Visszalépés — Repaŝo


Tartalom – Enhavo

Előszó – Antaŭparolo

Ajánlás – Rekomendo

Preambulum – Preamblo

I. rész; I. cím: Az Unió meghatározása és célkitűzései
I-a parto; I-a titolo: Difino kaj celoj de la Unio


II. cím: Az alapvető jogok és az uniós polgárság
II-a titolo: La fundamentaj rajtoj kaj la unia civitaneco


III. cím: Az Unió hatáskörei
III-a titolo: La agosferoj de la Unio


IV. cím: Az Unió intézményei és szervei; I. fejezet - Intézményi keretek
IV-a titolo: La institucioj kaj organoj de la Unio; I-a ĉapitro - Instituciaj kadroj


II. fejezet - Az Unió egyéb intézményei és szervei
II-a ĉapitro - Ceteraj institucioj kaj organoj de la Unio


V. cím: Az Unió hatásköreinek gyakorlása; I. fejezet - Általános rendelkezések
V-a titolo: La praktikado de agosferoj de la Unio; I-a ĉapitro - Ĝeneralaj dispozicioj


II. fejezet - Különös rendelkezések
II-a ĉapitro - Specialaj dispozicioj


III. fejezet – Megerősített együttműködés
III-a ĉapitro – Firmigita kunagado


VI. cím: Az Unió demokratikus működése
VI-a titolo: La demokrata funkciado de la Unio


VII. cím: Az Unió pénzügyei
VII-a titolo: La financoj de la Unio


VIII. cím: Az Unió és közvetlen környezete
VIII-a titolo: La Unio kaj ĝiaj najbaraj landoj


IX. cím: Az uniós tagság
IX-a titolo: La unia membreco


II. rész: Az Unió Alapjogi Chartája; Preambulum
II-a parto: Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj de la Unio; Preamblo


I. cím: Méltóság
I-a titolo: Digno


II. cím: Szabadságok
II-a titolo: Liberecoj


III. cím: Egyenlőség
III-a titolo: Egaleco


IV. cím: Szolidaritás
IV-a titolo: Solidareco


V. cím: A polgárok jogai
V-a titolo: Civitanaj rajtoj


VI. cím: Igazságszolgáltatás
VI-a titolo: Jurisdikcio


VII. cím: A Charta értelmezésére és alkalmazására vonatkozó általános rendelkezések
VII-a titolo: Ĝeneralaj dispozicioj koncerne la interpretadon kaj aplikon de la Ĉarto


Dióhéjban az eszperantóról
Koncize pri Esperanto


Az MTA Nyelvtudományi Intézetének nyilatkozata az eszperantóról, mint élő nyelvről
Deklaro de la Lingvoscienca Instituto de Hungara Scienca Akademio pri esperanto, kiel vivanta lingvo

Nyelvtani ízelítő
Gustumaĵo pri gramatiko