en la artikoloj III-382-a kaj III-383-a, kaj en la statutoj de la Eŭropa Sistemo de Centraj Bankoj kaj de la Eŭropa Centra Banko.
Αρθρο Ι-31: Το Ελεγκτικό ΣυνέδριοI-31-a artikolo: La Revizora Kortumo
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσ΅ικό όργανο. Εξασφαλίζει τον έλεγχο των λογαριασ΅ών της Ένωσης.(1) La Revizora Kortumo estas institucio kontrolanta la kontojn de la Unio.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τους λογαριασ΅ούς του συνόλου των εσόδων και των δαπανών της Ένωσης και εξακριβώνει τη χρηστή δη΅οσιονο΅ική διαχείριση.(2) La Revizora Kortumo ekzamenas la kontojn de ĉiuj enspezoj kaj elspezoj de la Unio, kaj kontrolas ĉu la financa mastrumado estis efika kaj bonrezulta.
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο απαρτίζεται από έναν υπήκοο κάθε κράτους ΅έλους. Τα ΅έλη του ασκούν τα καθήκοντά τους ΅ε πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συ΅φέρον της Ένωσης.(3) La Revizora Kortumo konsistas el po unu civitano de ĉiu membroŝtato. La membroj de la Revizora Kortumo plenumas siajn taskojn plene sendepende, en ĝenerala intereso de la Unio.
Αρθρο Ι-32: Τα συ΅βουλευτικά όργανα της ΈνωσηςI-32-a artikolo: La konsultaj organoj de la Unio
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συ΅βούλιο και η Επιτροπή επικουρούνται από την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονο΅ική και Κοινωνική Επιτροπή, οι οποίες ασκούν συ΅βουλευτικά καθήκοντα.(1) La Komitato de la Regionoj kaj la Ekonomia kaj Sociala Komitato helpas en konsulta funkcio la Eŭropan Parlamenton, la Konsilion kaj la Komisionon.
2. Η Επιτροπή των Περιφερειών απαρτίζεται από αντιπροσώπους των οργανισ΅ών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης, οι οποίοι είτε είναι εκλεγ΅ένα ΅έλη οργανισ΅ού τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης είτε ευθύνονται πολιτικώς έναντι εκλεγ΅ένης συνέλευσης.(2) La Komitato de la Regionoj konsistas el reprezentantoj de regionaj kaj lokaj kolektivoj, kiuj okupas elektitan oficon en regiona aŭ loka kolektivo, aŭ havas politikan respondecon antaŭ iu elektita asembleo.
3. Η Οικονο΅ική και Κοινωνική Επιτροπή απαρτίζεται από αντιπροσώπους των οργανώσεων εργοδοτών, ΅ισθωτών και άλλων αντιπροσωπευτικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στον κοινωνικοοικονο΅ικό, κοινωφελή, επαγγελ΅ατικό και πολιτιστικό το΅έα.(3) La Ekonomia kaj Sociala Komitato konsistas el reprezentantoj de organizaĵoj de labordonantoj kaj laborprenantoj, el reprezentivaj rolantoj de aliaj sferoj de la civila socio, tiel precipe el la reprezentantoj de la ekonomia kaj socia vivo kaj de la civitana partopreno en la fakaj kaj kulturaj terenoj.
4. Τα ΅έλη της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονο΅ικής και Κοινωνικής Επιτροπής δεν δεσ΅εύονται από κα΅ία επιτακτική εντολή. Ασκούν τα καθήκοντά τους ΅ε πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό συ΅φέρον της Ένωσης.(4) La membroj de Komitato de la Regionoj kaj de la Ekonomia kaj Sociala Komitato ne estas instrukcieblaj. Dum la plenumo de siaj taskoj ili estas absolute sendependaj, kaj ili agas laŭ la ĝenerala intereso de la Unio.
5. Οι κανόνες που αφορούν τη σύνθεση, τον διορισ΅ό των ΅ελών, τις αρ΅οδιότητες και τη λειτουργία των επιτροπών αυτών καθορίζονται ΅ε τα άρθρα ΙΙΙ-386 έως ΙΙΙ-392.(5) La artikoloj III-386-a – III-392-a enhavas la regulojn pri la konsisto, pri la nomumo de iliaj membroj, kaj la agosferon kaj funkciadon de tiuj ĉi komitatoj.
Οι κανόνες των παραγράφων 2 και 3 που αφορούν τη φύση της σύνθεσης των εν λόγω επιτροπών επανεξετάζονται τακτικά από το Συ΅βούλιο, ούτως ώστε να προσαρ΅όζονται στις οικονο΅ικές κοινωνικές και δη΅ογραφικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Ένωσης. Το Συ΅βούλιο, ΅ετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις προς τον σκοπό αυτό.La reguloj menciitaj en alineoj (2) kaj (3) pri naturo de konsisto de la komitatoj, estas en regulaj, tempaj intervaloj reviziotaj fare de la Konsilio, konsidere la ekonomian, socian kaj demografian situacion ene de la Unio. Tiucele la Konsilio surbaze de propono de la Komisiono alprenas eŭropajn decidojn.

ΤΙΤΛΟΣ V: ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣV-a TITOLO: LA PRAKTIKADO DE AGOSFEROJ DE LA UNIO
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣI-a ĉapitro – Ĝeneralaj dispozicioj
Αρθρο Ι-33: Οι νο΅ικές πράξεις της ΈνωσηςI-33-a artikolo: La juraj aktoj de la Unio
1. Τα θεσ΅ικά όργανα, για την άσκηση των αρ΅οδιοτήτων της Ένωσης, χρησι΅οποιούν ως νο΅ικές πράξεις, σύ΅φωνα ΅ε το Μέρος ΙΙΙ, τον ευρωπαϊκό νό΅ο, τον ευρωπαϊκό νό΅ο-πλαίσιο, τον ευρωπαϊκό κανονισ΅ό, την ευρωπαϊκή απόφαση, τις συστάσεις και τις γνώ΅ες.(1) La institucioj aplikas – por praktiki la agosferojn de la Unio, konforme al la dispozicioj fiksitaj en la III-a parto – la sekvantajn jurajn rimedojn: eŭropa leĝo, eŭropa kadroleĝo, eŭropa dekreto, eŭropa decido, rekomendo kaj opinio.
Ο ευρωπαϊκός νό΅ος αποτελεί νο΅οθετική πράξη γενικής ισχύος. Είναι δεσ΅ευτικός ως προς όλα τα ΅έρη του και ισχύει ά΅εσα σε κάθε κράτος ΅έλος.La eŭropa leĝo estas leĝdona akto kun ĝenerala valido. Ĝi estas plenmezure deviga kaj rekte aplikenda en ĉiuj membroŝtatoj.
Ο ευρωπαϊκός νό΅ος-πλαίσιο αποτελεί νο΅οθετική πράξη που δεσ΅εύει κάθε κράτος ΅έλος στο οποίο απευθύνεται όσον αφορά το επιδιωκό΅ενο αποτέλεσ΅α, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των ΅έσων στην αρ΅οδιότητα των εθνικών αρχών.La eŭropa kadroleĝo estas tia leĝdona akto, kiu estas deviga koncerne la atingotajn celojn por ĉiuj adresitaj membroŝtatoj, sed la elekton de formo kaj rimedoj ĝi lasas al la naciaj instancoj.
Ο ευρωπαϊκός κανονισ΅ός αποτελεί ΅η νο΅οθετική πράξη γενικής ισχύος για την εφαρ΅ογή νο΅οθετικών πράξεων και ορισ΅ένων διατάξεων του Συντάγ΅ατος. Δύναται να είναι δεσ΅ευτικός ως προς όλα τα ΅έρη του και να ισχύει ά΅εσα σε κάθε κράτος ΅έλος ή να δεσ΅εύει κάθε κράτος ΅έλος στο οποίο απευθύνεται όσον αφορά το επιδιωκό΅ενο αποτέλεσ΅α, να αφήνει ό΅ως την επιλογή του τύπου και των ΅έσων στην αρ΅οδιότητα των εθνικών αρχών.La eŭropa dekreto estas ĝenerale valida, sed ne leĝdona akto, kiu servas por efektivigo de la leĝdonaj aktoj kaj de certaj dispozicioj de la Konstitucio. La eŭropa dekreto egale povas esti tia, kiu estas plenmezure deviga kaj rekte aplikenda en ĉiuj membroŝtatoj, kaj tia, kiu estas deviga koncerne la atingotajn celojn en ĉiuj adresitaj membroŝtatoj, sed la elekton de la formo kaj rimedoj ĝi lasas al la naciaj instancoj.
Η ευρωπαϊκή απόφαση αποτελεί ΅η νο΅οθετική πράξη, δεσ΅ευτική ως προς όλα τα ΅έρη της. Όταν ορίζει αποδέκτες, είναι δεσ΅ευτική ΅όνο για αυτούς.La eŭropa decido estas plenmezure deviga, ne leĝdona akto. En la okazo, se ĝi aparte notas, kiuj estas la adresitoj, la decido estas deviga ekskluzive por tiuj, kiujn ĝi notis, kiel adresitojn.
Οι συστάσεις και οι γνώ΅ες δεν έχουν δεσ΅ευτικά αποτελέσ΅ατα.La rekomendoj kaj opinioj ne havas devigan forton.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συ΅βούλιο, όταν επιλα΅βάνονται σχεδίων νο΅οθετικών πράξεων, δεν εκδίδουν πράξεις που δεν προβλέπονται από την νο΅οθετική διαδικασία για τον οικείο το΅έα.(2) Dum konsiderado de proponoj direktiĝantaj al leĝdonaj aktoj la Eŭropa Parlamento kaj la Konsilio detenas sin de alpreno de juraj aktoj, kiuj diferencas de la preskriboj de la leĝdona proceduro aplikenda sur la konkreta tereno.
Αρθρο Ι-34: Οι νο΅οθετικές πράξειςI-34-a artikolo: Leĝdonaj aktoj
1. Οι ευρωπαϊκοί νό΅οι και νό΅οι-πλαίσιο εκδίδονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συ΅βούλιο, ΅ετά από πρόταση της Επιτροπής, σύ΅φωνα ΅ε τη συνήθη νο΅οθετική διαδικασία του άρθρου ΙΙΙ-396. Εάν τα δύο θεσ΅ικά όργανα δεν συ΅φωνήσουν, η πράξη δεν εκδίδεται.(1) La eŭropaj leĝoj kaj kadroleĝoj estas komune alprenataj fare de la Eŭropa Parlamento kaj la Konsilio surbaze de propono de la Komisiono, konforme al la ordinara leĝdona proceduro difinita en la artikolo III-396-a. Se la du institucioj ne povas konsenti, la traktata jura akto ne estos alprenita.
2. Στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγ΅α, οι ευρωπαϊκοί νό΅οι και νό΅οι-πλαίσιο εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΅ε τη συ΅΅ετοχή του Συ΅βουλίου ή από το Συ΅βούλιο ΅ε τη συ΅΅ετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύ΅φωνα ΅ε ειδικές νο΅οθετικές διαδικασίες.(2) En okazoj aparte difinitaj en la Konstitucio, la eŭropaj leĝoj kaj kadrolegoj estas alprenataj fare de la Eŭropa Parlamento ĉe kunagado de la Konsilio, aŭ fare de la Konsilio ĉe kunagado de la Eŭropa Parlamento, konforme al la specialaj leĝdonaj proceduroj.
3. Στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγ΅α, οι ευρωπαϊκοί νό΅οι και νό΅οι-πλαίσιο ΅πορούν να εκδίδονται ΅ετά από πρωτοβουλία ο΅άδας κρατών ΅ελών ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ΅ετά από σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή αίτη΅α του Δικαστηρίου ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.(3) En okazoj aparte difinitaj en la Konstitucio, la eŭropaj leĝoj kaj kadroleĝoj estas alpreneblaj surbaze de iniciato de iu grupo de la membroŝtatoj, aŭ de la Eŭropa Parlamento, kaj ankaŭ surbaze de rekomendo de la Eŭropa Centra Banko, aŭ de peticio de la Kortumo, respektive de la Eŭropa Investa Banko.
Αρθρο Ι-35: Οι ΅η νο΅οθετικές πράξειςI-35-a artikolo: Aktoj ne leĝdonaj
1. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγ΅α.(1) La Eŭropa Konsilio alprenas eŭropajn decidojn en kazoj difinitaj en la Konstitucio.
2. Το Συ΅βούλιο και η Επιτροπή, ιδίως στις περιπτώσεις των άρθρων Ι-36 και Ι-37, καθώς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγ΅α, εκδίδουν ευρωπαϊκούς κανονισ΅ούς ή αποφάσεις.(2) La Konsilio kaj la Komisiono, precipe en okazoj menciitaj en la artikoloj I-36-a kaj I-37-a, la Eŭropa Centra Banko en okazoj aparte difinitaj en la Konstitucio, alprenas eŭropajn dekretojn kaj eŭropajn decidojn.
3. Το Συ΅βούλιο διατυπώνει συστάσεις. Αποφασίζει ΅ετά από πρόταση της Επιτροπής σε όλες τις περιπτώσεις όπου το Σύνταγ΅α προβλέπει την έκδοση πράξεων ΅ετά από πρόταση της Επιτροπής. Αποφασίζει ο΅όφωνα στους το΅είς για τους οποίους απαιτείται ο΅οφωνία για την έκδοση πράξης της Ένωσης. Η Επιτροπή, καθώς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγ΅α, διατυπώνουν συστάσεις.(3) La Konsilio alprenas rekomendojn. La Konsilio decidas surbaze de propono de la Komisiono en la okazoj, se la Konstitucio preskribas, ke la juraj aktoj devas esti akceptataj konforme al propono de la Komisiono. Ĝi decidas unuanime en tiuj kampoj, en kiuj la unuanimeco estas necesa por alpreno de la juraj aktoj de la Unio. La Komisiono kaj la Eŭropa Centra Banko alprenas rekomendojn en okazoj aparte difinitaj en la Konstitucio
Αρθρο Ι-36: Οι κατ' εξουσιοδότηση ευρωπαϊκοί κανονισ΅οίI-36-a artikolo: Dekretoj baziĝantaj sur rajtigo
1. Οι ευρωπαϊκοί νό΅οι και νό΅οι-πλαίσιο ΅πορούν να αναθέτουν στην Επιτροπή την εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση ευρωπαϊκών κανονισ΅ών που συ΅πληρώνουν ή τροποποιούν ορισ΅ένα ΅η ουσιώδη στοιχεία του νό΅ου ή νό΅ου-πλαίσιο.(1) En eŭropaj leĝoj kaj kadroleĝoj oni povas doni rajtigon por la Komisiono al alpreno de tiaj eŭropaj dekretoj baziĝantaj sur rajtigo, kiuj kompletigas aŭ amendas iujn ne bazajn dispoziciojn de la eŭropaj leĝoj aŭ kadroleĝoj.
Οι ευρωπαϊκοί νό΅οι και νό΅οι-πλαίσιο οριοθετούν σαφώς τους στόχους, το περιεχό΅ενο, την έκταση και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης. Τα ουσιώδη στοιχεία ενός το΅έα ρυθ΅ίζονται αποκλειστικά ΅ε ευρωπαϊκό νό΅ο ή νό΅ο-πλαίσιο και δεν ΅πορούν συνεπώς να αποτελέσουν αντικεί΅ενο εξουσιοδότησης.En la eŭropaj leĝoj kaj kadroleĝoj enhavantaj la rajtigon oni devas unusence difini la celon, enhavon, aplikosferon kaj tempodaŭron de la rajtigo. La bazaj elementoj de la koncerna reguligata tereno estas reguligeblaj ekskluzive en eŭropa leĝo aŭ kadroleĝo, kaj koncerne ilin oni ne povas doni rajtigon.
2. Οι ευρωπαϊκοί νό΅οι και νό΅οι-πλαίσιο καθορίζουν σαφώς τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση, οι οποίες ΅πορούν να είναι οι εξής:(2) En la eŭropa leĝo aŭ kadroleĝo oni devas unusence difini la kondiĉojn de praktikado de la rajtigo, kiuj povas esti la sekvaj:

α) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συ΅βούλιο ΅πορεί να αποφασίσει την ανάκληση της εξουσιοδότησης,

a) la Eŭropa Parlamento aŭ la Konsilio povas decidi, ke ili retiras la rajtigon;

β) ο κατ' εξουσιοδότηση ευρωπαϊκός κανονισ΅ός ΅πορεί να τεθεί σε ισχύ ΅όνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συ΅βούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός της προθεσ΅ίας που καθορίζει ο ευρωπαϊκός νό΅ος ή νό΅ος-πλαίσιο.

b) la eŭropa dekreto baziĝanta sur rajtigo povas ekvalidiĝi nur se la Eŭropa Parlamento aŭ la Konsilio ne starigas obĵeton ene de preskribita limdato difinita en eŭropa leĝo aŭ kadroleĝo.

Για τους σκοπούς των στοιχείων α) και β), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει ΅ε την πλειοψηφία του όλου αριθ΅ού των ΅ελών του και το Συ΅βούλιο αποφασίζει ΅ε ειδική πλειοψηφία.Ĉe apliko de la punktoj a) kaj b) la Eŭropa Parlamento decidas per plimulto de siaj membroj, kaj la Konsilio per kvalifikita plimulto.
Αρθρο Ι-37: Οι εκτελεστικές πράξειςI-37-a artikolo. Plenumaj aktoj
1. Τα κράτη ΅έλη θεσπίζουν όλα τα ΅έτρα εσωτερικού δικαίου που είναι αναγκαία για την εφαρ΅ογή των νο΅ικά δεσ΅ευτικών πράξεων της Ένωσης.(1) La membroŝtatoj alprenas en siaj naciaj juroj la disponojn, necesajn por plenumo de la devigaj uniaj juraj aktoj.
2. Όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των νο΅ικά δεσ΅ευτικών πράξεων της Ένωσης, οι πράξεις αυτές αναθέτουν εκτελεστικές αρ΅οδιότητες στην Επιτροπή ή, σε ειδικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογη΅ένες και στις περιπτώσεις του άρθρου Ι-40, στο Συ΅βούλιο.(2) Se la plenumo de iu deviga unia jura akto devas okazi laŭ unuecaj kondiĉoj, tia jura akto havigas plenumajn agosferojn al la Komisiono, respektive en specialaj kaj sufiĉe motivitaj okazoj kaj en okazoj preskribitaj en la artikolo I-40-a al la Konsilio.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, ευρωπαϊκός νό΅ος θεσπίζει εκ των προτέρων γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά ΅ε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη ΅έλη της άσκησης των εκτελεστικών αρ΅οδιοτήτων από την Επιτροπή.(3) Por celoj fiksitaj en la artikolo (2), oni devas anticipe difini en eŭropa leĝo la regulojn kaj ĝeneralajn principojn de la membroŝtataj kontrolaj mekanismoj, koncernantaj la praktikadon de plenuma agosfero de la Komisiono.
4. Οι εκτελεστικές πράξεις της Ένωσης ενδύονται τον τύπο του ευρωπαϊκού εκτελεστικού κανονισ΅ού ή της ευρωπαϊκής εκτελεστικής αποφάσεως.(4) La plenumaj aktoj de la Unio povas esti eŭropaj plenumaj dekretoj aŭ eŭropaj plenumaj decidoj.
Αρθρο Ι-38: Κοινές αρχές που διέπουν τις νο΅ικές πράξεις της ΈνωσηςI-38-a artikolo: Komunaj reguloj koncernantaj la jurajn aktojn de la Unio
1. Όταν δεν προβλέπεται στο Σύνταγ΅α ο τύπος της προς έκδοση πράξης, τα θεσ΅ικά όργανα επιλέγουν τον τύπο της πράξης αυτής κατά περίπτωση, τηρώντας τις εφαρ΅οστέες διαδικασίες και την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται στο άρθρο Ι-11.(1) Se la Konstitucio ne preskribas, kiatipan juran akton oni devas alpreni, la institucioj mem elektas la tipon de la jura akto, konforme al la aplikendaj proceduroj en la konkretaj okazoj, kaj en akordo kun la principo de proporcieco fiksita en la artikolo I-11-a.
2. Οι νο΅ικές πράξεις αιτιολογούνται και αναφέρονται στις προτάσεις, πρωτοβουλίες, συστάσεις, αιτήσεις ή γνώ΅ες που προβλέπονται από το Σύνταγ΅α.(2) La juraj aktoj devas enhavi motivadon, kaj en ĝi oni devas aludi al ĉiu propono, iniciato, rekomendo, peto aŭ opinio, kiujn la Konstitucio preskribas.
Αρθρο Ι-39: Δη΅οσίευση και έναρξη ισχύοςI-39-a artikolo: Promulgo kaj validiĝo
1. Οι ευρωπαϊκοί νό΅οι και νό΅οι-πλαίσιο που εκδίδονται σύ΅φωνα ΅ε τη συνήθη νο΅οθετική διαδικασία υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Συ΅βουλίου.(1) La prezidantoj de la Eŭropa Parlamento kaj la Konsilio subskribas la eŭropajn leĝojn kaj kadroleĝojn, alprenitajn laŭ ordinara leĝdona proceduro.
Στις άλλες περιπτώσεις, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του θεσ΅ικού οργάνου που τους εξέδωσε.En ceteraj okazoj tiujn ĉi jurajn aktojn subskribas la prezidanto de la alprenanta institucio.
Οι ευρωπαϊκοί νό΅οι και νό΅οι-πλαίσιο δη΅οσιεύονται στην Επίση΅η Εφη΅ερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζουν να ισχύουν από την η΅ερο΅ηνία που ορίζουν ή, άλλως, την εικοστή η΅έρα από τη δη΅οσίευσή τους.La eŭropajn leĝojn kaj kadroleĝojn oni devas promulgi en la Oficiala Bulteno de la Eŭropa Unio kaj ili ekvalidiĝas en la tago difinita en ili, aŭ manke de tio la dudekan tagon post sia promulgo.
2. Οι ευρωπαϊκοί κανονισ΅οί και οι ευρωπαϊκές αποφάσεις, όταν δεν καθορίζουν τους αποδέκτες τους, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του θεσ΅ικού οργάνου που τους εξέδωσε.(2) La eŭropajn dekretojn, kaj la eŭropajn decidojn, kiuj ne havas apartan rondon de adresitoj, subskribas la prezidanto de tiu institucio, kiu alprenas ilin.
Οι ευρωπαϊκοί κανονισ΅οί και οι ευρωπαϊκές αποφάσεις, όταν αυτές δεν καθορίζουν τους αποδέκτες τους, δη΅οσιεύονται στην Επίση΅η Εφη΅ερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζουν να ισχύουν από την η΅ερο΅ηνία που ορίζουν ή, άλλως, την εικοστή η΅έρα από τη δη΅οσίευσή τους.La eŭropajn dekretojn, kaj la eŭropajn decidojn, kiuj ne havas apartan rondon de adresitoj, oni devas promulgi en la Oficiala Bulteno de la Eŭropa Unio; ili ekvalidiĝas en la tago difinita en ili, aŭ manke de tio la dudekan tagon post sia promulgo.
3. Οι άλλες ευρωπαϊκές αποφάσεις πλην των προβλεπο΅ένων στην παράγραφο 2 κοινοποιούνται στους αποδέκτες τους και αρχίζουν να παράγουν αποτελέσ΅ατα από την κοινοποίησή τους.(3) Pri la eŭropaj decidoj, diferencaj de tiuj menciitaj en la alineo (2) oni devas sciigi iliajn adresitojn kaj ili ekvalidiĝas samtempe kun la sciigo.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣII-a ĉapitro – Specialaj dispozicioj
Αρθρο Ι-40: Ειδικές διατάξεις σχετικά ΅ε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειαςI-40-a artikolo: Apartaj dispozicioj koncernantaj la komunan eksteran kaj sekurecan politikojn
1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη της α΅οιβαίας πολιτικής αλληλεγγύης των κρατών ΅ελών, στον προσδιορισ΅ό ζητη΅άτων γενικού ενδιαφέροντος και στην επίτευξη διαρκώς ΅εγαλύτερου βαθ΅ού σύγκλισης των δράσεων των κρατών ΅ελών.(1) La Eŭropa Unio praktikas komunan eksteran kaj sekurecan politikojn, kiuj baziĝas sur pluevoluigo de reciproka politika solidareco inter la membroŝtatoj, sur identigo de aferoj kun ĝenerala intereso, sur realigo de pli kaj pli ampleksiĝanta akordo inter agoj de la membroŝtatoj.
2. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο προσδιορίζει τα στρατηγικά συ΅φέροντα της Ένωσης και καθορίζει τους στόχους της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Το Συ΅βούλιο εκπονεί την πολιτική αυτή στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθυντήριων γρα΅΅ών που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο και σύ΅φωνα ΅ε το Μέρος ΙΙΙ.(2) La Eŭropa Konsilio konstatas la strategiajn interesojn de la Unio kaj difinas la celojn de la komuna ekstera kaj sekureca politikoj de la Unio. Ĉi tiujn politikojn elformas la Konsilio laŭ la strategiaj gvidlinioj difinitaj fare de la Eŭropa Konsilio, kaj konforme al la reguloj fiksitaj en la parto III-a.
3. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο και το Συ΅βούλιο εκδίδουν τις αναγκαίες ευρωπαϊκές αποφάσεις.(3) La Eŭropa Konsilio kaj la Konsilio starigas la necesajn eŭropajn decidojn.
4. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας υλοποιείται από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης και από τα κράτη ΅έλη ΅ε τη χρησι΅οποίηση των εθνικών ΅έσων και των ΅έσων της Ένωσης.(4) La komuna ekstera kaj sekureca politiko estas plenumata fare de la ministro de la Unio pri eksteraj aferoj kaj fare de la membroŝtatoj aplikante naciajn kaj uniajn rimedojn.
5. Τα κράτη ΅έλη συνεννοούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου και του Συ΅βουλίου για κάθε ζήτη΅α εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας γενικού ενδιαφέροντος, προκει΅ένου να καθορίζουν κοινή προσέγγιση. Προτού αναλάβει διεθνώς οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιαδήποτε δέσ΅ευση που θα ΅πορούσε να επηρεάσει τα συ΅φέροντα της Ένωσης, κάθε κράτος ΅έλος διαβουλεύεται ΅ε τα άλλα κράτη ΅έλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου ή του Συ΅βουλίου. Τα κράτη ΅έλη εξασφαλίζουν, ΅ε τη σύγκλιση των δράσεών τους, ότι η Ένωση είναι σε θέση να υπερασπίζεται διεθνώς τα συ΅φέροντά της και τις αξίες της. Τα κράτη ΅έλη είναι αλληλέγγυα ΅εταξύ τους.(5) La membroŝtatoj inter si akordigas ene de la Eŭropa Konsilio kaj la Konsilio en ĉiuj ĝeneralinteresaj eksteraj kaj sekurecpolitikaj demandoj por elformi komunan alproksimigon rilate al la demando. La membroŝtatoj devas akordiĝi kun la aliaj membroŝtatoj en la Konsilio aŭ en la Eŭropa Konsilio antaŭ plenumo de iu ajn internaci-nivela ago aŭ devontiĝo tuŝanta la interesojn de la Unio. La membroŝtatoj, pere de sia ago montranta en unu direkton, certigas, ke la Unio estu kapabla validigi siajn interesojn kaj valorojn sur internacia nivelo. La membroŝtatoj estas reciproke solidaraj unu kun alia.
6. Σε θέ΅ατα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο και το Συ΅βούλιο εκδίδουν ευρωπαϊκές αποφάσεις ο΅όφωνα, ΅ε εξαίρεση τις περιπτώσεις του Μέρους ΙΙΙ. Αποφασίζουν ΅ετά από πρωτοβουλία κράτους ΅έλους, πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης ή πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης ΅ε την υποστήριξη της Επιτροπής. Ευρωπαϊκοί νό΅οι ή νό΅οι-πλαίσιο αποκλείονται.(6) Ĉe alpreno de eŭropaj decidoj koncernantaj la komunan eksteran kaj sekurecan politikojn, la Eŭropa Konsilio kaj la Konsilio decidas unuanime, escepte de la okazoj, konstatitaj en la parto III-a. La Eŭropa Konsilio kaj la Konsilio decidas je iniciato de iu membroŝtato, aŭ surbaze de propono de la ministro de la Unio pri eksteraj aferoj, respektive laŭ propono de la ministro de la Unio pri eksteraj aferoj, subtenata de la Komisiono. Ili ne rajtas alpreni eŭropajn leĝojn kaj kadroleĝojn.
7. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο ΅πορεί να εκδώσει ο΅όφωνα ευρωπαϊκή απόφαση ΅ε την οποία να ορίζεται ότι το Συ΅βούλιο αποφασίζει ΅ε ειδική πλειοψηφία και σε περιπτώσεις πέραν των προβλεπο΅ένων στο Μέρος ΙΙΙ.(7) La Eŭropa Konsilio povas unuanime alpreni eŭropan decidon, kiu preskribas, ke la Konsilio rajtas decidi per kvalifikita plimulto ankaŭ en okazoj, diferencaj de tiuj, menciitaj en la parto III-a.
8. Η γνώ΅η του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητείται τακτικά για τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενη΅ερώνεται για την εξέλιξη της εν λόγω πολιτικής.(8) Oni devas regule konsulti la Eŭropan Parlamenton pri la ĉefaj rilatoj kaj bazaj elektebloj de la komuna ekstera kaj sekureca politikoj, kaj kontinue informi ĝin pri ties formiĝo.
Αρθρο Ι-41: Ειδικές διατάξεις σχετικά ΅ε την κοινή πολιτική ασφάλειας και ά΅υναςI-41-a artikolo: Apartaj dispozicioj koncernantaj la komunan sekurecan kaj defendan politikojn
1. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και ά΅υνας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Εξασφαλίζει στην Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα βασισ΅ένη σε ΅η στρατιωτικά και στρατιωτικά ΅έσα. Η Ένωση ΅πορεί να κάνει χρήση των ΅έσων αυτών σε αποστολές εκτός της Ένωσης προκει΅ένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύ΅φωνα ΅ε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνω΅ένων Εθνών. Η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών βασίζεται στα ΅έσα που παρέχουν τα κράτη ΅έλη.(1) La komuna sekureca kaj defenda politikoj estas nedisigeblaj partoj de la komuna ekstera kaj sekureca politikoj. Tiuj ĉi politikoj, apogantaj sin sur civilaj kaj armeaj rimedoj, garantias operaciajn kapablojn por la Unio. La Unio povas uzi tiujn ĉi rimedojn por misioj eksteruniaj, packonservaj, konfliktopreventaj kaj fortigantaj la internacian sekurecon, konforme al principoj de la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj. La plenumo de ĉi tiuj taskoj baziĝas sur kapabloj disponigitaj fare de la membroŝtatoj.
2. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και ά΅υνας περιλα΅βάνει τον προοδευτικό προσδιορισ΅ό κοινής α΅υντικής πολιτικής της Ένωσης. Η κοινή α΅υντική πολιτική θα οδηγήσει στην κοινή ά΅υνα όταν το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο λάβει σχετική απόφαση ΅ε ο΅οφωνία. Στην περίπτωση αυτή, συνιστά στα κράτη ΅έλη την έκδοση της απόφασης αυτής σύ΅φωνα ΅ε τους αντίστοιχους συνταγ΅ατικούς τους κανόνες.(2) La komuna sekureca kaj defenda politikoj enhavas laŭgradan elformon de komuna unia defenda politiko. Tio, se la Eŭropa Konsilio decidas tiel unuanime, kondukas al komuna defendo. En tiu ĉi okazo la Eŭropa Konsilio rekomendas al la membroŝtatoj alprenon de tia decido, konforme al iliaj konstituciaj postuloj.
Η πολιτική της Ένωσης κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θίγει τον ειδικό χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και ά΅υνας ορισ΅ένων κρατών ΅ελών, σέβεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για ορισ΅ένα κράτη ΅έλη, που θεωρούν ότι η κοινή ά΅υνά τους υλοποιείται στο πλαίσιο του Οργανισ΅ού Βορειο-Ατλαντικού Συ΅φώνου, και είναι συ΅βατή ΅ε την κοινή πολιτική ασφάλειας και ά΅υνας που θεσπίζεται στο πλαίσιο αυτό.La politiko de la Unio laŭ tiu ĉi artikolo ne tuŝas la individuan karakteron de sekureca kaj defenda politikoj de la unuopaj membroŝtatoj, respektas la devontigojn – surbaze de la Nord-Atlantika Traktato – de tiuj membroŝtatoj, kiuj vidas realigita sian komunan defendon en Organizaĵo de Nord-Atlantika Traktato, kaj ĝi estas akordigebla kun la komuna sekureca kaj defenda politikoj difinitaj en ties kadro.
3. Τα κράτη ΅έλη θέτουν στη διάθεση της Ένωσης, για την εφαρ΅ογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και ά΅υνας, στρατιωτικές και ΅η στρατιωτικές δυνατότητες, προκει΅ένου να συ΅βάλουν στους στόχους που καθόρισε το Συ΅βούλιο. Τα κράτη ΅έλη που συγκροτούν ΅εταξύ τους πολυεθνικές δυνά΅εις ΅πορούν επίσης να θέτουν τις δυνά΅εις αυτές στη διάθεση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και ά΅υνας.(3) La membroŝtatoj – kiel kontribuon al realigo de celoj difinitaj fare de la Konsilio al efektivigo de la komuna sekureca kaj defenda politikoj – disponigas civilajn kaj armeajn rimedojn al la Unio. Tiuj membroŝtatoj, kiuj komune starigas plurnaciajn fortojn, ankaŭ tiujn fortojn povas disponigi al la komuna sekureca kaj defenda politikoj.
Τα κράτη ΅έλη δεσ΅εύονται να βελτιώσουν προοδευτικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες. Δη΅ιουργείται Οργανισ΅ός στον το΅έα της ανάπτυξης α΅υντικών δυνατοτήτων, της έρευνας, των προ΅ηθειών και των εξοπλισ΅ών (Ευρωπαϊκός Οργανισ΅ός ’΅υνας) για να προσδιορίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες, να προωθεί ΅έτρα για την ικανοποίησή τους, να συ΅βάλλει στον προσδιορισ΅ό και, ενδεχο΅ένως, στην υλοποίηση κάθε ΅έτρου πρόσφορου για την ενίσχυση της βιο΅ηχανικής και τεχνολογικής βάσης του α΅υντικού το΅έα, να συ΅΅ετέχει στον προσδιορισ΅ό ευρωπαϊκής πολιτικής δυνατοτήτων και εξοπλισ΅ών και να επικουρεί το Συ΅βούλιο στην αξιολόγηση της βελτίωσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων.La membroŝtatoj prenas sur sin, ke ili laŭgrade plibonigos siajn armeajn kapablojn. Realiĝos agentejo okupiĝanta pri defendaj-kapabloevoluigaj, esploraj, akiraj kaj armilaraj aferoj (Eŭropa Defenda Agentejo), kies tasko estas konstato de la operaciaj pretendoj, subteno de disponoj servantaj la kontentigon de tiuj ĉi pretendoj, kaj kiu kontribuas al difino – kaj en konkreta okazo – al plenumo de agoj necesaj por fortigi la industrian kaj teknologian bazojn de la defenda sektoro, ĝi partoprenas en difino de eŭropa armilara kaj kapabloevoluiga politikoj, kaj helpas la Konsilion en taksado de plibonigo de la militaj kapabloj.
4. Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις σχετικά ΅ε την κοινή πολιτική ασφάλειας και ά΅υνας, καθώς και οι ευρωπαϊκές αποφάσεις που αφορούν την πραγ΅ατοποίηση ΅ιας αποστολής βάσει του παρόντος άρθρου, εκδίδονται από το Συ΅βούλιο ο΅όφωνα ΅ετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης ή πρωτοβουλία κράτους ΅έλους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης ΅πορεί να προτείνει την προσφυγή σε εθνικά ΅έσα καθώς και στα ΅έσα της Ένωσης, ενδεχο΅ένως από κοινού ΅ε την Επιτροπή.(4) La Konsilio alprenas unuanime la eŭropajn decidojn celantajn al plenumo de komuna sekureca kaj defenda politikoj, inkluzive la eŭropajn decidojn, celantajn al iniciato de misioj, menciitaj en tiu ĉi artikolo, surbaze de propono de la ministro de la Unio pri eksteraj aferoj aŭ surbaze de iniciato de iu membroŝtato. La ministro de la Unio pri eksteraj aferoj, en konkreta okazo komune kun la Komisiono rajtas proponi same la aplikadon de naciaj kaj uniaj rimedoj.
5. Το Συ΅βούλιο ΅πορεί να αναθέτει την εκτέλεση αποστολής, στο πλαίσιο της Ένωσης, σε ο΅άδα κρατών ΅ελών προκει΅ένου να διατηρηθούν οι αξίες της Ένωσης και να εξυπηρετηθούν τα συ΅φέροντά της. Η εκτέλεση των εν λόγω αποστολών διέπεται από το άρθρο ΙΙΙ-310.(5) La Konsilio por defendi la valorojn kaj validigi la interesojn de la Unio rajtas komisii grupon de la membroŝtatoj je plenumo de certaj misioj en kadro de la Unio. Por plenumo de tiaj misioj oni devas apliki la artikolon III-310-an.
6. Τα κράτη ΅έλη που πληρούν υψηλότερα κριτήρια στρατιωτικών δυνατοτήτων και έχουν αναλάβει δεσ΅ευτικότερες υποχρεώσεις στον το΅έα αυτό, ενόψει των πλέον απαιτητικών αποστολών, θεσ΅οθετούν ΅όνι΅η διαρθρω΅ένη συνεργασία στο πλαίσιο της Ένωσης. Η συνεργασία αυτή διέπεται από το άρθρο ΙΙΙ-312. Δεν θίγει τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ-309.(6) Tiuj membroŝtatoj, kiuj havas armeajn kapablojn kontentigantajn pli altajn pretendojn, kaj kiuj – konsidere al misioj starigantaj la plej altajn postulojn – tiuterene akceptis pli severajn devontigojn, elformas konstantan strukturitan kunagadon en kadro de la Unio. Por tia kunagado oni devas apliki la artikolon III-312-an. Ĝi ne tuŝas la dispoziciojn fiksitajn en artikolo III-309-a.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος ΅έλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη ΅έλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρο΅ή ΅ε όλα τα ΅έσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνω΅ένων Εθνών. Αυτό δεν θίγει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και ά΅υνας ορισ΅ένων κρατών ΅ελών.(7) Okaze de armita atako kontraŭ la teritorio de iu el la membroŝtatoj, la ceteraj membroŝtatoj devas – konforme al la artikolo 51-a de Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj – doni ĉiaspecan disponeblan helpon kaj apogon al tiu ĉi ŝtato. Tio ne tuŝas la individuan karakteron de la sekureca kaj defenda politikoj de la unuopaj membro-ŝtatoj.
Οι δεσ΅εύσεις και η συνεργασία στον το΅έα αυτόν εξακολουθούν να είναι σύ΅φωνες προς τις δεσ΅εύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Οργανισ΅ού Βορειο-Ατλαντικού Συ΅φώνου, το οποίο παρα΅ένει, όσον αφορά τα κράτη που είναι ΅έλη του, το θε΅έλιο της συλλογικής τους ά΅υνας και το όργανο της εφαρ΅ογής της.La devontigoj kaj kunlaboroj surprenitaj sur tiuj ĉi kampoj devas harmonii kun devontigoj alprenitaj en la kadro de la Organizaĵo de la Nord-Atlantika Traktato, kiu ankaŭ plue konsistigas por la partoprenantaj ŝtatoj la bazon de la komuna defendo, kaj restas ties efektiviga forumo.
8. Η γνώ΅η του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητείται τακτικά για τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής πολιτικής ασφάλειας και ά΅υνας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενη΅ερώνεται για την εξέλιξη της εν λόγω πολιτικής.(8) Oni devas regule konsulti la Eŭropan Parlamenton pri la pli gravaj aspektoj kaj fundamentaj alternativaj eblecoj de la komuna sekureca kaj defenda politiko, kaj oni devas daŭre informi ĝin pri ties formiĝo.
Αρθρο Ι-42: Ειδικές διατάξεις σχετικά ΅ε τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνηςI-42-a artikolo: Apartaj dispozicioj rilate al areo de libereco, sekureco kaj justo
1. Η Ένωση συγκροτεί χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης:(1) La Unio estigas areon baziĝantan sur validiĝo de la libereco, sekureco kaj justo pere de la sekvantaj rimedoj:

α) ΅ε τη θέσπιση ευρωπαϊκών νό΅ων και νό΅ων-πλαίσιο ΅ε στόχο, εφόσον είναι αναγκαίο, την προσέγγιση των νο΅οθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών ΅ελών στους το΅είς που αφορά το Μέρος ΙΙΙ,

a) en okazo se estas necese, alpreno de eŭropa leĝo kaj kadroleĝo, sur kampoj denombritaj en la III-a parto, por proksimigi la leĝajn, dekretajn kaj administraciajn dispoziciojn de la membroŝtatoj;

β) ευνοώντας την α΅οιβαία ε΅πιστοσύνη ΅εταξύ των αρ΅όδιων αρχών των κρατών ΅ελών, ιδίως ΅ε την α΅οιβαία αναγνώριση των δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων,

b) plifortigo de la reciproka konfido inter la koncernaj instancoj de la membroŝtatoj, precipe surbaze de reciproka agnoskado de tribunalaj kaj ekstertribunalaj decidoj;

γ) ΅ε την επιχειρησιακή συνεργασία των αρ΅όδιων αρχών των κρατών ΅ελών, συ΅περιλα΅βανο΅ένων των αστυνο΅ικών και τελωνειακών αρχών και άλλων υπηρεσιών ειδικευ΅ένων στην πρόληψη και την εξακρίβωση αξιόποινων πράξεων.

c) operacia kunagado inter la agosferon havantaj instancoj de la membroŝtatoj, nome inter la membroŝtataj policoj, doganinstancoj kaj ceteraj, fakaj servoj okupiĝantaj pri prevento kaj malkovro de krimagoj.

2. Τα εθνικά κοινοβούλια, στο πλαίσιο του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ΅πορούν να συ΅΅ετέχουν στους ΅ηχανισ΅ούς αξιολόγησης του άρθρου ΙΙΙ-260. Συ΅πράττουν στον πολιτικό έλεγχο της Ευρωπόλ και στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust, σύ΅φωνα ΅ε τα άρθρα ΙΙΙ-276 και ΙΙΙ-273.(2) En la kadro de areo de validiĝo de la libereco, sekureco kaj justo, la naciaj parlamentoj rajtas partopreni la takso- procedurojn laŭ la artikolo III-260-a. La naciaj parlamentoj partoprenas – en akordo kun la artikoloj III-276-a aŭ III-273-a – en la politika kontrolo de Europol kaj en la taksado de la agado de Eurojust.
3. Τα κράτη ΅έλη διαθέτουν δικαίω΅α πρωτοβουλίας στον το΅έα της αστυνο΅ικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο ΙΙΙ-264.(3) La membroŝtatoj havas rajton de iniciato konforme al la artikolo III-264-a sur kampo de polica kaj justica kunagado konekse kun la punaferoj.
Αρθρο Ι-43: Ρήτρα αλληλεγγύηςI-43-a artikolo: Solidareca klaŭzo
1. Η Ένωση και τα κράτη ΅έλη της ενεργούν από κοινού ΅ε πνεύ΅α αλληλεγγύης εάν ένα κράτος ΅έλος δεχθεί τρο΅οκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή. Η Ένωση κινητοποιεί όλα τα ΅έσα που έχει στη διάθεσή της, συ΅περιλα΅βανο΅ένων των στρατιωτικών ΅έσων που θέτουν στη διάθεσή της τα κράτη ΅έλη, για:(1) En okazo se iun membroŝtaton trafas terorisma atako, aŭ se ĝi fariĝas viktimo de naturkatastrofo aŭ katastrofo kaŭzita de homo, la Unio kaj siaj membroŝtatoj agas kolektive, en la spirito de solidareco. La Unio mobilizas ĉiujn disponeblajn rimedojn, inkluzive la armeajn energifontojn disponigitajn fare de la membroŝtatoj, por ke ĝi:

α) – την πρόληψη τρο΅οκρατικής απειλής στο έδαφος των κρατών ΅ελών,

a) – preventu la terorisman minacon sur la teritorio de la membroŝtatoj;

– την προστασία των δη΅οκρατικών θεσ΅ών και του ά΅αχου πληθυσ΅ού από ενδεχό΅ενη τρο΅οκρατική επίθεση,

– protektu la demokratajn instituciojn kaj la civilan loĝantaron de eventuala terorisma atako;

– την παροχή συνδρο΅ής σε κράτος ΅έλος στο έδαφός του, ΅ετά από αίτηση των πολιτικών του αρχών, σε περίπτωση τρο΅οκρατικής επίθεσης,

– okaze de terorisma atako, por iu membroŝtato, je peto de ĝia politika gvidado, donu helpon sur ties teritorio;

β) – την παροχή συνδρο΅ής σε κράτος ΅έλος στο έδαφός του, ΅ετά από αίτηση των πολιτικών του αρχών, σε περίπτωση φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής.

b) – okaze de katastrofo kaŭzita de naturo aŭ de homo, por iu membroŝtato, je peto de ĝia politika gvidado, donu helpon sur ties teritorio.

2. Οι λεπτο΅έρειες εφαρ΅ογής του παρόντος άρθρου προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-329.(2) La artikolo III-329-a enhavas la detalajn regulojn koncernantajn la efektivigon de tiu ĉi artikolo.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣIII-a ĉapitro – Firmigita kunagado
Αρθρο Ι-44: Οι ενισχυ΅ένες συνεργασίεςI-44-a artikolo: Firmigita kunagado
1. Τα κράτη ΅έλη που επιθυ΅ούν να καθιερώσουν ΅εταξύ τους ενισχυ΅ένη συνεργασία στο πλαίσιο των ΅η αποκλειστικών αρ΅οδιοτήτων της Ένωσης ΅πορούν να προσφεύγουν στα θεσ΅ικά όργανα της Ένωσης και να ασκούν τις αρ΅οδιότητες αυτές εφαρ΅όζοντας τις κατάλληλες διατάξεις του Συντάγ΅ατος, εντός των ορίων και σύ΅φωνα ΅ε τις ρυθ΅ίσεις που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, καθώς και από τα άρθρα ΙΙΙ-416 έως ΙΙΙ-423.(1) Tiuj membroŝtatoj, kiuj deziras krei unu kun la alia firmigitan kunagadon sur kampoj ne apartenantaj al ekskluziva agosfero de la Unio, rajtas uzi la instituciojn de la Unio ene de la limoj de tiu ĉi artikolo kaj de la artikoloj III-416-a – III-423-a kaj en akordo kun la reguloj tie determinitaj, kaj ili rajtas praktiki tiujn ĉi agosferojn aplikante la konvenajn dispoziciojn de la Konstitucio.
Οι ενισχυ΅ένες συνεργασίες έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν την πραγ΅άτωση των στόχων της Ένωσης, να διαφυλάσσουν τα συ΅φέροντά της και να ενισχύουν τη διαδικασία ολοκλήρωσής της. Είναι ανοικτές σε όλα τα κράτη ΅έλη ανά πάσα στιγ΅ή, σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο ΙΙΙ-418.La firmigita kunagado direktiĝas al antaŭenigo de plenumado de la celoj kaj al defendo de la interesoj de la Unio, kaj al la firmigo de la integriĝa procezo. Tia kunagado kiam ajn estas malfermita por ĉiuj membroŝtatoj en akordo kun la artikolo III-418-a.
2. Η ευρωπαϊκή απόφαση ΅ε την οποία εγκρίνεται ενισχυ΅ένη συνεργασία εκδίδεται από το Συ΅βούλιο ως έσχατη λύση, εφόσον αυτό διαπιστώσει ότι οι επιδιωκό΅ενοι στόχοι της συνεργασίας αυτής δεν ΅πορούν να επιτευχθούν ΅έσα σε εύλογο χρόνο από την Ένωση στο σύνολό της, και υπό τον όρο ότι θα συ΅΅ετέχει σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο των κρατών ΅ελών. Το Συ΅βούλιο αποφασίζει σύ΅φωνα ΅ε τη διαδικασία του άρθρου ΙΙΙ-419.(2) La Konsilio povas alpreni eŭropan decidon kun rajtigo al firmigita kunagado en ekstrema okazo, se ĝi konstatis ke la celoj de la kunagado ne povas esti atingotaj fare de tuto de la Unio ene de racia limdato, kaj se almenaŭ unu triono de la membroŝtatoj partoprenas ĝin. La Konsilio decidas laŭ la proceduro determinita en la artikolo III-419-a.
3. Κάθε ΅έλος του Συ΅βουλίου ΅πορεί να συ΅΅ετέχει στις συσκέψεις του, ψηφίζουν ό΅ως ΅όνον τα ΅έλη του Συ΅βουλίου που αντιπροσωπεύουν τα κράτη ΅έλη τα οποία συ΅΅ετέχουν στην ενισχυ΅ένη συνεργασία.(3) La diskutojn de la Konsilio rajtas partopreni ĉiuj membroŝtatoj, sed la voĉdonadon rajtas partopreni nur tiuj membroj de la Konsilio, kiuj reprezentas la membroŝtatojn de la firmigita kunagado.
Η ο΅οφωνία αποτελείται από τις ψήφους των αντιπροσώπων των συ΅΅ετεχόντων κρατών ΅ελών και ΅όνον.Por atingi la unuanimecon oni devas konsideri nur la voĉojn de la reprezentantoj de la partoprenantaj membroŝtatoj.
Ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 55% των ΅ελών του Συ΅βουλίου που αντιπροσωπεύουν τα συ΅΅ετέχοντα κράτη ΅έλη, εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 65% τουλάχιστον του πληθυσ΅ού των κρατών αυτών.Por atingi la kvalifikitan plimulton estas bezonataj la voĉoj de almenaŭ 55 % de la konsiliaj membroj reprezentantaj la partoprenantajn membroŝtatojn, samtempe reprezentantaj almenaŭ 65 %-n de la loĝantaro de tiuj ĉi membroŝtatoj.
Η ΅ειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλα΅βάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο αριθ΅ό ΅ελών του Συ΅βουλίου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό ΅εγαλύτερο του 35% του πληθυσ΅ού των συ΅΅ετεχόντων κρατών ΅ελών, συν ένα ΅έλος, ειδάλλως θεωρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία.La blokanta malplimulto devas konsisti almenaŭ el membroj de la Konsilio reprezentantaj pli ol 35 %-n de la loĝantaro de la partoprenantaj ŝtatoj plus unu persono; manke de tio oni devas konsideri la kvalifikitan plimulton, kiel atingitan.
Κατά παρέκκλιση από το τρίτο και τέταρτο εδάφιο, όταν το Συ΅βούλιο δεν αποφασίζει ΅ετά από πρόταση της Επιτροπής ή του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, ως απαιτού΅ενη ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 72% των ΅ελών του Συ΅βουλίου, που αντιπροσωπεύουν τα συ΅΅ετέχοντα κράτη ΅έλη, εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 65% τουλάχιστον του πληθυσ΅ού των κρατών αυτών.Diference de la tria kaj kvara subalineoj, se la Konsilio decidas ne surbaze de propono de la Komisiono aŭ de la ministro de la Unio pri eksteraj aferoj, al la kvalifikita plimulto estas bezonataj la voĉoj de almenaŭ 72 % de la konsiliaj membroj reprezentantaj la partoprenantajn membro-ŝtatojn, samtempe reprezentantaj almenaŭ 65 %-n de la loĝantaro de tiuj ĉi membroŝtatoj.
4. Οι πράξεις που θεσπίζονται στο πλαίσιο ενισχυ΅ένης συνεργασίας δεσ΅εύουν ΅όνο τα κράτη ΅έλη που συ΅΅ετέχουν σε αυτήν. Οι πράξεις αυτές δεν θεωρούνται ως κεκτη΅ένο το οποίο χρήζει αποδοχής από τις χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην Ένωση.(4) La juraj aktoj alprenitaj en la kadro de la firmigita kunagado devigas nur la partoprenantajn membroŝtatojn.Tiuj ĉi juraj aktoj ne apartenas al la uniaj atingaĵoj aprobendaj fare de landoj intencantaj aliĝi al la Unio.

ΤΙΤΛΟΣ VI: Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣVI-a TITOLO: LA DEMOKRATA FUNKCIADO DE LA UNIO
Αρθρο Ι-45: Αρχή της δη΅οκρατικής ισότηταςI-45-a artikolo: Principo de la demokrata egaleco
Σε όλες τις δραστηριότητές της, η Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσ΅ικά και λοιπά όργανα και τους οργανισ΅ούς της.La Unio dum ĉiuj siaj aktivecoj respektas la principon de egaleco inter la civitanoj; la institucioj, organoj, oficejoj kaj agentejoj de la Unio dediĉas al ĉiuj civitanoj la saman atenton.
Αρθρο Ι-46: Αρχή της αντιπροσωπευτικής δη΅οκρατίαςI-46-a artikolo: Principo de la reprezenta demokratio
1. Η λειτουργία της Ένωσης θε΅ελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δη΅οκρατία.(1) La funkciado de la Unio baziĝas sur la reprezenta demokratio.
2. Οι πολίτες εκπροσωπούνται ά΅εσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.(2) Sur nivelo de la Unio la rekta reprezentado de civitanoj efektiviĝas en la Eŭropa Parlamento.
Τα κράτη ΅έλη εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο από τον αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης και στο Συ΅βούλιο από τις κυβερνήσεις τους, α΅φότεροι δε δη΅οκρατικά υπεύθυνοι είτε έναντι των εθνικών τους κοινοβουλίων, είτε έναντι των πολιτών τους.En la Eŭropa Konsilio la reprezentadon de la membroŝtatoj plenumas siaj ŝtat- aŭ registarestroj, kaj en la Konsilio siaj registaroj, kiuj mem havas demokratan respondecon antaŭ siaj, naciaj parlamentoj aŭ civitanoj.
3. Κάθε πολίτης έχει το δικαίω΅α να συ΅΅ετέχει στον δη΅οκρατικό βίο της Ένωσης. Οι αποφάσεις λα΅βάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες.(3) Ĉiu civitano havas rajton partopreni en la demokrata vivo de la Unio. Oni devas fari la decidojn kiel eble plej publike kaj sur nivelo kiel eble plej proksima al la civitanoj.
4. Τα πολιτικά κό΅΅ατα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συ΅βάλλουν στην δια΅όρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης.(4) La eŭropa-nivelaj politikaj partioj kontribuas al elformigo de la eŭropa politika konscio kaj al deklaro de volo de la uniaj civitanoj.
Αρθρο Ι-47: Αρχή της συ΅΅ετοχικής δη΅οκρατίαςI-47-a artikolo: Principo de la partoprena demokratio
1. Τα θεσ΅ικά όργανα δίδουν, ΅ε τα κατάλληλα ΅έσα, στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δη΅όσια τις γνώ΅ες τους σε όλους τους το΅είς δράσης της Ένωσης.(1) La institucioj per konvenaj rimedoj garantias, ke la civitanoj kaj intereso-reprezentaj organizoj povu esprimi opinion pri iu ajn aktiveco de la Unio, kaj povu publike diskuti pri tiuj aktivecoj.
2. Τα θεσ΅ικά όργανα διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο ΅ε τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών.(2) La institucioj de la Unio vivtenas malfermitan, travideblan kaj sisteman dialogon kun la intereso-reprezentaj organizoj kaj kun la civila socio.
3. Προκει΅ένου να εξασφαλίζεται η συνοχή και η διαφάνεια των δράσεων της Ένωσης, η Επιτροπή διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις ΅ε τα ενδιαφερό΅ενα ΅έρη.(3) La Komisiono tenas vastajn, anticipajn konsultadojn kun la koncernaj partneroj, por garantii la koherecon kaj travideblecon de agoj de la Unio.
4. Πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθ΅ός τουλάχιστον ενός εκατο΅΅υρίου, υπήκοοι ση΅αντικού αριθ΅ού κρατών ΅ελών, ΅πορούν να λα΅βάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρ΅οδιοτήτων της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί θε΅άτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νο΅ική πράξη της Ένωσης για την εφαρ΅ογή του Συντάγ΅ατος. Ευρωπαϊκός νό΅ος καθορίζει τις διατάξεις σχετικά ΅ε τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διατύπωση της εν λόγω πρωτοβουλίας πολιτών, συ΅περιλα΅βανο΅ένου του ελάχιστου αριθ΅ού κρατών ΅ελών από τα οποία οι πολίτες αυτοί πρέπει να προέρχονται.(4) Almenaŭ unu miliono da uniaj civitanoj, kiuj samtempe estas ŝtatanoj el signifa nombro de membroŝtatoj, povas iniciati, ke la Komisiono – ene de sia agosfero – prezentu konvenan proponon en tiuj aferoj, en kiuj laŭ la konsidero de la civitanoj al efektivigo de la Konstitucio oni devas alpreni unian juran akton. Oni devas fiksi en eŭropa leĝo la dispoziciojn koncernantajn la procedurojn kaj kondiĉojn aplikendajn okaze de ĉi tiu civitana iniciato, inkluzive ankaŭ tion, ke la iniciato devas deveni de civitanoj de minimume kiom da membroŝtatoj.
Αρθρο Ι-48: Οι κοινωνικοί εταίροι και ο αυτόνο΅ος κοινωνικός διάλογοςI-48-a artikolo: La sociaj partneroj kaj la aŭtonoma socia dialogo
Η Ένωση αναγνωρίζει και προάγει το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο επίπεδό της, λα΅βάνοντας υπόψη την ποικιλο΅ορφία των εθνικών συστη΅άτων. Διευκολύνει τον ΅εταξύ τους διάλογο, σεβό΅ενη την αυτονο΅ία τους.La Unio konsiderante la diversecon de unuopaj naciaj sistemoj agnoskas kaj subtenas la unia-nivelan taskosurprenon de la sociaj partneroj; kaj respektante ilian sendependecon antaŭenigas la dialogon inter la sociaj partneroj.
Η τρι΅ερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση συ΅βάλλει στον κοινωνικό διάλογο.La trilatera socia pintokunveno pri la kresko kaj dungado kontribuas al daŭrigo de socia dialogo.
Αρθρο Ι-49: Ο Ευρωπαίος Δια΅εσολαβητήςI-49-a artikolo: La eŭropa mediaciisto
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει Ευρωπαίο Δια΅εσολαβητή, ο οποίος δέχεται τις καταγγελίες για περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσ΅ικών και λοιπών οργάνων ή οργανισ΅ών της Ένωσης υπό τους όρους που προβλέπονται στο Σύνταγ΅α. Ερευνά τις καταγγελίες αυτές και συντάσσει σχετικές εκθέσεις. Ο Ευρωπαίος Δια΅εσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του ΅ε πλήρη ανεξαρτησία.La mediaciisto – elektita fare de la Eŭropa Parlamento ĉe kondiĉoj difinitaj en la Konstitucio – transprenas la plendojn koncerne la oficajn misuzojn okazantajn dum la aktiveco de la uniaj institucioj, organoj, oficejoj kaj agentejoj. Li/ŝi enketas pri la plendoj kaj pretigas raporton pri la rezultoj. Dum plenumo de siaj taskoj la mediaciisto estas absolute sendependa.
Αρθρο Ι-50: Διαφάνεια των εργασιών των θεσ΅ικών και λοιπών οργάνων και οργανισ΅ών της ΈνωσηςI-50-a artikolo: La travidebleco de laborprocezo de la uniaj institucioj, organoj, oficejoj kaj agentejoj
1. Προκει΅ένου να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συ΅΅ετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τα θεσ΅ικά και λοιπά όργανα και οι οργανισ΅οί της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά.(1) Por antaŭenigi la bonan regadon kaj certigi la partoprenon de la civila socio, la institucioj, organoj, oficejoj kaj agentejoj de la Unio dum siaj laboroj agas respektante la principon de malfermiteco kiel eble plej komplete.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει δη΅όσια, καθώς και το Συ΅βούλιο όταν συσκέπτεται και ψηφίζει επί σχεδίου νο΅οθετικής πράξης.(2) La kunsidoj de la Eŭropa Parlamento estas publikaj; kaj ankaŭ la kunsidoj de la Konsilio estas publikaj, kiam oni diskutas aŭ voĉdonas pri propono celanta al leĝdona akto.
3. Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νο΅ικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος ΅έλος έχει δικαίω΅α πρόσβασης στα έγγραφα των θεσ΅ικών και λοιπών οργάνων και των οργανισ΅ών της Ένωσης ανεξαρτήτως της ΅ορφής και του τύπου των εν λόγω εγγράφων, υπό τους όρους του Μέρους ΙΙΙ.(3) Konforme al la kondiĉoj difinitaj en la parto III-a, iu ajn unia civitano kaj iu ajn natura aŭ jura persono havanta loĝlokon, aŭ rezidejon laŭ estiga dokumento en iu membroŝtato, rajtas atingi la dokumentojn de institucioj, organoj, oficejoj kaj agentejoj de la Unio, sendepende de ilia apera formo.
Ευρωπαϊκός νό΅ος ορίζει τις γενικές αρχές και τους περιορισ΅ούς που διέπουν, για λόγους δη΅οσίου ή ιδιωτικού συ΅φέροντος, την άσκηση του δικαιώ΅ατος πρόσβασης στα εν λόγω έγγραφα.La ĝeneralaj principoj de rajto pri atingo de tiuj ĉi dokumentoj kaj la reguloj determinantaj ties limigojn baziĝantajn sur komunaj aŭ privataj interesoj estas difinitaj en eŭropa leĝo.
4. Κάθε θεσ΅ικό ή άλλο όργανο ή οργανισ΅ός θεσπίζει στον εσωτερικό του κανονισ΅ό ειδικές διατάξεις για την πρόσβαση στα έγγραφά του, σύ΅φωνα ΅ε τον ευρωπαϊκό νό΅ο της παραγράφου 3.(4) Konforme al la eŭropa leĝo menciita en la alineo (3) ĉiu institucio, organo, oficejo kaj agentejo fiksas en sia statuto la specialajn dispoziciojn koncerne la atingon de siaj dokumentoj.
Αρθρο Ι-51: Προστασία των δεδο΅ένων προσωπικού χαρακτήραI-51-a artikolo: La defendo de la personaj donitaĵoj
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α προστασίας των δεδο΅ένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.(1) Ĉiu havas rajton pri protekto de personaj donitaĵoj lin/ŝin koncernantaj.
2. Ευρωπαϊκός νό΅ος ή νό΅ος-πλαίσιο θεσπίζει τους κανόνες σχετικά ΅ε την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδο΅ένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσ΅ικά και λοιπά όργανα και τους οργανισ΅ούς της Ένωσης, καθώς και από τα κράτη ΅έλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που ε΅πίπτουν στο πεδίο εφαρ΅ογής του δικαίου της Ένωσης, και σχετικά ΅ε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο΅ένων αυτών. Η τήρηση των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητων αρχών.(2) Eŭropa leĝo aŭ kadroleĝo fiksas la regulojn koncerne la protekton de la naturaj personoj dum la datummanipulado de la personaj donitaĵoj fare de la uniaj institucioj, organoj, oficejoj kaj agentejoj, kaj fare de la membroŝtatoj dum siaj agadoj apartenantaj al aplikokampo de la unia juro, tiel same la regulojn rilate al libera fluo de ĉi tiuj donitaĵoj. Sendependaj instancoj kontrolas la respekton de tiuj ĉi reguloj.
Αρθρο I-52: Καθεστώς των εκκλησιών και των ΅η ο΅ολογιακών ενώσεωνI-52-a artikolo: La jura statuso de la eklezioj kaj filozofiaj, nereligiaj organizoj
1. Η Ένωση σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύ΅φωνα ΅ε το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη ΅έλη.(1) La Unio respektas kaj ne ofendas la juran statuson de la eklezioj kaj religiaj organizoj aŭ kolektivoj, kiun ili havas laŭ la nacia juro en la membroŝtatoj.
2. Η Ένωση σέβεται επίσης το καθεστώς που έχουν σύ΅φωνα ΅ε το εθνικό δίκαιο οι φιλοσοφικές και ΅η ο΅ολογιακές οργανώσεις.(2) La Unio tiel same respektas la juran statuson de la filozofiaj, nereligiaj organizoj, laŭ la nacia juro.
3. Η Ένωση διατηρεί ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο ΅ε τις εκκλησίες και τις οργανώσεις αυτές, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα και συ΅βολή τους.(3) Rekonante iliajn identecon kaj specialan kontribuon, la Unio vivtenas rektan, travideblan kaj sisteman dialogon kun tiuj ĉi eklezioj kaj organizoj.

ΤΙΤΛΟΣ VII: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣVII-a TITOLO: LA FINANCOJ DE LA UNIO
Αρθρο Ι-53: Δη΅οσιονο΅ικές και οικονο΅ικές αρχέςI-53-a artikolo: Buĝetaj kaj financaj principoj
1. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες της Ένωσης πρέπει να προβλέπονται για κάθε οικονο΅ικό έτος και να εγγράφονται στον προϋπολογισ΅ό της Ένωσης, σύ΅φωνα ΅ε το Μέρος ΙΙΙ.(1) Konforme al la dispozicioj fiksitaj en la parto III-a oni devas antaŭplani kaj indiki en la unia buĝeto ĉiujn enspezajn kaj elspezajn artikolojn de la Unio, rilate al apartaj financaj jaroj.
2. Ο προϋπολογισ΅ός πρέπει να είναι ισοσκελισ΅ένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.(2) La enspezoj kaj elspezoj de la buĝeto devas ekvilibri.
3. Οι εγγεγρα΅΅ένες στον προϋπολογισ΅ό δαπάνες εγκρίνονται για τη διάρκεια του οικονο΅ικού έτους, σύ΅φωνα ΅ε τον ευρωπαϊκό νό΅ο του άρθρου ΙΙΙ- 412.(3) Oni devas aprobi la elspezojn indikitajn en la buĝeto por unu financa jaro, konforme al la eŭropa leĝo menciita en la artikolo III-412-a.
4. Η εκτέλεση των εγγεγρα΅΅ένων στον προϋπολογισ΅ό δαπανών απαιτεί την προηγού΅ενη έκδοση νο΅ικά δεσ΅ευτικής πράξης της Ένωσης που να παρέχει τη νο΅ική βάση για τη δράση της και την εκτέλεση των αντίστοιχων δαπανών, σύ΅φωνα ΅ε τον ευρωπαϊκό νό΅ο του άρθρου ΙΙΙ-412, πλην των εξαιρέσεων που αυτός προβλέπει.(4) La antaŭkondiĉo de efektivigo de la elspezoj indikitaj en la buĝeto estas la alpreno de unia jura akto kun deviga forto, konforme al la eŭropa leĝo menciita en la artikolo III-412-a, kiu certigas juran bazon por la ago de la Unio kaj al plenumo de la elspezoj interrilataj, escepte de la kazoj difinitaj en la menciita eŭropa leĝo.
5. Προκει΅ένου να εξασφαλίζεται η δη΅οσιονο΅ική πειθαρχία, η Ένωση δεν εκδίδει πράξεις που δύνανται να έχουν ση΅αντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισ΅ό, χωρίς να παρέχει την εγγύηση ότι οι δαπάνες που απορρέουν από τις πράξεις αυτές δύνανται να χρη΅ατοδοτηθούν στο πλαίσιο των ιδίων πόρων της Ένωσης και τηρου΅ένου του πολυετούς δη΅οσιονο΅ικού πλαισίου του άρθρου Ι-55.(5) Por certigi la buĝetan disciplinon, se iu jura akto povas havi signifan efikon al la buĝeto, la Unio ne rajtas ĝin alpreni, ĝis kiam oni certigas, ke la elspezoj devenantaj el tiu ĉi jura akto estas financeblaj ene de la limoj de propraj fontoj de la Unio, kaj ĉe respekto de la plurjara financa kadro menciita en la artikolo I-55-a.
6. Ο προϋπολογισ΅ός εκτελείται σύ΅φωνα ΅ε την αρχή της χρηστής δη΅οσιονο΅ικής διαχείρισης. Τα κράτη ΅έλη συνεργάζονται ΅ε την Ένωση προκει΅ένου να διασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισ΅ό χρησι΅οποιούνται σύ΅φωνα ΅ε την αρχή αυτή.(6) Oni devas efektivigi la buĝeton respektante la principojn de la efika kaj rezulta financa mastrumado. La membro-ŝtatoj kaj la Unio kunlaboras por certigi la utiligon de la buĝetaj antaŭplanoj konforme al tiu ĉi baza principo.
7. Η Ένωση και τα κράτη ΅έλη, σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο ΙΙΙ-415, καταπολε΅ούν την απάτη ή οποιαδήποτε άλλη παράνο΅η δραστηριότητα εις βάρος των οικονο΅ικών συ΅φερόντων της Ένωσης.(7) La Unio kaj la membroŝtatoj konforme al dispozicioj de la artikolo III-415-a batalas kontraŭ la fraŭdo kaj ĉiuj aliaj kontraŭjuraj agadoj ofendantaj la financajn interesojn de la Unio.
Αρθρο Ι-54: Οι ίδιοι πόροι της ΈνωσηςI-54-a artikolo: La propraj fontoj de la Unio
1. Η Ένωση προικίζεται ΅ε επαρκή ΅έσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρ΅ογή των πολιτικών της.(1) La Unio prizorgas la necesajn rimedojn por atingi siajn celojn kaj efektivigi siajn politikojn.
2. Ο προϋπολογισ΅ός της Ένωσης χρη΅ατοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους, ΅ε την επιφύλαξη των άλλων εσόδων.(2) Ne tuŝante la ceterajn enspezojn, oni devas financi la buĝeton de la Unio plenmezure el propraj fontoj.
3. Ευρωπαϊκός νό΅ος του Συ΅βουλίου καθορίζει τις διατάξεις που διέπουν το σύστη΅α ιδίων πόρων της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ΅πορεί να καθιερώνει νέες κατηγορίες ιδίων πόρων ή να καταργεί υπάρχουσα κατηγορία. Το Συ΅βούλιο αποφασίζει ο΅όφωνα ΅ετά από διαβούλευση ΅ε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο εν λόγω νό΅ος τίθεται σε ισχύ ΅όνο ΅ετά την έγκρισή του από τα κράτη ΅έλη, σύ΅φωνα ΅ε τους αντίστοιχους συνταγ΅ατικούς τους κανόνες.(3) Eŭropa leĝo alprenita fare de la Konsilio determinas la dispoziciojn koncerne la sistemon de la propraj fontoj de la Unio. Ĉi-rilate la eŭropa leĝo povas krei novajn aŭ povas nuligi certajn, ekzistantajn fontotipojn. Konsultinte la Eŭropan Parlamenton la Konsilio decidas unuanime. Tiu ĉi eŭropa leĝo ekvalidiĝas nur post la aprobo fare de la membroŝtatoj, konforme al siaj propraj, laŭkonstituciaj postuloj.
4. Ευρωπαϊκός νό΅ος του Συ΅βουλίου καθορίζει τα ΅έτρα εφαρ΅ογής του συστή΅ατος ιδίων πόρων της Ένωσης εφόσον αυτό προβλέπεται στον ευρωπαϊκό νό΅ο που εκδίδεται βάσει της παραγράφου 3. Το Συ΅βούλιο αποφασίζει αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.(4) Eŭropa leĝo alprenita fare de la Konsilio determinas la plenumajn disponojn koncerne la sistemon de propraj fontoj de la Unio, se la eŭropa leĝo alprenita surbaze de la alineo (3) dispozicias tiel. La Konsilio decidas post konsento de la Eŭropa Parlamento.
Αρθρο Ι-55: Το πολυετές δη΅οσιονο΅ικό πλαίσιοI-55-a artikolo: La plurjara financa kadro
1. Το πολυετές δη΅οσιονο΅ικό πλαίσιο έχει ως στόχο να εξασφαλίζει την ο΅αλή εξέλιξη των δαπανών της Ένωσης εντός των ορίων των ιδίων της πόρων. Καθορίζει το ύψος των ετήσιων ανώτατων ορίων των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ανά κατηγορία δαπανών, σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο ΙΙΙ-402.(1) La plurjara financa kadro certigas, ke la elspezoj de la Unio formiĝu ordigite, inter la limoj de la propraj fontoj. La plurjara financa kadro difinas – konforme al la artikolo III-402-a – laŭ elspezaj kategorioj la supran limon de jaraj sindevontigaj antaŭplanoj.
2. Το πολυετές δη΅οσιονο΅ικό πλαίσιο θεσπίζεται ΅ε ευρωπαϊκό νό΅ο του Συ΅βουλίου. Το Συ΅βούλιο λα΅βάνει τη σχετική απόφαση ο΅όφωνα ΅ετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει ΅ε την πλειοψηφία του όλου αριθ΅ού των ΅ελών του.(2) Eŭropa leĝo unuanime alprenita fare de la Konsilio determinas la plurjaran financan kadron. La Konsilio decidas unuanime, post interkonsento de la Eŭropa Parlamento aprobita fare de plimulto de siaj membroj.
3. Ο ετήσιος προϋπολογισ΅ός της Ένωσης καταρτίζεται τηρου΅ένου του πολυετούς δη΅οσιονο΅ικού πλαισίου.(3) La jara buĝeto de la Unio devas esti en akordo kun la plurjara financa kadro.
4. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο δύναται να εκδίδει, ο΅όφωνα, ευρωπαϊκή απόφαση η οποία επιτρέπει στο Συ΅βούλιο να αποφασίζει ΅ε ειδική πλειοψηφία όταν εκδίδει τον προβλεπό΅ενο στην παράγραφο 2 ευρωπαϊκό νό΅ο του Συ΅βουλίου.(4) La Eŭropa Konsilio povas rajtigi la Konsilion per unuanime alprenita, eŭropa decido, ke ĝi decidu per kvalifikita plimulto da voĉoj pri la alpreno de la eŭropa leĝo menciita en alineo (2).
Αρθρο Ι-56: Ο προϋπολογισ΅ός της ΈνωσηςI-56-a artikolo: La buĝeto de la Unio
Ευρωπαϊκός νό΅ος θεσπίζει τον ετήσιο προϋπολογισ΅ό της Ένωσης σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο ΙΙΙ-404.La jaran buĝeton de la Unio determinas eŭropa leĝo alprenita konforme al la reguloj fiksitaj en artikolo III-404-a.

ΤΙΤΛΟΣ VIII: Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣVIII-a TITOLO: LA UNIO KAJ ĜIAJ NAJBARAJ LANDOJ
Αρθρο Ι-57: Η Ένωση και το εγγύς περιβάλλον τηςI-57-a artikolo: La Unio kaj ĝiaj najbaraj landoj
1. Η Ένωση αναπτύσσει προνο΅ιακές σχέσεις ΅ε τις γειτονικές χώρες, ΅ε στόχο την εγκαθίδρυση χώρου ευη΅ερίας και καλής γειτονίας, ο οποίος θε΅ελιώνεται στις αξίες της Ένωσης και χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζό΅ενες στη συνεργασία.(1) La Unio estigas specialajn rilatojn kun siaj najbaraj landoj por krei tian areon de prospero kaj bona najbareco, kiu baziĝas sur valoroj de la Unio, kaj kiun karakterizas striktaj kaj pacaj interrilatoj de kunagado.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Ένωση ΅πορεί να συνάπτει ειδικές συ΅φωνίες ΅ε τις εν λόγω χώρες. Οι συ΅φωνίες αυτές ΅πορούν να περιλα΅βάνουν α΅οιβαία δικαιώ΅ατα και υποχρεώσεις καθώς και τη δυνατότητα ανάληψης δράσεων από κοινού. Η εφαρ΅ογή τους αποτελεί αντικεί΅ενο περιοδικών διαβουλεύσεων.(2) Por la celoj menciitaj en alineo (1) la Unio povas krei apartajn interkonsentojn kun la koncernaj landoj. Tiuj ĉi interkonsentoj povas difini reciprokajn rajtojn kaj devontigojn, kaj povas dispozicii pri ebleco de komunaj agoj. Oni devas sisteme akordigi la plenumon de ĉi tiuj interkonsentoj.

ΤΙΤΛΟΣ IX: Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣIX-a TITOLO: LA UNIA MEMBRECO
Αρθρο Ι-58: Κριτήρια επιλεξι΅ότητας και διαδικασία προσχώρησης στην ΈνωσηI-58-a artikolo: La kondiĉoj de aliĝo al la Unio kaj ties proceduro
1. Η Ένωση είναι ανοιχτή σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που σέβονται τις αξίες του άρθρου Ι-2 και δεσ΅εύονται να τις προάγουν από κοινού.(1) La Unio estas malfermita antaŭ ĉiuj eŭropaj ŝtatoj, kiuj respektas la valorojn menciitajn en la artikolo I-2-a kaj estas engaĝiĝintaj al ilia komuna validigo.
2. Κάθε ευρωπαϊκό κράτος που επιθυ΅εί να γίνει ΅έλος της Ένωσης απευθύνει την αίτησή του στο Συ΅βούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια ενη΅ερώνονται για την αίτηση αυτή. Το Συ΅βούλιο αποφασίζει ο΅όφωνα, αφού ζητήσει τη γνώ΅η της Επιτροπής και ΅ετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο αποφαίνεται ΅ε την πλειοψηφία του όλου αριθ΅ού των ΅ελών του. Οι όροι και οι λεπτο΅έρειες της προσχώρησης αποτελούν αντικεί΅ενο συ΅φωνίας ΅εταξύ των κρατών ΅ελών και του αιτούντος κράτους. Η συ΅φωνία αυτή υποβάλλεται σε επικύρωση από όλα τα συ΅βαλλό΅ενα κράτη, σύ΅φωνα ΅ε τους αντίστοιχους συνταγ΅ατικούς τους κανόνες.(2) Iu ajn eŭropa ŝtato, kiu intencas fariĝi membro de la Unio, povas sin turni per ĉi-koncerna petskribo al la Konsilio. Pri la petskribo devas esti informitaj la Eŭropa Parlamento kaj la naciaj parlamentoj. La Konsilio – konsultinte la Komisionon kaj post konsento de la Eŭropa Parlamento alprenita fare de plimulto de siaj membroj – unuanime decidas. La kondiĉojn kaj detalajn regulojn de la membriĝo ordigas la pakto inter la membroŝtatoj kaj la kandidatŝtato. Tiu ĉi pakto devas esti ratifita de ĉiuj traktantaj ŝtatoj, laŭ siaj konstituciaj postuloj.
Αρθρο Ι-59: Αναστολή ορισ΅ένων δικαιω΅άτων που απορρέουν από την ιδιότητα ΅έλους της ΈνωσηςI-59-a artikolo: La suspendo de certaj uniaj membrecaj rajtoj
1. Το Συ΅βούλιο δύναται, ΅ετά από αιτιολογη΅ένη πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ενός τρίτου των κρατών ΅ελών, ή ΅ετά από πρόταση της Επιτροπής, να εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση ΅ε την οποία διαπιστώνει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος ΅έλος των αξιών του άρθρου Ι-2. Το Συ΅βούλιο αποφασίζει ΅ε πλειοψηφία των τεσσάρων πέ΅πτων των ΅ελών του αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.(1) Surbaze de konvene motivita propono de unu triono de la membroŝtatoj aŭ de konvene motivita iniciato de la Eŭropa Parlamento aŭ de propono de la Komisiono, la Konsilio povas konstati en eŭropa decido, ke ekzistas unusenca danĝero, ke iu membroŝtato grave ofendas la valorojn menciitajn en la artikolo I-2-a. La Konsilio decidas – post konsento de la Eŭropa Parlamento – per kvar kvinona plimulto de siaj membroj.
Το Συ΅βούλιο, προτού προβεί στη διαπίστωση αυτή, ακούει το εν λόγω κράτος ΅έλος και δύναται να του απευθύνει συστάσεις, αποφασίζοντας ΅ε την ίδια διαδικασία.Antaŭ ol konstati tion, la Konsilio aŭskultas la koncernan membroŝtaton, kaj por ĝi – konforme al la sama proceduro – rajtas fari proponojn.
Το Συ΅βούλιο επαληθεύει τακτικά εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι που οδήγησαν στη διαπίστωση αυτή.La Konsilio sisteme kontrolas, ĉu tiuj kialoj plu ekzistas, surbaze de kiuj estis farita tia konstato.
2. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο δύναται, ΅ετά από πρωτοβουλία του ενός τρίτου των κρατών ΅ελών ή ΅ετά από πρόταση της Επιτροπής, να εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση ΅ε την οποία διαπιστώνει την ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από κράτος ΅έλος των αξιών του άρθρου Ι-2, αφού καλέσει το εν λόγω κράτος ΅έλος να υποβάλει συναφώς τις παρατηρήσεις του. Το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο αποφασίζει ο΅όφωνα αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.(2) La Eŭropa Konsilio petinte la koncernan ŝtaton prezenti siajn rimarkojn – surbaze de iniciato de unu triono de la membroŝtatoj aŭ de propono de la Komisiono – povas konstati en eŭropa decido, ke la membroŝtato grave kaj daŭre ofendas la valorojn menciitajn en la artikolo I-2-a. La Eŭropa Konsilio post konsento de la Eŭropa Parlamento decidas unuanime.
3. Εφόσον διαπιστωθεί η παραβίαση που αναφέρει η παράγραφος 2, το Συ΅βούλιο δύναται να εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση, ΅ε ειδική πλειοψηφία, ΅ε την οποία αναστέλλονται ορισ΅ένα δικαιώ΅ατα τα οποία απορρέουν από την εφαρ΅ογή του Συντάγ΅ατος ως προς το εν λόγω κράτος ΅έλος, συ΅περιλα΅βανο΅ένων των δικαιω΅άτων ψήφου του ΅έλους του Συ΅βουλίου που αντιπροσωπεύει το κράτος αυτό. Το Συ΅βούλιο λα΅βάνει υπόψη του τις πιθανές συνέπειες της εν λόγω αναστολής για τα δικαιώ΅ατα και τις υποχρεώσεις φυσικών και νο΅ικών προσώπων.(3) Okaze de la konstato laŭ la alineo (2) la Konsilio en eŭropa decido alprenita per kvalifikita plimulto povas suspendi certajn rajtojn de la koncerna membroŝtato devenantajn el apliko de la Konstitucio, inter ili la voĉdonrajton de la reprezentanto de tiu ĉi membroŝtato en la Konsilio. Ĉi-kaze la Konsilio konsideras la eblajn konsekvencojn de tia suspendo tuŝantajn la rajtojn kaj devojn de la naturaj kaj juraj personoj.
Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω κράτος εξακολουθεί να δεσ΅εύεται από τις υποχρεώσεις που υπέχει από το Σύνταγ΅α.La konstituciaj devontigoj de la koncerna ŝtato en ĉiu okazo ankaŭ plu devigas tiun ĉi ŝtaton.
4. Το Συ΅βούλιο δύναται να εκδώσει, ΅ε ειδική πλειοψηφία, ευρωπαϊκή απόφαση ΅ε την οποία τροποποιεί ή καταργεί ΅έτρα που θέσπισε σύ΅φωνα ΅ε την παράγραφο 3, ανάλογα ΅ε τις ΅εταβολές της κατάστασης η οποία οδήγησε στην επιβολή τους.(4) La Konsilio povas krei per kvalifikita plimulto eŭropan decidon pri ŝanĝo aŭ retiro de la disponoj alprenitaj surbaze de la alineo (3), se ŝanĝiĝis la cirkonstancoj kondukantaj al ilia preskribo.
5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το ΅έλος του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου ή του Συ΅βουλίου που αντιπροσωπεύει το εν λόγω κράτος ΅έλος δεν συ΅΅ετέχει στη ψηφοφορία και το εν λόγω κράτος ΅έλος δεν λα΅βάνεται υπόψη κατά τον υπολογισ΅ό του ενός τρίτου ή των τεσσάρων πέ΅πτων των κρατών ΅ελών που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2. Τυχόν αποχή παρόντων ή αντιπροσωπευό΅ενων ΅ελών δεν ε΅ποδίζει την έκδοση των ευρωπαϊκών αποφάσεων της παραγράφου 2.(5) Aplikante tiun ĉi artikolon la membro de la Eŭropa Konsilio aŭ de la Konsilio reprezentanta la koncernan membroŝtaton ne partoprenas la voĉdonon, oni ne povas konsideri la koncernan membroŝtaton ĉe kalkulo de triono, aŭ de kvar kvinonoj de la membroŝtatoj laŭ alineoj (1) aŭ (2). La sindeteno de la persone ĉeestantaj aŭ reprezentitaj membroj ne estas obstaklo de alpreno de eŭropaj decidoj menciitaj en la alineo (2).
Για την έκδοση των ευρωπαϊκών αποφάσεων των παραγράφων 3 και 4, ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 72% των ΅ελών του Συ΅βουλίου που αντιπροσωπεύουν τα συ΅΅ετέχοντα στη ψηφοφορία κράτη ΅έλη, εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 65% τουλάχιστον του πληθυσ΅ού των κρατών αυτών.Ĉe alpreno de eŭropaj decidoj menciitaj en alineoj (3) kaj (4) por la kvalifikita plimulto estas bezonataj 72 % de voĉoj de konsilianoj reprezentantaj la membroŝtatojn partoprenantajn la voĉdonon kaj samtempe reprezentantaj almenaŭ 65 %-n de la loĝantaro de tiuj ĉi ŝtatoj.
Όταν, ύστερα από απόφαση αναστολής των δικαιω΅άτων ψήφου που έχει εκδοθεί σύ΅φωνα ΅ε την παράγραφο 3, το Συ΅βούλιο αποφασίζει ΅ε ειδική πλειοψηφία βασιζό΅ενο σε διάταξη του Συντάγ΅ατος, η ειδική πλειοψηφία ορίζεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως στο δεύτερο εδάφιο ή, εάν το Συ΅βούλιο ενεργεί ΅ετά από πρόταση της Επιτροπής ή του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, ως ποσοστό τουλάχιστον 55% των ΅ελών του Συ΅βουλίου που αντιπροσωπεύουν τα συ΅΅ετέχοντα κράτη ΅έλη, εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 65% τουλάχιστον του πληθυσ΅ού των κρατών αυτών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η ΅ειοψηφία αρνησικυρίας πρέπει να περιλα΅βάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο αριθ΅ό ΅ελών του Συ΅βουλίου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό ΅εγαλύτερο του 35% του πληθυσ΅ού των συ΅΅ετεχόντων κρατών ΅ελών, συν ένα ΅έλος, ειδάλλως θεωρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική πλειοψηφία.Se sekve de alpreno de la decido pri suspendo de voĉdonrajto laŭ alineo (3) la Konsilio decidas per kvalifikita plimulto surbaze de iu dispozicio de la Konstitucio, la difino de la kvalifikita plimulto egalas al tio fiksita en la dua subalineo, aŭ se la Konsilio decidas laŭ propono de la Komisiono aŭ de ministro de la Unio pri eksteraj aferoj, por la kvalifikita plimulto estas bezonataj almenaŭ 55 % de la voĉoj de la konsilianoj reprezentantaj la membroŝtatojn partoprenantajn la voĉdonon kaj samtempe reprezentantaj almenaŭ 65 %-n de la loĝantaro de tiuj ĉi ŝtatoj. En la lasta okazo la blokanta malplimulto devas konsisti el membroj de la Konsilio reprezentantaj pli ol 35 %-n de loĝantaro de la membroŝtatoj partoprenantaj la voĉdonon plus unu membro; manke de tio oni devas konstati kvalifikitan plimulton.
6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει ΅ε την πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του όλου αριθ΅ού των ΅ελών του.(6) Ĉe apliko de tiu ĉi artikolo la Eŭropa Parlamento decidas per du triona plimulto de la donitaj voĉoj samtempe reprezentantaj la plimulton de siaj membroj.
Αρθρο Ι-60: Εθελούσια αποχώρηση από την ΈνωσηI-60-a artikolo: Memvola eksiĝo el la Unio
1. Κάθε κράτος ΅έλος ΅πορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση, σύ΅φωνα ΅ε τους εσωτερικούς συνταγ΅ατικούς του κανόνες.(1) Konforme al siaj konstituciaj postuloj iu ajn membroŝtato rajtas decidi, ke ĝi eksiĝas el la Eŭropa Unio.
2. Το κράτος ΅έλος που αποφασίζει να αποχωρήσει γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο. Υπό το πρίσ΅α των προσανατολισ΅ών του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου, η Ένωση προβαίνει σε διαπραγ΅ατεύσεις και συνάπτει ΅ε το εν λόγω κράτος συ΅φωνία που καθορίζει τις λεπτο΅ερείς ρυθ΅ίσεις για την αποχώρησή του, λα΅βάνοντας υπόψη το πλαίσιο των ΅ελλοντικών του σχέσεων ΅ε την Ένωση. Η διαπραγ΅άτευση της συ΅φωνίας αυτής γίνεται σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο ΙΙΙ-325, παράγραφος 3. Η συ΅φωνία συνάπτεται εξ ονό΅ατος της Ένωσης από το Συ΅βούλιο το οποίο αποφασίζει ΅ε ειδική πλειοψηφία, ΅ετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.(2) La membroŝtato decidanta eksiĝi deklaras sian intencon al la Eŭropa Konsilio. Surbaze de la gvidlinioj donitaj de la Eŭropa Konsilio, kun tiu ĉi ŝtato la Unio daŭrigas traktadojn kaj faras interkonsenton, en kiu ili determinas la detalajn regulojn de la eksiĝo de la koncerna ŝtato konsidere ĝiajn estontajn rilatojn al la Unio. Ĉi tiun interkonsenton oni devas pritrakti konvene al la alineo (3) de la artikolo III-325-a. La interkonsenton ligas la Konsilio nome de la Unio, procedurante per kvalifikita plimulto kaj post konsento de la Eŭropa Parlamento.
3. Το Σύνταγ΅α παύει να ισχύει στο εν λόγω κράτος από την η΅ερο΅ηνία έναρξης ισχύος της συ΅φωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει τέτοιας συ΅φωνίας, δύο έτη ΅ετά τη γνωστοποίηση που ΅νη΅ονεύεται στην παράγραφο 2, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συ΅βούλιο, σε συ΅φωνία ΅ε το εν λόγω κράτος ΅έλος, αποφασίσει ο΅όφωνα την παράταση της προθεσ΅ίας αυτής.(3) Ekde la validiĝo de la interkonsento pri la eksiĝo, aŭ manke de tio du jarojn post la deklaro menciita en la alineo (2) tiu ĉi Konstitucio ne estas plu aplikebla al la koncerna ŝtato, escepte se la Eŭropa Konsilio interkonsente kun la koncerna membroŝtato unuanime decidas pri la plilongigo de tiu ĉi limdato.
4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3, το ΅έλος του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου και του Συ΅βουλίου που αντιπροσωπεύει το αποχωρούν κράτος ΅έλος δεν συ΅΅ετέχει ούτε στις συζητήσεις ούτε στις ευρωπαϊκές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συ΅βουλίου ή του Συ΅βουλίου των Υπουργών που το αφορούν.(4) En apliko de alineoj (2) kaj (3) la membro de la Eŭropa Konsilio aŭ de la Konsilio reprezentanta la eksiĝantan membroŝtaton ne partoprenas la diskutojn de la Eŭropa Konsilio aŭ de la Konsilio kaj la kreadon de la eŭropaj decidoj koncernantaj tiun ĉi ŝtaton.
(ς ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 72% των ΅ελών του Συ΅βουλίου που αντιπροσωπεύουν τα συ΅΅ετέχοντα κράτη ΅έλη, εφόσον η πλειοψηφία αυτή συγκεντρώνει ποσοστό τουλάχιστον 65% του πληθυσ΅ού των κρατών αυτών.Por la kvalifikita plimulto estas bezonataj almenaŭ 72 % de voĉoj de konsilianoj reprezentantaj la membroŝtatojn partoprenantajn la voĉdonon kaj samtempe reprezentantaj almenaŭ 65 %-n de la loĝantaro de tiuj ĉi ŝtatoj.
5. Εάν το κράτος που αποχώρησε από την Ένωση ζητήσει την εκ νέου προσχώρησή του, η αίτησή αυτή υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου Ι-58.(5) Se tiu ŝtato, kiu pli frue eksiĝis el la Unio, poste denove petas sian membriĝon, al la petskribo oni devas apliki la proceduron difinitan en la artikolo I-58-a.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ:
ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

II-a PARTO:
ĈARTO DE FUNDAMENTAJ RAJTOJ DE LA UNIO

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

PREAMBLO

Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας ΅εταξύ τους ΅ία διαρκώς στενότερη ένωση, αποφάσισαν να ΅οιραστούν ένα ειρηνικό ΅έλλον θε΅ελιω΅ένο σε κοινές αξίες.La popoloj de Eŭropo, kreante ĉiam pli proksiman unuiĝon inter si, decidis interdividi pacan estontecon surbaze de komunaj valoroj.
Η Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευ΅ατικής και ηθικής κληρονο΅ιάς της, εδράζεται στις αδιαίρετες και οικου΅ενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης· ερείδεται στις αρχές της δη΅οκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Ένωση τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης και δη΅ιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.Konscie pri sia spirita kaj morala heredaĵo, la Unio baziĝas sur la nedisigeblaj, universalaj valoroj de la homa digno, libereco, egaleco kaj solidareco, ĝi apogas sin sur la principoj de la demokratio kaj konstitucia ŝtateco. Ĝi starigas la individuon en la centron de siaj agadoj, estigante la unian civitanecon kaj kreante areon de la libereco, sekureco kaj justo.
Η Ένωση συ΅βάλλει στη διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτών των κοινών αξιών, σεβό΅ενη την πολυ΅ορφία των πολιτισ΅ών και των παραδόσεων των λαών της Ευρώπης καθώς και την εθνική ταυτότητα των κρατών ΅ελών της και την οργάνωση της δη΅όσιας εξουσίας τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· επιδιώκει να προαγάγει ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη και εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών, των ε΅πορευ΅άτων και των κεφαλαίων καθώς και την ελευθερία εγκατάστασης.La Unio kontribuas al la konservado kaj pluevoluigo de ĉi tiuj komunaj valoroj samtempe respektante la diversecon de kulturoj kaj tradicioj de la eŭropaj popoloj, la naciajn identecojn de la membroŝtatoj kaj la organizon de iliaj publikaj aŭtoritatoj je naciaj, regionaj kaj lokaj niveloj; ĝi celas antaŭenigi ekvilibrigitan kaj daŭrigeblan disvolvon kaj ebligas la liberan moviĝon de personoj, varoj, servoj kaj kapitalo, kaj la liberecon de ekloĝo.
Προς τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η προστασία των θε΅ελιωδών δικαιω΅άτων, υπό το πρίσ΅α των κοινωνικών αλλαγών, της κοινωνικής προόδου και των επιστη΅ονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, καθιστώντας τα πιο αντιληπτά σε ένα Χάρτη.Tiucele estas necese plifortigi kaj deklari en Ĉarto la fundamentajn rajtojn en la lumo de la sociaj ŝanĝoj, socia progreso kaj de la scienca kaj teknologia evoluo.
Ο παρών Χάρτης επιβεβαιώνει, σεβό΅ενος τις αρ΅οδιότητες και τα καθήκοντα της Ένωσης, καθώς και την αρχή της επικουρικότητας, τα δικαιώ΅ατα που απορρέουν ιδίως από τις κοινές συνταγ΅ατικές παραδόσεις και διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών ΅ελών, την Ευρωπαϊκή Σύ΅βαση για την Προάσπιση των Δικαιω΅άτων του Ανθρώπου και των Θε΅ελιωδών Ελευθεριών, τους Κοινωνικούς Χάρτες που έχουν υιοθετηθεί από την Ένωση και το Συ΅βούλιο της Ευρώπης καθώς και από τη νο΅ολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιω΅άτων. Εν προκει΅ένω, ο Χάρτης θα ερ΅ηνεύεται από τα δικαστήρια της Ένωσης και των κρατών ΅ελών, λα΅βανο΅ένων δεόντως υπόψη των επεξηγήσεων που καταρτίσθηκαν υπό την εποπτεία του Προεδρείου της Συνέλευσης που συνέταξε τον Χάρτη και αναπροσαρ΅όστηκαν υπ'ευθύνη του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης.Ĉi tiu Ĉarto konfirmas, kun konvena atento al agosferoj kaj taskoj de la Unio kaj al la principo de la subsidiareco tiujn rajtojn, kiuj sekvas precipe el la komunaj konstituciaj tradicioj kaj internaciaj devontigoj de la membroŝtatoj, el la eŭropa konvencio pri la defendo de homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj, el la socialaj ĉartoj alprenitaj fare de la Unio kaj la Konsilio de Eŭropo, krome el la kazojuro de Kortumo de la Unio kaj de la Eŭropa Kortumo de Homaj Rajtoj. Konekse kun tio dum interpretado de la Ĉarto, la tribunaloj de la Unio kaj de la membroŝtatoj konvene konsideras la klarigojn faritajn sub direktado de la Prezidio de la Konvencio formulinta la Ĉarton kaj aktualigitajn ĉe respondeco de Prezidio de la Eŭropa Konvencio.
Η απόλαυση των δικαιω΅άτων αυτών συνεπάγεται ευθύνες και καθήκοντα έναντι τόσο των τρίτων όσο και της ανθρώπινης κοινότητας και των ΅ελλοντικών γενεών.La praktikado de ĉi tiuj rajtoj implicas la respondecon kaj devojn koncerne la aliajn personojn, la homan komunumon kaj la estontajn generaciojn.
Κατά συνέπεια, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώ΅ατα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται κατωτέρω.Pro tio la Unio agnoskas la rajtojn, liberecojn kaj principojn deklaritajn ĉi sube.

ΤΙΤΛΟΣ Ι: ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑI-a TITOLO: DIGNO
Αρθρο II-61: Ανθρώπινη αξιοπρέπειαII-61-a artikolo: Homa digno
Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται.La homa digno estas netuŝebla. Ĝi estas respektenda kaj protektenda.
Αρθρο II-62: Δικαίω΅α στη ζωήII-62-a artikolo: Rajto pri la vivo
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α στη ζωή.(1) Ĉiu homo havas rajton pri la vivo.
2. Κανείς δεν ΅πορεί να καταδικαστεί στην ποινή του θανάτου ούτε να εκτελεστεί.(2) Neniu povas esti kondamnita al morto aŭ ekzekutita.
Αρθρο II-63: Δικαίω΅α στην ακεραιότητα του προσώπουII-63-a artikolo: Rajto pri la persona nedifektebleco
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α στη σω΅ατική και διανοητική του ακεραιότητα.(1) Ĉiu havas rajton pri la korpa kaj spirita nedifektebleco.
2. Στο πεδίο της ιατρικής και της βιολογίας, πρέπει να τηρούνται ιδίως τα εξής:(2) En la kampoj de medicino kaj biologio precipe la sekvaj estas respektendaj:

α) η ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερο΅ένου, σύ΅φωνα ΅ε τις λεπτο΅ερέστερες διατάξεις που ορίζονται από τον νό΅ο,

a) la netrudita kaj informita konsento de la koncerna persono, laŭ la procedoj preskribitaj en la leĝo,

β) η απαγόρευση των ευγονικών πρακτικών, ιδίως όσων αποσκοπούν στην επιλογή των προσώπων,

b) la malpermeso de eŭgenikaj praktikoj, precipe tiuj celantaj la selekton de personoj,

γ) η απαγόρευση της ΅ετατροπής του ανθρωπίνου σώ΅ατος και των ΅ερών του σε πηγή κέρδους,

c) la malpermeso de profitcela aplikado de la homa korpo kaj ĝiaj partoj,

δ) η απαγόρευση της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης των ανθρωπίνων όντων.

d) la malpermeso de la reprodukta klonado de homaj estaĵoj.

Αρθρο II-64: Απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή ΅εταχείρισηςII-64-a artikolo: Malpermeso de torturo kaj malhumana aŭ humiliga traktado kaj puno
Κανείς δεν ΅πορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή ΅εταχείριση.Neniu suferu torturon, malhumanan aŭ humiligan traktadon aŭ punon.
Αρθρο II-65: Απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίαςII-65-a artikolo: Malpermeso de la sklaveco kaj punlaboro
1. Κανείς δεν ΅πορεί να κρατηθεί σε δουλεία ούτε σε ειλωτεία.(1) Neniu estu tenata en sklaveco aŭ servisteco.
2. Κανείς δεν ΅πορεί να υποβληθεί σε αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.(2) Neniu devu fari punlaboron aŭ devigan laboron.
3. Απαγορεύεται η ε΅πορία των ανθρωπίνων όντων.(3) Komercado per homaj estaĵoj estas malpermesata.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣII-a TITOLO: LIBERECOJ
Αρθρο II-66: Δικαίω΅α στην ελευθερία και την ασφάλειαII-66-a artikolo: Rajto pri libereco kaj sekureco
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α στην ελευθερία και την ασφάλεια.Ĉiu havas rajton pri libereco kaj persona sekureco.
Αρθρο II-67: Σεβασ΅ός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωήςII-67-a artikolo: Respekto de la privata kaj familia vivo
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α στον σεβασ΅ό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και των επικοινωνιών του.Ĉiu havas rajton pri respekto de sia privata kaj familia vivo, hejmo kaj interkomunikado.
Αρθρο II-68: Προστασία των δεδο΅ένων προσωπικού χαρακτήραII-68-a artikolo: Protekto de la personaj donitaĵoj
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α στην προστασία των δεδο΅ένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.(1) Ĉiu havas rajton pri la protekto de siaj personaj donitaĵoj.
2. Η επεξεργασία αυτών των δεδο΅ένων πρέπει να γίνεται νο΅ί΅ως, για καθορισ΅ένους σκοπούς και ΅ε βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερο΅ένου ή για άλλους θε΅ιτούς λόγους που προβλέπονται από τον νό΅ο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδο΅ένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.(2) Oni licas administri tiajn donitaĵojn nur honeste kaj bonafide, por difinitaj celoj, surbaze de konsento de la koncerna homo, aŭ pro iu alia, rajta, laŭleĝa kaŭzo. Ĉiu havas rajton ekkoni kaj korektigi la donitaĵojn kolektitajn pri si.
3. Ο σεβασ΅ός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.(3) Sendependa aŭtoritato devas kontroli la respekton de ĉi tiuj reguloj.
Αρθρο II-69: Δικαίω΅α γά΅ου και δικαίω΅α δη΅ιουργίας οικογένειαςII-69-a artikolo: Rajto pri geedziĝo kaj fondo de familio
Το δικαίω΅α γά΅ου και το δικαίω΅α δη΅ιουργίας οικογένειας διασφαλίζονται σύ΅φωνα ΅ε τις εθνικές νο΅οθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.Oni devas garantii la rajton pri geedziĝo kaj fondo de familio laŭ la naciaj leĝoj reglamentantaj la praktikadon de ĉi tiuj rajtoj.
Αρθρο II-70: Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείαςII-70-a artikolo: Libereco de penso, konscienco kaj religia kulto
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το δικαίω΅α αυτό συνεπάγεται την ελευθερία ΅εταβολής θρησκεύ΅ατος ή πεποιθήσεων καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύ΅ατος ή των πεποιθήσεών του, ατο΅ικά ή συλλογικά, δη΅οσία ή κατ' ιδίαν, ΅ε τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές.(1) Ĉiu havas rajton pri libereco de penso, konscienco kaj religia kulto. Ĉi tiu rajto inkluzivas la liberecon al ŝanĝo de religio aŭ konvinko, kaj la esprimon de la religio aŭ konvinko kaj individue, kaj kolektive, kaj antaŭ publiko, kaj en la privata vivo, dum diservo, edukado kaj ceremonio.
2. Το δικαίω΅α αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύ΅φωνα ΅ε τις εθνικές νο΅οθεσίες που διέπουν την άσκησή του.(2) Oni devas rekoni la rajton pri rifuzo de la militservo pro konsciencaj kaŭzoj, laŭ la naciaj leĝoj reglamentantaj la praktikadon de tiu ĉi rajto.
Αρθρο II-71: Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησηςII-71-a artikolo: Libereco de opiniesprimo kaj informiĝo
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίω΅α αυτό περιλα΅βάνει την ελευθερία γνώ΅ης και την ελευθερία λήψης ή ΅ετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανά΅ειξη δη΅οσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων.(1) Ĉiu havas rajton pri libereco de opiniesprimo. Tiu ĉi rajto inkluzivas la liberecon de opinikreado kaj la liberecon de ekkono kaj publikigo de informoj kaj ideoj senkonsidere al landlimoj kaj sen tio, ke iu oficiala organizo povus enmiksiĝi.
2. Η ελευθερία των ΅έσων ΅αζικής ενη΅έρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές.(2) Oni devas respekti la liberecon kaj diversecon de la amaskomunikado.
Αρθρο II-72: Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαιII-72-a artikolo: Libereco de kunvenado kaj asociiĝo
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στον πολιτικό και τον συνδικαλιστικό το΅έα καθώς και στους το΅είς που αναφέρονται στον πολίτη, πράγ΅α που συνεπάγεται το δικαίω΅α κάθε προσώπου να ιδρύει ΅ε άλλους συνδικαλιστικές ενώσεις και να προσχωρεί σ' αυτές για την υπεράσπιση των συ΅φερόντων του.(1) Ĉiu havas rajton pri libereco de paca kunvenado kaj pri asociiĝo kun aliaj personoj sur iu ajn nivelo kaj precipe en politikaj, sindikataj kaj civitanaj aferoj, inkluzive ĉies rajton pri fondo de kaj aliĝo al sindikato por protekti siajn interesojn.
2. Τα πολιτικά κό΅΅ατα, στο επίπεδο της Ένωσης, συ΅βάλλουν στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης.(2) La politikaj partioj je unia nivelo kontribuas al esprimo de politika volo de la uniaj civitanoj.
Αρθρο II-73: Ελευθερία της τέχνης και της επιστή΅ηςII-73-a artikolo: Libereco de arta kaj scienca vivo
Η τέχνη και η επιστη΅ονική έρευνα είναι ελεύθερες. Η ακαδη΅αϊκή ελευθερία είναι σεβαστή.La arto kaj la scienca esploro estas liberaj. La libereco de la scienca vivo devas esti respektata.
Αρθρο II-74: Δικαίω΅α εκπαίδευσηςII-74-a artikolo: Rajto pri edukado
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην επαγγελ΅ατική και συνεχή κατάρτιση.(1) Ĉiu havas rajton pri edukado kaj partopreno en profesia trejnado kaj pluperfektigo.
2. Το δικαίω΅α αυτό περιλα΅βάνει την ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.(2) Ĉi tiu rajto inkluzivas la eblecon de senpaga partopreno en la deviga edukado.
3. Η ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυ΅άτων ΅ε σεβασ΅ό των δη΅οκρατικών αρχών καθώς και το δικαίω΅α των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη ΅όρφωση των τέκνων τους σύ΅φωνα ΅ε τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους, γίνονται σεβαστά σύ΅φωνα ΅ε τις εθνικές νο΅οθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.(3) Konforme al la naciaj juraj normoj reglamentantaj la praktikadon de ĉi tiuj rajtoj kaj liberecoj, oni devas respekti la liberecon de fondo de edukaj institucioj konsiderante la demokratajn principojn, krome la rajton de la gepatroj certigi por siaj infanoj konvenan edukadon laŭ siaj religiaj, mondkonceptaj aŭ pedagogiaj konvinkoj.
Αρθρο II-75: Ελευθερία του επαγγέλ΅ατος και δικαίω΅α προς εργασίαII-75-a artikolo: Libereco de elekto de la okupiĝo kaj rajto pri laborprenado
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελ΅α, το οποίο επιλέγει ή αποδέχεται ελεύθερα.(1) Ĉiu havas rajton pri laborprenado kaj praktikado de libere elektita aŭ akceptita okupiĝo.
2. Κάθε πολίτης της Ένωσης είναι ελεύθερος να αναζητά απασχόληση, να εργάζεται, να εγκαθίσταται ή να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος ΅έλος.(2) La uniaj civitanoj havas rajton pri libera serĉado de posteno, laborprenado, ekloĝo kaj servodonado en iu ajn membroŝtato de la Unio.
3. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν άδεια να εργάζονται στο έδαφος των κρατών ΅ελών δικαιούνται συνθηκών εργασίας αντίστοιχων ΅ε εκείνες που απολαύουν οι πολίτες της Ένωσης.(3) Ŝtatanoj de triaj landoj, kiuj disponas pri permeso de laborprenado sur teritorio de la membroŝtatoj, havas rajton pri la samaj laborkondiĉoj, kiujn havas la uniaj civitanoj.
Αρθρο II-76: Επιχειρη΅ατική ελευθερίαII-76-a artikolo: Libereco de la entreprenado
Η επιχειρη΅ατική ελευθερία αναγνωρίζεται σύ΅φωνα ΅ε το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νο΅οθεσίες και πρακτικές.Oni devas rekoni la liberecon de la entreprenado konforme al la unia juro kaj al la naciaj juraj normoj kaj praktikoj.
Αρθρο II-77: Δικαίω΅α ιδιοκτησίαςII-77-a artikolo: Rajto pri proprietaĵo
1. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι κύριος των νο΅ί΅ως κτηθέντων αγαθών του, να τα χρησι΅οποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν ΅πορεί να στερείται την ιδιοκτησία του, παρά ΅όνον για λόγους δη΅όσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον νό΅ο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζη΅ίωσης για την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών ΅πορεί να υπόκειται σε περιορισ΅ούς από τον νό΅ο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συ΅φέρον.(1) Ĉiu havas rajton posedi, uzi, disponi kaj herede postlasi sian laŭleĝe akiritan proprietaĵon. Neniu povas esti senigita de sia proprietaĵo, escepte se tio okazas pro la publika intereso, en okazo kaj kun kondiĉoj preskribitaj en leĝo, kaj pro la suferita perdo ĉe kompenso pagita en deca tempo kaj per laŭmerita monsumo. Oni povas reguligi la uzon de la proprietaĵo per leĝo, en mezuro necesigita fare de la ĝenerala intereso.
2. Η διανοητική ιδιοκτησία προστατεύεται.(2) La intelekta proprietaĵo ĝuas protekton.
Αρθρο ΙΙ-78: Δικαίω΅α ασύλουII-78-a artikolo: Azilrajto
Το δικαίω΅α ασύλου διασφαλίζεται τηρου΅ένων των κανόνων της Σύ΅βασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά ΅ε το καθεστώς των προσφύγων και σύ΅φωνα ΅ε το Σύνταγ΅α.Oni devas garantii la azilrajton en akordo kun dispozicioj de la Ĝeneva Konvencio (28-a de julio, 1951) kaj de la Protokolo pri la jura statuso de rifuĝintoj (31-a de januaro 1967), kaj en akordo kun la Konstitucio.
Αρθρο II-79: Προστασία σε περίπτωση απο΅άκρυνσης, απέλασης και έκδοσηςII-79-a artikolo: Protekto kontraŭ la translimigo, elpelo (relegacio) kaj ekstradicio
1. Απαγορεύονται οι συλλογικές απελάσεις.(1) La kolektiva elpelo (relegacio) estas malpermesata.
2. Κανείς δεν ΅πορεί να απο΅ακρυνθεί, να απελαθεί ή να εκδοθεί προς κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή ΅εταχείριση.(2) Neniu povas esti translimigita, elpelita (relegaciita) aŭ ekstradiciita en tian ŝtaton, kie lin/ŝin grave minacas la danĝero esti kondamnita al morto, turmentita aŭ submetita al alia, malhumana traktado aŭ puno.

ΤΙΤΛΟΣ III: ΙΣΟΤΗΤΑIII-a TITOLO: EGALECO
Αρθρο II-80: Ισότητα έναντι του νό΅ουII-80-a artikolo: Egaleco antaŭ la leĝo
Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νό΅ου.Ĉiu estas egala antaŭ la leĝo.
Αρθρο II-81: Απαγόρευση διακρίσεωνII-81-a artikolo: Malpermeso de la diskriminacio
1. Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώ΅ατος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονη΅άτων ή κάθε άλλης γνώ΅ης, ιδιότητας ΅έλους εθνικής ΅ειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισ΅ού.(1) Ĉiu diskriminacio, tiel precipe la diskriminacio surbaze de sekso, raso, haŭtkoloro, etna aŭ socia deveno, genetika eco, lingvo, religio aŭ konvinko, politika aŭ alia opinio, aparteno al nacia malplimulto, proprietaĵo, naskiĝo, handikapiteco, aĝo aŭ seksa orientiĝo estas malpermesita.
2. Εντός του πεδίου εφαρ΅ογής του Συντάγ΅ατος και ΅ε την επιφύλαξη οποιασδήποτε από τις ειδικές του διατάξεις, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας.(2) En la aplikokampo de la Konstitucio kaj sen ofendo de la specialaj dispozicioj fiksitaj en ĝi, ĉiu diskriminacio surbaze de ŝtataneco estas malpermesita.
Αρθρο II-82: Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυ΅ορφίαII-82-a artikolo: Kultura, religia kaj lingva divIerseco
Η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυ΅ορφία.La Unio respektas la kulturan, religian kaj lingvan diversecon.
Αρθρο II-83: Ισότητα γυναικών και ανδρώνII-83-a artikolo: Egaleco inter viroj kaj virinoj
Η ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους το΅είς, ΅εταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές.Oni devas garantii la egalecon inter viroj kaj virinoj sur ĉiu kampo, tiel ankaŭ sur la kampoj de la dungado, laborplenumo kaj salajro.
Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση ΅έτρων που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτή΅ατα υπέρ του υποεκπροσωπού΅ενου φύλου.La principo de la egaleco ne obstaklas la kreadon kaj konservadon de dispozicioj garantiantaj specialajn avantaĝojn por la sekso reprezentita en pli malalta proporcio.
Αρθρο II-84: Δικαιώ΅ατα του παιδιούII-84-a artikolo: Rajtoj de infanoj
1. Τα παιδιά έχουν δικαίω΅α στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά ΅πορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώ΅η τους. Η γνώ΅η τους σχετικά ΅ε ζητή΅ατα που τα αφορούν λα΅βάνεται υπόψη σε συνάρτηση ΅ε την ηλικία και την ωρι΅ότητά τους.(1) La infanoj havas rajton pri la protekto kaj prizorgado, bezonataj al ilia bonstato. La infanoj rajtas libere esprimi sian opinion. Ilia opinio devas esti konsiderata en aferoj ilin koncernantaj, konvene al ilia aĝo kaj matureco.
2. Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δη΅όσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισ΅ούς, πρωταρχική ση΅ασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συ΅φέρον του παιδιού.(2) En la agado de instancoj kaj privataj institucioj konekse kun infanoj la primara vidpunkto devas esti la intereso de la infanoj, super ĉio alia.
3. Κάθε παιδί έχει δικαίω΅α να διατηρεί τακτικές προσωπικές σχέσεις και απ' ευθείας επαφές ΅ε τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συ΅φέρον του.(3) Ĉiu infano havas rajton daŭrigi regulan, personan kaj rektan rilaton kun ambaŭ siaj gepatroj, escepte se ĝi kontraŭas liajn/ŝiajn interesojn.
Αρθρο II-85: Δικαιώ΅ατα των ηλικιω΅ένωνII-85-a artikolo: Rajtoj de maljunuloj
Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίω΅α των ηλικιω΅ένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συ΅΅ετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο.La Unio agnoskas kaj respektas la rajton de la maljunuloj pri digna kaj memstara vivo, kaj pri partopreno en la socia kaj kultura vivoj.
Αρθρο II-86: Ένταξη των ατό΅ων ΅ε αναπηρίεςII-86-a artikolo: Integriĝo de la handikapuloj
Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίω΅α των ατό΅ων ΅ε αναπηρίες να επωφελούνται ΅έτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονο΅ία, την κοινωνική και επαγγελ΅ατική ένταξη και τη συ΅΅ετοχή στον κοινοτικό βίο.La Unio agnoskas kaj respektas la rajton de la handikapuloj, ke oni kreu por ili tiajn disponojn, kies celo estas la garantio de ilia memstareco, socia kaj okupa integriĝo kaj partopreno en la komunuma vivo.

ΤΙΤΛΟΣ IV: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗIV-a TITOLO: SOLIDARECO
Αρθρο II-87: Δικαίω΅α των εργαζο΅ένων στην ενη΅έρωση και τη διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχείρησηςII-87-a artikolo: Rajto de laborprenantoj pri la informado kaj konsultado ĉe la entrepreno
Εξασφαλίζεται στους εργαζο΅ένους ή τους εκπροσώπους τους, στα ενδεδειγ΅ένα επίπεδα, εγκαίρως ενη΅έρωση και διαβούλευση, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νο΅οθεσίες και πρακτικές.Por laborprenantoj aŭ siaj reprezentantoj oni devas garantii la informadon kaj konsultadon sur konvena nivelo kaj en deca tempo, en la kazoj kaj kun kondiĉoj difinitaj en la unia juro, naciaj juraj normoj kaj praktikoj.
Αρθρο II-88: Δικαίω΅α διαπραγ΅άτευσης και συλλογικών δράσεωνII-88-a artikolo: Rajto pri kolektiva traktado kaj ago
Οι εργαζό΅ενοι και οι εργοδότες, ή οι αντίστοιχες οργανώσεις τους, έχουν, σύ΅φωνα ΅ε το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νο΅οθεσίες και πρακτικές, δικαίω΅α να διαπραγ΅ατεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συ΅βάσεις στα ενδεδειγ΅ένα επίπεδα καθώς και να προσφεύγουν, σε περίπτωση σύγκρουσης συ΅φερόντων, σε συλλογικές δράσεις για την υπεράσπιση των συ΅φερόντων τους, συ΅περιλα΅βανο΅ένης της απεργίας.Konforme al la unia juro, naciaj juraj normoj kaj praktikoj, la laborprenantoj, labordonantoj, respektive iliaj organizoj havas rajton daŭrigi kolektivajn traktadojn sur konvena nivelo kaj ligi kolektivajn kontraktojn, krome okaze de interpuŝiĝo de interesoj por defendi siajn interesojn agi komune, inkluzive ankaŭ la strikon.
Αρθρο II-89: Δικαίω΅α πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίαςII-89-a artikolo: Rajto pri uzado de dungoficejaj servoj
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α πρόσβασης σε δωρεάν υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας.Ĉiu havas rajton pri uzado de senpagaj servoj de laborpera agentejo.
Αρθρο II-90: Προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσηςII-90-a artikolo: Protekto kontraŭ senmotiva maldungo
Κάθε εργαζό΅ενος έχει δικαίω΅α προστασίας έναντι κάθε αδικαιολόγητης απόλυσης, σύ΅φωνα ΅ε το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νο΅οθεσίες και πρακτικές.En akordo kun la unia juro, naciaj juraj normoj kaj praktikoj ĉiu laborprenanto havas rajton pri la protekto kontraŭ senmotiva maldungo.
Αρθρο II-91: Δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίαςII-91-a artikolo: Honestaj kaj justaj laborkondiĉoj
1. Κάθε εργαζό΅ενος έχει δικαίω΅α σε υγιεινές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.(1) Ĉiu laborprenanto havas rajton pri laborkondiĉoj respektantaj sian sanon, sekurecon kaj dignon.
2. Κάθε εργαζό΅ενος έχει δικαίω΅α σε ένα όριο ΅έγιστης διάρκειας εργασίας, σε η΅ερήσιες και εβδο΅αδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο α΅ειβό΅ενων διακοπών.(2) Ĉiu laborprenanto havas rajton pri la restrikto de la supra limo de labortempo, pri la ĉiutaga kaj ĉiusemajna ripoztempo, kaj pri la ĉiujara pagata ferio.
Αρθρο II-92: Απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των νέων στην εργασίαII-92-a artikolo: Malpermeso de la infanlaboro kaj la laboreja protekto de la gejunuloj
Η εργασία των παιδιών απαγορεύεται. Η ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη εργασίας δεν ΅πορεί να είναι ΅ικρότερη από την ηλικία κατά την οποία λήγει η υποχρεωτική σχολική φοίτηση, υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων κανόνων για τους νέους και εξαιρέσει περιορισ΅ένων παρεκκλίσεων.La dungado de infanoj estas malpermesata. La malsupra aĝlimo de la dungado – sen ofendo de reguloj pli favoraj por la gejunuloj kaj kun limigitaj esceptoj – ne povas esti pli malalta ol la supra limo de la lernejana aĝo.
Οι νέοι που εργάζονται πρέπει να απολαύουν συνθηκών εργασίας προσαρ΅οσ΅ένων στην ηλικία τους και να προστατεύονται από την οικονο΅ική εκ΅ετάλλευση ή από οποιαδήποτε εργασία που θα ΅πορούσε να βλάψει την ασφάλειά τους, την υγεία τους, τη σω΅ατική, πνευ΅ατική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή τους ή να θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή τους.Oni devas garantii por la junaj laborprenantoj laborkondiĉojn konvenajn al ilia aĝo, protekti ilin kontraŭ la ekonomia ekspluatado kaj de ĉiu laboro, kiu povas ofendi ilian sekurecon, sanon, fizikan, spiritan, moralan, socialan evoluon, aŭ povas konflikti kun ilia edukado, instruado.
Αρθρο II-93: Οικογενειακή ζωή και επαγγελ΅ατική ζωήII-93-a artikolo: Familio kaj laboro
1. Η οικογένεια απολαύει νο΅ικής, οικονο΅ικής και κοινωνικής προστασίας.(1) La familio ĝuas juran, ekonomian kaj socialan protektojn.
2. Κάθε πρόσωπο, προκει΅ένου να ΅πορεί να συνδυάζει την οικογενειακή ΅ε την επαγγελ΅ατική ζωή του, έχει δικαίω΅α προστασίας από την απόλυση για λόγους που συνδέονται ΅ε τη ΅ητρότητα καθώς και δικαίω΅α α΅ειβό΅ενης άδειας ΅ητρότητας και γονικής άδειας ΅ετά τη γέννηση ή την υιοθεσία παιδιού.(2) Por konformigi la familion kaj la profesian laboron ĉiu havas rajton pri protekto kontraŭ maldungo lige al patrineco, kaj ĉiu rajtas pri pagata akuŝa kaj gepatra ferio post nasko aŭ adoptado de infano.
Αρθρο II-94: Κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγήII-94-a artikolo: Sociala sekureco kaj sociala helpo
1. Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίω΅α πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής ασφάλειας και στις κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία σε περιπτώσεις όπως η ΅ητρότητα, η ασθένεια, το εργατικό ατύχη΅α, η εξάρτηση ή το γήρας καθώς και σε περίπτωση απώλειας της απασχόλησης, σύ΅φωνα ΅ε τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νο΅οθεσίες και πρακτικές.(1) Konforme al la reguloj determinitaj fare de la unia juro, naciaj juraj normoj kaj praktikoj, la Unio agnoskas kaj respektas la rajtigitecon pri la socialaj sekurecaj provizadoj kaj socialaj priservadoj, kiuj donas ŝirmon okaze de patrineco, malsano, laborloka akcidento, bezono al prizorgado aŭ maljuna aĝo, krome okaze de perdo de laborloko.
2. Κάθε πρόσωπο που δια΅ένει και διακινείται νο΅ί΅ως στο εσωτερικό της Ένωσης έχει δικαίω΅α στις παροχές κοινωνικής ασφάλειας και στα κοινωνικά πλεονεκτή΅ατα, σύ΅φωνα ΅ε το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νο΅οθεσίες και πρακτικές.(2) Konforme al la unia juro, la naciaj juraj normoj kaj praktikoj, ĉiu persono laŭleĝe havanta loĝlokon ene de la Eŭropa Unio, kaj laŭleĝe ŝanĝanta sian restadlokon, rajtas pri socialaj sekurecaj provizadoj kaj socialaj favoraĵoj.
3. Η Ένωση, προκει΅ένου να καταπολε΅ηθεί ο κοινωνικός αποκλεισ΅ός και η φτώχεια, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίω΅α κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, σύ΅φωνα ΅ε τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νο΅οθεσίες και πρακτικές.(3) En akordo kun la reguloj de la unia juro, la naciaj juraj normoj kaj praktikoj, por forigi la socialan ekskludon kaj malriĉecon, la Unio agnoskas kaj respektas la rajton pri sociala kaj loĝeja subtenoj celantaj la honestan ekzistadon okaze de ĉiuj, kiuj ne havas kontentigajn financajn rimedojn por ties realigo.
Αρθρο II-95: Προστασία της υγείαςII-95-a artikolo: Sanprotektado
Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέ΅ατα υγείας και να απολαύει ιατρικής περίθαλψης, σύ΅φωνα ΅ε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές νο΅οθεσίες και πρακτικές. Κατά τον καθορισ΅ό και την εφαρ΅ογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου.Ĉiu havas rajton pri uzado de preventa sanitara prizorgado, kaj pri kuracado, laŭ la kondiĉoj fiksitaj en la naciaj juraj normoj kaj praktikoj. Dum la determinado kaj plenumo de ĉiuj uniaj politikoj kaj agoj oni devas garantii la altan nivelon de la homa sanprotektado.
Αρθρο II-96: Πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονο΅ικού ενδιαφέροντοςII-96-a artikolo: Aliro al priservadoj de ĝenerala ekonomia intereso
Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονο΅ικού ενδιαφέροντος, όπως αυτό προβλέπεται στις εθνικές νο΅οθεσίες και πρακτικές, σύ΅φωνα ΅ε το Σύνταγ΅α, προκει΅ένου να προαχθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης.La Unio agnoskas kaj respektas la aliron al priservadoj de ĝenerala ekonomia intereso por antaŭenigo de la sociala kaj teritoria kohereco de la Unio laŭ la naciaj juraj normoj kaj praktikoj kaj en akordo kun la Konstitucio.
Αρθρο II-97: Προστασία του περιβάλλοντοςII-97-a artikolo: Medioprotektado
Το υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του πρέπει να ενσω΅ατώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται σύ΅φωνα ΅ε την αρχή της βιώσι΅ης ανάπτυξης.Oni devas integri la altnivelan medioprotektadon kaj la plibonigon de kvalito de la medio en la uniajn politikojn, kaj oni devas garantii ilian realiĝon en akordo kun la principo de la daŭrigebla disvolvo.
Αρθρο II-98: Προστασία του καταναλωτήII-98-a artikolo: Protekto de konsumantoj
Οι πολιτικές της Ένωσης διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.Oni devas garantii en la politikoj de la Unio la altan nivelon de la protekto de konsumantoj.

ΤΙΤΛΟΣ V: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝV-a TITOLO: CIVITANAJ RAJTOJ
Αρθρο II-99: Δικαίω΅α του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουII-99-a artikolo: Aktiva kaj pasiva elektorajto en la eŭropaj parlamentaj elektadoj
1. Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίω΅α του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος ΅έλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους ΅ε τους υπηκόους του εν λόγω κράτους.(1) Ĉiu unia civitano havas elektorajton kaj estas elektebla en la eŭropaj parlamentaj elektoj de la membroŝtato, kie sia loĝloko estas, laŭ la samaj kondiĉoj, kiel la civitanoj de la koncerna membroŝtato.
2. Τα ΅έλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται ΅ε ά΅εση και καθολική, ελεύθερη και ΅υστική ψηφοφορία.(2) La membroj de la Eŭropa Parlamento estas elektataj surbaze de rekta kaj ĝenerala elektorajto, en liberaj kaj sekretaj elektadoj.
Αρθρο II-100: Δικαίω΅α του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δη΅οτικές και κοινοτικές εκλογέςII-100-a artikolo: Aktiva kaj pasiva elektorajto en la komunumaj elektadoj
Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίω΅α του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δη΅οτικές και κοινοτικές εκλογές στο κράτος ΅έλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους ΅ε τους υπηκόους του εν λόγω κράτους.Ĉiu unia civitano havas elektorajton kaj estas elektebla en la komunumaj elektadoj de la membroŝtato, kie sia loĝloko estas, laŭ la samaj kondiĉoj, kiel la civitanoj de la koncerna membroŝtato.
Αρθρο II-101: Δικαίω΅α χρηστής διοίκησηςII-101-a artikolo: Rajto pri konvena aferaranĝado
1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α στην α΅ερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσ΅ίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσ΅ικά και λοιπά όργανα και τους οργανισ΅ούς της Ένωσης.(1) Ĉiu havas rajton pri aranĝado de siaj aferoj fare de la institucioj, organoj, oficejoj kaj agentejoj de la Unio, sen influiteco, honeste kaj ene de racia tempodaŭro.
2. Το δικαίω΅α αυτό περιλα΅βάνει ιδίως:(2) Tiu ĉi rajto inkluzivas:

α) το δικαίω΅α κάθε προσώπου σε προηγού΅ενη ακρόαση προτού ληφθεί ατο΅ικό ΅έτρο εις βάρος του,

a) ĉies rajton pri tio, ke li/ŝi estu aŭskultata antaŭ la eldiro de individuaj disponoj lin/ŝin tuŝantaj malavantaĝe,

β) το δικαίω΅α κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στον φάκελό του, τηρου΅ένων των νο΅ί΅ων συ΅φερόντων της ε΅πιστευτικότητας και του επαγγελ΅ατικού και επιχειρη΅ατικού απορρήτου,

b) ĉies rajton pri enrigardo en la dosieron lin/ŝin koncernantan, ĉe respekto de laŭleĝaj interesoj al konfidenceco kaj al la fakaj kaj negocaj sekretoj,

γ) την υποχρέωση της διοίκησης να αιτιολογεί τις αποφάσεις της.

c) tiujn devontigojn de la administraj organoj, ke ili prezentu la motivojn de siaj decidoj.

3. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α στην αποκατάσταση εκ ΅έρους της Ένωσης της ζη΅ίας που του προξένησαν τα θεσ΅ικά όργανα ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύ΅φωνα ΅ε τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών ΅ελών.(3) Ĉiu havas rajton pri tio, ke la Unio kompensu por li/ŝi la damaĝojn kaŭzitajn fare de siaj institucioj kaj dungitoj dum plenumo de ilia tasko, surbaze de la komunaj, ĝeneralaj principoj fiksitaj en la juro de la membroŝtatoj.
4. Κάθε πρόσωπο ΅πορεί να απευθύνεται στα θεσ΅ικά όργανα της Ένωσης σε ΅ία από τις γλώσσες του Συντάγ΅ατος και πρέπει να λα΅βάνει απάντηση στην ίδια γλώσσα.(4) Ĉiu havas eblecon sin turni skribe en iu ajn lingvo de la Konstitucio al la institucioj de la Unio, kaj en la sama lingvo ricevi respondon.
Αρθρο ΙΙ-102: Δικαίω΅α πρόσβασης στα έγγραφαII-102-a artikolo: Rajto pri aliro al la dokumentoj
Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νο΅ικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος ΅έλος έχει δικαίω΅α πρόσβασης στα έγγραφα των θεσ΅ικών και λοιπών οργάνων και οργανισ΅ών της Ένωσης, ανεξαρτήτως υποθέ΅ατος.Kiu ajn unia civitano, kaj natura aŭ jura persono havanta loĝlokon aŭ rezidejon laŭ estiganta dokumento en iu membroŝtato, rajtas aliri al la dokumentoj de la institucioj, organoj, oficejoj kaj agentejoj de la Unio, sendepende de ilia aperformo.
Αρθρο ΙΙ-103: Ευρωπαίος Δια΅εσολαβητήςII-103-a artikolo: La eŭropa mediaciisto
Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νο΅ικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος ΅έλος, έχει δικαίω΅α να προσφεύγει στον Ευρωπαίο Δια΅εσολαβητή, σχετικά ΅ε περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσ΅ικών και λοιπών οργάνων και οργανισ΅ών της Ένωσης, ΅ε εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων του.Kiu ajn unia civitano, kaj natura aŭ jura persono havanta loĝlokon aŭ rezidejon laŭ estiganta dokumento en iu membroŝtato, rajtas sin turni al la eŭropa mediaciisto okaze de oficaj misuzoj prezentiĝantaj dum la aktiveco de la institucioj, organoj, oficejoj aŭ agentejoj de la Unio, – escepte de la Kortumo de la Eŭropa Unio aganta en sia jurisdikcia agosfero.
Αρθρο ΙΙ-104: Δικαίω΅α αναφοράςII-104-a artikolo: La rajto pri peticio
Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νο΅ικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος ΅έλος, έχει δικαίω΅α αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Kiu ajn unia civitano, kaj natura aŭ jura persono havanta loĝlokon aŭ rezidejon laŭ estiganta dokumento en iu membroŝtato, rajtas prezenti peticion al la Eŭropa Parlamento.
Αρθρο ΙΙ-105: Ελευθερία κυκλοφορίας και δια΅ονήςII-105-a artikolo: Libera moviĝo kaj restado
1. Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει δικαίω΅α να κυκλοφορεί και να δια΅ένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών ΅ελών.(1) Ĉiu unia civitano rajtas libere moviĝi kaj restadi en la teritorio de la membroŝtatoj.
2. Η ελευθερία κυκλοφορίας και δια΅ονής ΅πορεί να χορηγείται, σύ΅φωνα ΅ε το Σύνταγ΅α, στους υπηκόους των τρίτων χωρών που δια΅ένουν νο΅ί΅ως στο έδαφος κράτους ΅έλους.(2) En akordo kun la Konstitucio la libereco de moviĝo kaj restado estas garantiebla ankaŭ por tiuj civitanoj de tria lando, kiuj legitime restadas sur la teritorio de la membroŝtatoj.
Αρθρο ΙΙ-106: Διπλω΅ατική και προξενική προστασίαII-106-a artikolo: Diplomatia kaj konsula protekto
Κάθε πολίτης της Ένωσης απολαύει, στο έδαφος τρίτων χωρών στις οποίες δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος ΅έλος του οποίου είναι υπήκοος , της διπλω΅ατικής και προξενικής προστασίας κάθε κράτους ΅έλους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του κράτους αυτού.Kiu ajn civitano de la Unio rajtas uzi la protekton de la diplomatiaj aŭ konsulaj instancoj de iu ajn membroŝtato sur la teritorio de tia tria lando, kie la membroŝtato laŭ lia/ŝia ŝtataneco ne havas reprezentejon, laŭ la samaj kondiĉoj kiel la civitanoj de la koncerna membroŝtato.

ΤΙΤΛΟΣ VI: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗVI-a TITOLO: JURISDIKCIO
Αρθρο ΙΙ-107: Δικαίω΅α πραγ΅ατικής προσφυγής και α΅ερόληπτου δικαστηρίουII-107-a artikolo: La rajto pri efika jura revizio kaj honesta tribunala debato
Κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώ΅ατα και οι ελευθερίες που διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, έχει δικαίω΅α πραγ΅ατικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, τηρου΅ένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.Ĉiu, kies rajtoj kaj liberecoj (garantiitaj fare de la juro de la Unio) estis ofenditaj, okaze de la kondiĉoj difinitaj en tiu ĉi artikolo, antaŭ la tribunalo havas rajton pri efika jura revizio.
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίω΅α να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια, δη΅όσια και εντός εύλογης προθεσ΅ίας, από ανεξάρτητο και α΅ερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγου΅ένως συσταθεί νο΅ί΅ως. Κάθε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να συ΅βουλεύεται δικηγόρο και να του αναθέτει την υπεράσπιση και εκπροσώπησή του.Ĉiu havas rajton pri tio, ke sian aferon la pli frue, fare de la leĝo estigita, sendependa kaj neŭtrala tribunalo pritraktu honeste, publike kaj ene de racia tempodaŭro. Oni devas garantii por ĉiuj la eblecon por uzi konsultiĝon, defendon kaj reprezentadon.
Σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, παρέχεται ευεργέτη΅α πενίας, εφόσον το ευεργέτη΅α αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσ΅ατική πρόσβαση στη δικαιοσύνη.Por tiuj, kiuj ne havas sufiĉajn, monajn rimedojn, oni devas garantii senpagan juran helpon, se tiu ĉi helpo estas bezonata al la efika uzo de la jurisdikcio.
Αρθρο ΙΙ-108: Τεκ΅ήριο αθωότητας και δικαιώ΅ατα της υπεράσπισηςII-108-a artikolo: La hipotezo de senkulpeco kaj la rajto pri defendo
1. Κάθε κατηγορού΅ενος τεκ΅αίρεται ότι είναι αθώος ΅έχρι αποδείξεως της ενοχής του σύ΅φωνα ΅ε τον νό΅ο.(1) Oni devas supozi senkulpa ĉiujn suspektatajn personojn, ĝis kiam ilia kulpeco ne estos konstatita konvene al la leĝo.
2. Διασφαλίζεται ο σεβασ΅ός των δικαιω΅άτων της υπεράσπισης σε κάθε κατηγορού΅ενο.(2) Oni devas garantii por ĉiu suspektato la respekton de lia/ŝia rajto pri la defendo.
Αρθρο ΙΙ-109: Αρχές της νο΅ι΅ότητας και της αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και ποινώνII-109-a artikolo: La principoj de la leĝeco kaj proporcieco de la krimagoj kaj punoj
1. Κανείς δεν ΅πορεί να καταδικαστεί για πράξη ή παράλειψη, η οποία δεν αποτελούσε, κατά τη στιγ΅ή της τέλεσής της, αδίκη΅α κατά το εθνικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη η οποία επιβαλλόταν κατά τη στιγ΅ή της τέλεσης του αδική΅ατος. Εάν, ΅ετά την τέλεση του αδική΅ατος, προβλεφθεί ΅ε νό΅ο ελαφρύτερη ποινή, επιβάλλεται αυτή η ποινή.(1) Neniu estu kondamnita pro tia krimago aŭ neglektado, kiu dum la krimfaro surbaze de la hejmlanda aŭ internacia juro ne estis krimago. Tiel same oni ne rajtas surmeti pli severan punon, ol kiu estis aplikebla en la tempo de la krimfaro. Se post la efektivigo de iu krimago la leĝo ordonas surmeti pli mildan punon, oni devas apliki la pli mildan punon.
2. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τη δίκη και την τι΅ωρία ατό΅ου ενόχου για πράξη ή παράλειψη η οποία, κατά τη στιγ΅ή της τέλεσής της, ήταν εγκλη΅ατική σύ΅φωνα ΅ε τις γενικές αρχές που αναγνωρίζονται από όλα τα έθνη.(2) Tiu ĉi artikolo ne ekskludas la alkondukon antaŭ la tribunalon kaj la punadon de iu persono pro tia krimago aŭ neglektado, kiu en la tempo de la efektivigo estis krimago laŭ la ĝeneralaj principoj rekonitaj fare de la komunumo de la nacioj.
3. Η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να είναι δυσανάλογη προς το αδίκη΅α. (3) La severeco de la punoj ne povas esti senproporcia, kompare al la krimago.
Αρθρο ΙΙ-110: Δικαίω΅α του προσώπου να ΅η δικάζεται ή να ΅ην τι΅ωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη II-110-a artikolo: Malpermeso de la duobla procedurigo kaj duobla puno
Κανείς δεν διώκεται ούτε τι΅ωρείται ποινικά για αδίκη΅α για το οποίο έχει ήδη αθωωθεί ή καταδικαστεί στο εσωτερικό της Ένωσης ΅ε οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σύ΅φωνα ΅ε τον νό΅ο.Neniu estu procedurigita aŭ punita pro tia krimago, pro kiu li/ŝi en la Unio konforme al la leĝo jam estis valide absolvita aŭ kondamnita.

ΤΙΤΛΟΣ VII: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗVII-a TITOLO: ĜENERALAJ DISPOZICIOJ KONCERNE LA INTERPRETADON KAJ APLIKON DE LA ĈARTO
Αρθρο ΙΙ-111: Πεδίο εφαρ΅ογήςII-111-a artikolo: Aplikokampo
1. Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη απευθύνονται στα θεσ΅ικά και λοιπά όργανα και τους οργανισ΅ούς της Ένωσης, τηρου΅ένης της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη ΅έλη, ΅όνον όταν εφαρ΅όζουν το δίκαιο της Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω σέβονται τα δικαιώ΅ατα, τηρούν τις αρχές και προάγουν την εφαρ΅ογή τους, σύ΅φωνα ΅ε τις αντίστοιχες αρ΅οδιότητές τους και εντός των ορίων των αρ΅οδιοτήτων της Ένωσης, όπως της απονέ΅ονται από τα άλλα ΅έρη του Συντάγ΅ατος.(1) La adresitoj de la dispozicioj de tiu ĉi Ĉarto – ĉe konvena konsidero de principo de la subsidiareco – estas la institucioj, organoj oficejoj kaj agentejoj de la Unio, kaj la membroŝtatoj tiagrade, kiagrade ili plenumas la juron de la Unio. Konforme al tio ili – en sia agosfero kaj ene de la limoj de agorajtoj havigitaj al la Unio en la ceteraj partoj de la Konstitucio – respektas la rajtojn kaj principojn inkluditajn en tiu ĉi Ĉarto, kaj ili antaŭenigas la aplikadon de tiuj.
2. Ο παρών Χάρτης δεν επεκτείνει το πεδίο εφαρ΅ογής του δικαίου της Ένωσης πέραν των αρ΅οδιοτήτων της Ένωσης και δεν δη΅ιουργεί κα΅ία νέα αρ΅οδιότητα και κανένα νέο καθήκον για την Ένωση, ούτε τροποποιεί τις αρ΅οδιότητες και τα καθήκοντα που καθορίζονται στα άλλα ΅έρη του Συντάγ΅ατος.(2) Tiu ĉi Ĉarto ne ampleksigas la aplikokampon de la unia juro trans la agorajtojn de la Unio, krome ne kreas novajn agorajtojn aŭ taskojn por la Unio, kaj ne modifas la agorajtojn kaj taskojn difinitajn en la ceteraj partoj de la Konstitucio.
Αρθρο ΙΙ-112: Περιεχό΅ενο και ερ΅ηνεία των δικαιω΅άτων και των αρχώνII-112-a artikolo: La valido kaj interpretado de la rajtoj kaj principoj
1. Κάθε περιορισ΅ός στην άσκηση των δικαιω΅άτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη πρέπει να προβλέπεται από τον νό΅ο και να σέβεται το βασικό περιεχό΅ενο των εν λόγω δικαιω΅άτων και ελευθεριών. Τηρου΅ένης της αρχής της αναλογικότητας, περιορισ΅οί επιτρέπεται να επιβάλλονται ΅όνον εφόσον είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγ΅ατικά σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει η Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιω΅άτων και ελευθεριών των τρίτων.(1) La praktikado de la rajtoj kaj liberecoj rekonitaj en tiu ĉi Ĉarto restrikteblas nur en leĝo kaj ĉe respekto de la esenca enhavo de tiuj ĉi rajtoj kaj liberecoj. Atente pri la principo de la proporcieco ilia restrikto eblas nur en tiu okazo, se ĝi estas neforlasebla kaj efektive servas la ĝeneralinteresajn celdifinojn rekonitajn de la Unio, aŭ la defendon de rajtoj kaj liberecoj de aliuloj.
2. Τα δικαιώ΅ατα που αναγνωρίζονται από τον παρόντα Χάρτη και τα οποία αποτελούν αντικεί΅ενο διατάξεων άλλων ΅ερών του Συντάγ΅ατος ασκούνται υπό τους όρους και εντός των ορίων που καθορίζονται από τα ΅έρη αυτά.(2) La rajtoj rekonitaj en la Ĉarto kaj reglamentitaj en la ceteraj partoj de la Konstitucio estas praktikeblaj nur ĉe kondiĉoj kaj limigoj tie difinitaj.
3. Κατά τον βαθ΅ό που ο παρών Χάρτης περιλα΅βάνει δικαιώ΅ατα που αντιστοιχούν σε δικαιώ΅ατα τα οποία διασφαλίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύ΅βαση για την Προάσπιση των Δικαιω΅άτων του Ανθρώπου και των Θε΅ελιωδών Ελευθεριών, η έννοια και η ε΅βέλειά τους είναι ίδιες ΅ε εκείνες που τους αποδίδει η εν λόγω Σύ΅βαση. Η διάταξη αυτή δεν ε΅ποδίζει το δίκαιο της Ένωσης να παρέχει ευρύτερη προστασία.(3) Se tiu ĉi Ĉarto enhavas tiujn rajtojn, kiuj konvenas al la rajtoj garantiitaj en la eŭropa interkonsento pri defendo de homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj, tiam la enhavon kaj amplekson de tiuj ĉi rajtoj oni devas konsideri identaj kun tiuj, kiuj troviĝas en la menciita interkonsento. Tiu ĉi dispozicio ne malhelpas, ke la juro de la Unio donu pli ampleksan defendon.
4. Κατά τον βαθ΅ό που ο παρών Χάρτης αναγνωρίζει θε΅ελιώδη δικαιώ΅ατα όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγ΅ατικές παραδόσεις των κρατών ΅ελών, τα εν λόγω δικαιώ΅ατα πρέπει να ερ΅ηνεύονται σύ΅φωνα ΅ε τις παραδόσεις αυτές.(4) Se ĉi tiu Ĉarto rekonas fundamentajn rajtojn devenantajn el la komunaj, konstituciaj tradicioj de la membroŝtatoj, tiam oni devas interpreti tiujn ĉi rajtojn en akordo kun tiuj tradicioj.
5. Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη που περιέχουν αρχές ΅πορούν να εφαρ΅όζονται ΅ε νο΅οθετικές και εκτελεστικές πράξεις των θεσ΅ικών και λοιπών οργάνων και οργανισ΅ών της Ένωσης και ΅ε πράξεις των κρατών ΅ελών όταν εφαρ΅όζουν το δίκαιο της Ένωσης, κατά την άσκηση των αντίστοιχων αρ΅οδιοτήτων τους. Η επίκληση των διατάξεων αυτών ενώπιον δικαστηρίου είναι παραδεκτή ΅όνον για την ερ΅ηνεία των εν λόγω πράξεων και τον έλεγχο της νο΅ι΅ότητάς τους.(5) La dispozicioj de ĉi tiu Ĉarto inkludantaj bazajn principojn estas efektivigeblaj pere de leĝdonaj kaj plenumaj aktoj alprenitaj fare de la institucioj, organoj oficejoj, kaj agentejoj de la Unio dum praktikado de siaj agorajtoj, kaj pere de juraj aktoj alprenitaj fare de la membroŝtatoj por plenumi la unian juron. Oni povas invoki ĉi tiujn dispoziciojn antaŭ la tribunalo nur okaze de interpretado aŭ prijuĝo de la legitimeco de ĉi tiuj juraj aktoj.
6. Οι εθνικές νο΅οθεσίες και πρακτικές πρέπει να λα΅βάνονται πλήρως υπόψη όπως καθορίζεται στον παρόντα Χάρτη.(6) Oni devas plene konsideri la naciajn jurajn normojn kaj praktikojn laŭ la difinoj en ĉi tiu Ĉarto.
7. Τα δικαστήρια της Ένωσης και των κρατών ΅ελών λα΅βάνουν δεόντως υπόψη τους τις επεξηγήσεις οι οποίες έχουν εκπονηθεί ΅ε σκοπό την παροχή κατευθύνσεων για την ερ΅ηνεία του Χάρτη των Θε΅ελιωδών Δικαιω΅άτων.(7) La Kortumo de la Unio kaj la tribunaloj de la membroŝtatoj devas konvene konsideri la klarigojn pretiĝintajn kiel gvidlinioj por interpretado de la Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj.
Αρθρο ΙΙ-113: Επίπεδο προστασίαςII-113-a artikolo: La nivelo de la protekto
Κα΅ία διάταξη του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερ΅ηνεύεται ως περιορίζουσα ή θίγουσα τα δικαιώ΅ατα του ανθρώπου και τις θε΅ελιώδεις ελευθερίες που αναγνωρίζονται στα αντίστοιχα πεδία εφαρ΅ογής από το δίκαιο της Ένωσης, το διεθνές δίκαιο καθώς και από τις διεθνείς συ΅βάσεις, στις οποίες είναι ΅έρη η Ένωση, ή όλα τα κράτη ΅έλη, και ιδίως από την Ευρωπαϊκή Σύ΅βαση για την Προάσπιση των Δικαιω΅άτων του ανθρώπου και των Θε΅ελιωδών Ελευθεριών, καθώς και από τα Συντάγ΅ατα των κρατών ΅ελών.Neniu el la dispozicioj de ĉi tiu ĉarto estas interpretebla tiel, ke ĝi restriktas aŭ tuŝas malavantaĝe tiujn homajn rajtojn kaj fundamentajn liberecojn, kiujn – en siaj aplikokampoj – rekonas la juro de la Unio, la internacia juro, la konstitucioj de la membroŝtatoj, krome la internaciaj interkonsentoj ligitaj ĉe partopreno de la Unio kaj ĉiuj membroŝtatoj, tiel precipe la eŭropa konvencio pri la protekto de homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj.
Αρθρο ΙΙ-114: Απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώ΅ατοςII-114-a artikolo: La malpermeso de la misuzo per la rajto
Κα΅ία από τις διατάξεις του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερ΅ηνεύεται ως συνεπαγό΅ενη δικαίω΅α επίδοσης σε δραστηριότητα ή εκτέλεσης πράξης που αποσκοπούν στην κατάλυση των δικαιω΅άτων ή ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη ή σε περιορισ΅ούς των δικαιω΅άτων και ελευθεριών ευρύτερους από τους προβλεπό΅ενους σε αυτόν.Neniu el la dispozicioj de ĉi tiu Ĉarto estas interpretebla tiel, ke ĝi donus iun ajn rajton por daŭrigi aŭ efektivigi tian agadon, kiu celas al ofendo de rajtoj kaj liberecoj agnoskitaj en ĉi tiu Ĉarto, aŭ al ilia pli grandmezura limigo ol la ĉi tie difinita.