Repaŝo


Sisukord – Enhavo

Preambul

Preamblo


I osa; I jaotis:
Liidu määratlus ja eesmärgid

I-a parto; I-a titolo:
Difino kaj celoj de la Unio


II jaotis:
Põhiõigused ja Liidu kodakondsus

II-a titolo:
La fundamentaj rajtoj kaj la unia civitaneco


III jaotis:
Liidu pädevus

III-a titolo:
La agosferoj de la Unio


IV jaotis
Liidu institutsioonid ja organid
Kapitola I:
Institucionální rámec

IV-a titolo:
La institucioj kaj organoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Instituciaj kadroj


II Peatükk:
Muud Liidu institutsioonid ja nõuandvad organid

II-a ĉapitro
Ceteraj institucioj kaj organoj de la Unio


V jaotis:
Liidu pädevuse teostamine
I Peatükk:
Ühissätted

V-a titolo:
La praktikado de agosferoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Ĝeneralaj dispozicioj


II Peatükk:
Kerisätted

II-a ĉapitro:
Specialaj dispozicioj


III Peatükk:
Tõhustatud koostöö

III-a ĉapitro:
Firmigita kunagado


VI jaotis:
Demokraatia Liidus

VI-a titolo:
La demokrata funkciado de la Unio


VII jaotis:
Liidu rahandus

VII-a titolo:
La financoj de la Unio


VIII jaotis:
Liit ja selle lähiümbrus

VIII-a titolo:
La Unio kaj ĝiaj najbaraj landoj


IX jaotis:
Liidu liikmesus

IX-a titolo:
La unia membreco


II osa:
Liidu Põhiõiguste Harta;
Preambul

II-a parto:
Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj de la Unio;
Preamblo


I jaotis:
Väärikus

I-a titolo:
Digno


II jaotis:
Vabadused

II-a titolo:
Liberecoj


III jaotis:
Võrdsus

III-a titolo:
Egaleco


IV jaotis:
Solidaarsus

IV-a titolo:
Solidareco


V jaotis:
Kodanike õigused

V-a titolo:
Civitanaj rajtoj


VI jaotis:
Õigusemõistmine

VI-a titolo:
Jurisdikcio


VII jaotis:
Harta tõlgendamist ja kohaldamistreguleerivad üldsätted

VII-a titolo:
Ĝeneralaj dispozicioj koncerne la interpretadon kaj aplikon de la Ĉarto