Suositus

Rekomendo

Unkarin Esperantoliitto (HEA) liittyi Euroopan Esperantounioniin (EEU) 90. UK:ssa (Esperanton maailmankongressi) Vilnassa, Liettuassa (23.-31. heinäkuuta 2005).La Hungaria Esperanto-Asocio (HEA), aliĝis al Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) dum la 90-a UK (Universala Kongreso de Esperanto) en Vilno, Litovio (23-31-a de julio 2005).
Tarkoituksemme on tukea mahdollisimman tehokkaasti EEU:n toimintaa, joka koskee esperanton mahdollista ja toivottavaa roolia monikielisessä Euroopan unionissa. Tämä EU:n perustuslakisopimuksen käännös on vakuuttava todiste siitä, että esperanto sopii ratkaisemaan Brysselin uuden Baabelin tornin ongelman, ei vain jossain kaukaisessa ja hämärässä tulevaisuudessa, vaan jo nyt. Kiitän vilpittömästi kaikkia hankkeeseen osallistuneita ja suosittelen HEA:n hallituksen nimissä lämpimästi tätä vaikuttavaa ja hyödyllistä julkaisua. Ni intencas kiel eble plej efike apogi la agadon de EEU koncerne la eblan, dezirindan rolon de Esperanto en la multlingva Eŭropa Unio. Jena traduko de la Konstitucio de EU montras kaj konvinke pruvas, ke Esperanto taŭgas por solvi la problemon de la nova, brusela Turo de Babelo, ne en iu fora kaj nebula futuro, sed jam nun. Esprimante sinceran dankon al ĉiuj kontribuintoj, en la nomo de la Estraro de HEA mi varme rekomendas ĉi tiun imponan kaj utilan verkon.
Prof. tri Endre Dudich
HEA:n varapuheenjohtaja
der Esperanto-Gesellschaft Ungarns
Profesoro D-ro Endre Dudich
vicprezidanto
de Hungara Esperanto-Asocio