Ajánlás

Rekomendo

A Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ) vezetősége, válaszolva az Európai Eszperantó-Unió (EEU) írásbeli felhívására, 2004. december 16-án az Interneten Szán­dék­levelet küldött az EEU-nak. A MESZ-nek az EEU-hoz való csatla­kozásáról végleges döntés az EEU új Alap­okmányának kézhezvétele és áttanul­mányozása után történik. Pozitív esetben ez a csatla­kozás hivatalosan a 90. Eszpe­rantó Világ­kong­resszu­son (2005. július 23-31.), Vilniusban, Litvániában jön létre. A lehető leg­hatékonyabban szeretnénk támogatni az EEU-nak az eszperantó nyelv kívánatos szerepére irányuló törekvéseit az Európai Unióban. Az EU Alkotmányszerződésének ez a fordítása ragyo­góan mutatja és meggyőzően bizonyítja, hogy az eszperantó nyelv alkalmas az új, brüsszeli Bábel torony problémájának megoldására, még­pedig nem egy ködös, távoli jövőben, hanem már napjainkban is. Őszinte köszönettel min­den közreműködőnek, a MESZ Vezetősége nevében melegen ajánlom ezt az imponáló és kétségtelenül hasznos munkát. La Estraro de Hungaria Esperanto-Asocio (HEA), responde al ricevita skriba alvoko, la 16-an de decembro 2004 sendis rete Leteron de Intenco al EEU (Eŭropa Esperanto-Unio). Definitiva decido pri la aliĝo de HEA estos farata post la ricevo kaj pristudo de la nova Statuto de EEU. En la pozitiva kazo la aliĝo oficiale realiĝos dum la 90-a UK (Universala Kongreso de Esperanto) en Vilniuso, Litovio (23-31-a de julio 2005). Ni intencas kiel eble plej efike apogi la agadon de EEU koncerne la eblan, dezirindan rolon de Esperanto en la multlingva Eŭropa Unio. Jena traduko de la Konstitucio de EU brile montras kaj konvinke pruvas, ke Esperanto taŭgas por solvi la problemon de la nova, brusela Turo de Babelo, ne en iu fora kaj nebula futuro, sed jam nun. Esprimante sinceran dankon al ĉiuj kontribuintoj, en la nomo de la Estraro de HEA mi varme rekomendas ĉi tiun imponan kaj sendube utilan verkon.
Prof. Dr. Dudich Endre
a MESZ alelnöke
Profesoro D-ro Endre Dudich
vicprezidanto de HEA