I. CÍM: MÉLTÓSÁGI-a TITOLO: DIGNO
II-61. cikk: Az emberi méltóság II-61-a artikolo: Homa digno
Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.La homa digno estas netuŝebla. Ĝi estas respektenda kaj protektenda.
II-62. cikk: Az élethez való jogII-62-a artikolo: Rajto pri la vivo
(1) Minden embernek joga van az élethez.(1) Ĉiu homo havas rajton pri la vivo.
(2) Senkit sem lehet halálra ítélni vagy kivégezni.(2) Neniu povas esti kondamnita al morto aŭ ekzekutita.
II-63. cikk: A személyi sérthetetlenséghez való jogII-63-a artikolo: Rajto pri la persona nedifektebleco
(1) Mindenkinek joga van a testi és szellemi sérthetetlenséghez.(1) Ĉiu havas rajton pri la korpa kaj spirita nedifektebleco.
(2) Az orvostudomány és a biológia területén különösen a következőket kell tiszteletben tartani:(2) En la kampoj de medicino kaj biologio precipe la sekvaj estas respektendaj:

a) az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezése a törvényben megállapított eljárásoknak megfelelően,

a) la netrudita kaj informita konsento de la koncerna persono, laŭ la procedoj preskribitaj en la leĝo,

b) az eugenikai, különösen az egyedkiválasztást célzó gyakorlat tilalma,

b) la malpermeso de eŭgenikaj praktikoj, precipe tiuj celantaj la selekton de personoj,

c) az emberi test és részei ekként történő, haszonszerzési célú felhasználásának tilalma,

c) la malpermeso de profitcela aplikado de la homa korpo kaj ĝiaj partoj,

d) az emberi lények szaporítási célú klónozásának tilalma.

(d) la malpermeso de la reprodukta klonado de homaj estaĵoj.

II-64. cikk: A kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetés tilalma II-64-a artikolo: Malpermeso de torturo kaj malhumana aŭ humiliga traktado kaj puno
Senkit sem lehet kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.Neniu suferu torturon, malhumanan aŭ humiligan traktadon aŭ punon.
II-65. cikk: A rabszolgaság és a kényszermunka tilalmaII-65-a artikolo: Malpermeso de la sklaveco kaj punlaboro
(1) Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani.(1) Neniu estu tenata en sklaveco aŭ servisteco.
(2) Senkit sem lehet kényszermunkára vagy kötelező munkára igénybe venni.(2) Neniu devu fari punlaboron aŭ devigan laboron.
(3) Tilos emberi lényekkel kereskedni.(3) Komercado per homaj estaĵoj estas malpermesata.