SZERZŐDÉS EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL

I-II. rész

TRAKTATO PRI ESTIGO DE
EŬROPA KONSTITUCIO

I-II. partoj

Szerkesztette / redaktis: Dr. Molnár Lajos
Könyv készült a magyar és az európai parlament képviselői részére, valamint mindazok részére, akiknek lehetőségük és felelősségük van fontos döntések meghozatalára; tanusítandó számukra, hogy az eszperantó nemzetközi nyelv az élet ezen területén is alkalmazható.Libro fariĝis por deputitoj de hungara kaj eŭropa parlamentoj kaj por tiuj, kiuj havas eblecon kaj respondecon fari gravajn decidojn, atestante por ili, ke la internacia lingvo Esperanto estas aplikebla ankaŭ sur tiu ĉi tereno de la vivo.