VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN
GRONDWET VOOR EUROPA
DELEN I-II

TRAKTATO PRI ESTIGO DE
EŬROPA KONSTITUCIO
I-II-a partoj