Repaŝo


Enhavo

Antaŭparolo

Rekomendo

Preamblo

I-a parto; I-a titolo: Difino kaj celoj de la Unio

II-a titolo: La fundamentaj rajtoj kaj la unia civitaneco

III-a titolo: La agosferoj de la Unio

IV-a titolo: La institucioj kaj organoj de la Unio; I-a ĉapitro - Instituciaj kadroj

II-a ĉapitro - Ceteraj institucioj kaj organoj de la Unio

V-a titolo: La praktikado de agosferoj de la Unio; I-a ĉapitro - Ĝeneralaj dispozicioj

II-a ĉapitro: Specialaj dispozicioj

III-a ĉapitro: Firmigita kunagado

VI-a titolo: La demokrata funkciado de la Unio

VII-a titolo: La financoj de la Unio

VIII-a titolo: La Unio kaj ĝiaj najbaraj landoj

IX-a titolo: La unia membreco

II-a parto: Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj de la Unio; Preamblo

I-a titolo: Digno

II-a titolo: Liberecoj

III-a titolo: Egaleco

IV-a titolo: Solidareco

V-a titolo: Civitanaj rajtoj

VI-a titolo: Jurisdikcio

VII-a titolo: Ĝeneralaj dispozicioj koncerne la interpretadon kaj aplikon de la Ĉarto

Koncize pri Esperanto

Deklaro de la Lingvoscienca Instituto de Hungara Scienca Akademio pri esperanto, kiel vivanta lingvo

Gustumaĵo pri gramatiko