Repaŝo


Enhavo

Brollach

Preamblo


Cuid I; Teideal I:
Sainmhíniú ar an Aontas agus cuspóirí an Aontais

I-a parto; I-a titolo:
Difino kaj celoj de la Unio


Teideal II:
Cearta bunúsacha agus saoránacht an Aontais

II-a titolo:
La fundamentaj rajtoj kaj la unia civitaneco


Teideal III:
Inniúlachtaí an Aontais

III-a titolo:
La agosferoj de la Unio


Teideal IV:
Institiúidí agus comhlachtaí an Aontais
Caibidil I:
An creat institiúideach

IV-a titolo:
La institucioj kaj organoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Instituciaj kadroj


Caibidil II:
Institiúidí agus comhlachtaí comhairleacha eile an Aontais

II-a ĉapitro
Ceteraj institucioj kaj organoj de la Unio


Teideal V:
Inniúlachtaí an Aontais a fheidhmiú
Caibidil I:
Forálacha coiteanna

V-a titolo:
La praktikado de agosferoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Ĝeneralaj dispozicioj


Caibidil II:
Forálacha sonracha

II-a ĉapitro:
Specialaj dispozicioj


Caibidil III:
Comhar feabhsaithe

III-a ĉapitro:
Firmigita kunagado


Teideal VI:
Saol daonlathach an Aontais

VI-a titolo:
La demokrata funkciado de la Unio


Teideal VII:
Cúrsaí airgeadais an Aontais

VII-a titolo:
La financoj de la Unio


Teideal VIII:
An tAontas agus a chomharsana

VIII-a titolo:
La Unio kaj ĝiaj najbaraj landoj


Teideal IX:
Ballraíocht an Aontais

IX-a titolo:
La unia membreco


Cuid II:
An Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais;
Brollach

II-a parto:
Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj de la Unio;
Preamblo


Teideal I:
Dínit

I-a titolo:
Digno


Teideal II:
Saoirsí

II-a titolo:
Liberecoj


Teideal III:
Comhionannas

III-a titolo:
Egaleco


Teideal IV:
Dlúthpháirtíocht

IV-a titolo:
Solidareco


Teideal V:
Cearta na saoránach

V-a titolo:
Civitanaj rajtoj


Teideal VI:
Ceartas

VI-a titolo:
Jurisdikcio


Teideal VII:
Forálacha ginearálta a bhfuil léiriú agus cur i bhfeidhm na Cairte faoina rialú

VII-a titolo:
Ĝeneralaj dispozicioj koncerne la interpretadon kaj aplikon de la Ĉarto