TITLE VII. THE UNION'S FINANCES

VII-a TITOLO: LA FINANCOJ DE LA UNIO

Article I-53. Budgetary and financial principlesI-53-a artikolo: Buĝetaj kaj financaj principoj
(1) All items of Union revenue and expenditure shall be included in estimates drawn up for each financial year and shall be shown in the Union's budget, in accordance with Part III.(1) Konforme al la dispozicioj fiksitaj en la parto III-a oni devas antaŭplani kaj indiki en la unia buĝeto ĉiujn enspezajn kaj elspezajn artikolojn de la Unio, rilate al apartaj financaj jaroj.
(2) The revenue and expenditure shown in the budget shall be in balance.(2) La enspezoj kaj elspezoj de la buĝeto devas ekvilibri.
(3) The expenditure shown in the budget shall be authorised for the annual budgetary period in accordance with the European law referred to in Article III-412.(3) Oni devas aprobi la elspezojn indikitajn en la buĝeto por unu financa jaro, konforme al la eŭropa leĝo menciita en la artikolo III-412-a.
(4) The implementation of expenditure shown in the budget shall require the prior adoption of a legally binding Union act providing a legal basis for its action and for the implementation of the corresponding expenditure in accordance with the European law referred to in Article III-412, except in cases for which that law provides.(4) La antaŭkondiĉo de efektivigo de la elspezoj indikitaj en la buĝeto estas la alpreno de unia jura akto kun deviga forto, konforme al la eŭropa leĝo menciita en la artikolo III-412-a, kiu certigas juran bazon por la ago de la Unio kaj al plenumo de la elspezoj interrilataj, escepte de la kazoj difinitaj en la menciita eŭropa leĝo.
(5) With a view to maintaining budgetary discipline, the Union shall not adopt any act which is likely to have appreciable implications for the budget without providing an assurance that the expenditure arising from such an act is capable of being financed within the limit of the Union's own resources and in compliance with the multiannual financial framework referred to in Article I-55.(5) Por certigi la buĝetan disciplinon, se iu jura akto povas havi signifan efikon al la buĝeto, la Unio ne rajtas ĝin alpreni, ĝis kiam oni certigas, ke la elspezoj devenantaj el tiu ĉi jura akto estas financeblaj ene de la limoj de propraj fontoj de la Unio, kaj ĉe respekto de la plurjara financa kadro menciita en la artikolo I-55-a.
(6) The budget shall be implemented in accordance with the principle of sound financial management. Member States shall cooperate with the Union to ensure that the appropriations entered in the budget are used in accordance with this principle.(6) Oni devas efektivigi la buĝeton respektante la principojn de la efika kaj rezulta financa mastrumado. La membro-ŝtatoj kaj la Unio kunlaboras por certigi la utiligon de la buĝetaj antaŭplanoj konforme al tiu ĉi baza principo.
(7) The Union and the Member States, in accordance with Article IIIó415, shall counter fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Union.(7) La Unio kaj la membroŝtatoj konforme al dispozicioj de la artikolo III-415-a batalas kontraŭ la fraŭdo kaj ĉiuj aliaj kontraŭjuraj agadoj ofendantaj la financajn interesojn de la Unio.
Article I-54. The Union's own resourcesI-54-a artikolo: La propraj fontoj de la Unio
(1) The Union shall provide itself with the means necessary to attain its objectives and carry through its policies.(1) La Unio prizorgas la necesajn rimedojn por atingi siajn celojn kaj efektivigi siajn politikojn.
(2) Without prejudice to other revenue, the Union's budget shall be financed wholly from its own resources.(2) Ne tuŝante la ceterajn enspezojn, oni devas financi la buĝeton de la Unio plenmezure el propraj fontoj.
(3) A European law of the Council shall lay down the provisions relating to the system of own resources of the Union. In this context it may establish new categories of own resources or abolish an existing category. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament. That law shall not enter into force until it is approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.(3) Eŭropa leĝo alprenita fare de la Konsilio determinas la dispoziciojn koncerne la sistemon de la propraj fontoj de la Unio. Ĉi-rilate la eŭropa leĝo povas krei novajn aŭ povas nuligi certajn, ekzistantajn fontotipojn. Konsultinte la Eŭropan Parlamenton la Konsilio decidas unuanime. Tiu ĉi eŭropa leĝo ekvalidiĝas nur post la aprobo fare de la membroŝtatoj, konforme al siaj propraj, laŭkonstituciaj postuloj.
(4) A European law of the Council shall lay down implementing measures of the Union's own resources system insofar as this is provided for in the European law adopted on the basis of paragraph 3. The Council shall act after obtaining the consent of the European Parliament.(4) Eŭropa leĝo alprenita fare de la Konsilio determinas la plenumajn disponojn koncerne la sistemon de propraj fontoj de la Unio, se la eŭropa leĝo alprenita surbaze de la alineo (3) dispozicias tiel. La Konsilio decidas post konsento de la Eŭropa Parlamento.
Article I-55. The multiannual financial frameworkI-55-a artikolo: La plurjara financa kadro
(1) The multiannual financial framework shall ensure that Union expenditure develops in an orderly manner and within the limits of its own resources. It shall determine the amounts of the annual ceilings of appropriations for commitments by category of expenditure in accordance with Article III-402.(1) La plurjara financa kadro certigas, ke la elspezoj de la Unio formiĝu ordigite, inter la limoj de la propraj fontoj. La plurjara financa kadro difinas – konforme al la artikolo III-402-a – laŭ elspezaj kategorioj la supran limon de jaraj sindevontigaj antaŭplanoj.
(2) A European law of the Council shall lay down the multiannual financial framework. The Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament, which shall be given by a majority of its component members.(2) Eŭropa leĝo unuanime alprenita fare de la Konsilio determinas la plurjaran financan kadron. La Konsilio decidas unuanime, post interkonsento de la Eŭropa Parlamento aprobita fare de plimulto de siaj membroj.
(3) The annual budget of the Union shall comply with the multiannual financial framework.(3) La jara buĝeto de la Unio devas esti en akordo kun la plurjara financa kadro.
(4) The European Council may, unanimously, adopt a European decision authorising the Council to act by a qualified majority when adopting the European law of the Council referred to in paragraph 2.(4) La Eŭropa Konsilio povas rajtigi la Konsilion per unuanime alprenita, eŭropa decido, ke ĝi decidu per kvalifikita plimulto da voĉoj pri la alpreno de la eŭropa leĝo menciita en alineo (2).
Article I-56. The Union's budgetI-56-a artikolo: La buĝeto de la Unio
A European law shall establish the Union's annual budget in accordance with Article III-404.La jaran buĝeton de la Unio determinas eŭropa leĝo alprenita konforme al la reguloj fiksitaj en artikolo III-404-a.