TRAKTATO PRI ESTIGO DE
EŬROPA KONSTITUCIO

I-II. partoj

 

Redaktis: Dr. Molnár Lajos

Dulingva libro fariĝis por deputitoj de hungara kaj eŭropa parlamentoj kaj por tiuj, kiuj havas eblecon kaj respondecon fari gravajn decidojn, atestante por ili, ke la internacia lingvo Esperanto estas aplikebla ankaŭ sur tiu ĉi tereno de la vivo.