Takaisin

Repaŝo


  Sisällys– Enhavo

Esipuhe

Antaŭparolo


Suositus

Rekomendo


Johdanto

Preamblo


I Osa; I Osasto
Unionin määrittely ja tavoitteet

I-a parto; I-a titolo:
Difino kaj celoj de la Unio


II Osasto
Perusoikeudet ja unionin kansalaisuus

II-a titolo:
La fundamentaj rajtoj kaj la unia civitaneco


III Osasto
Unionin toimivalta

III-a titolo:
La agosferoj de la Unio


IV Osasto
Unionin toimielimet ja elimet
I. luku
Toimielinjärjestelmä

IV-a titolo:
La institucioj kaj organoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Instituciaj kadroj


II luku
Unionin muut toimielimet ja neuvoa antavat elimet

II-a ĉapitro
Ceteraj institucioj kaj organoj de la Unio


V Osasto
Unionin toimivallan käyttö
I luku
Yleiset määräykset

V-a titolo:
La praktikado de agosferoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Ĝeneralaj dispozicioj


II luku
Erityismääräykset

II-a ĉapitro:
Specialaj dispozicioj


III luku
Tiiviimpi yhteistyö

III-a ĉapitro:
Firmigita kunagado


VI Osasto
Demokratian toteuttaminen Unionissa

VI-a titolo:
La demokrata funkciado de la Unio


VII Osasto
Unionin varainhoito

VII-a titolo:
La financoj de la Unio


VIII Osasto
Unioni ja sen lähiympäristö

VIII-a titolo:
La Unio kaj ĝiaj najbaraj landoj


IX Osasto
Unionin jäsenyys

IX-a titolo:
La unia membreco


II Osa
Euroopan Unionin Perusoikeuskirja
Johdanto

II-a parto:
Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj de la Unio;
Preamblo


I Osasto
Ihmisarvo

I-a titolo:
Digno


II Osasto
Vapaudet

II-a titolo:
Liberecoj


III Osasto
Tasa-arvo

III-a titolo:
Egaleco


IV Osasto
Yhteisvastuu

IV-a titolo:
Solidareco


V Osasto
Kansalaisten oikeudet

V-a titolo:
Civitanaj rajtoj


VI Osasto
Lainkäyttö

VI-a titolo:
Jurisdikcio


VII Osasto
Perusoikeuskirjan tulkintaa ja soveltamista koskevat yleiset määräykset

VII-a titolo:
Ĝeneralaj dispozicioj koncerne la interpretadon kaj aplikon de la ĈartoTietoisku esperantosta

Koncize pri EsperantoPri Esperanto