Repaŝo


Inhoud Enhavo

Voorwoord Antaŭparolo

Aanbeveling Rekomendo

Preambule
Preamblo


Deel I; Titel I: Definitie en doelstellingen van de Unie
I-a parto; I-a titolo: Difino kaj celoj de la Unio


Titel II: Grondrechten en burgerschap van de Unie
II-a titolo: La fundamentaj rajtoj kaj la unia civitaneco


Titel III: Bevoegdheden van de Unie
III-a titolo: La agosferoj de la Unio


Titel IV: Instellingen en organen van de Unie, Hoofdstuk I: Institutioneel kader
IV-a titolo: La institucioj kaj organoj de la Unio; I-a ĉapitro - Instituciaj kadroj


Hoofdstuk II: Overige instellingen en adviesorganen van de Unie
II-a ĉapitro - Ceteraj institucioj kaj organoj de la Unio


Titel V: Uitoefening van de bevoegdheden van de Unie
V-a titolo: La praktikado de agosferoj de la Unio; I-a ĉapitro - Ĝeneralaj dispozicioj


Hoofdstuk II: Bijzondere bepalingen
II-a ĉapitro: Specialaj dispozicioj


Hoofdstuk III: Nauwere samenwerking
III-a ĉapitro: Firmigita kunagado


Titel VI: Het democratisch bestel van de Unie
VI-a titolo: La demokrata funkciado de la Unio


Titel VII: Financien van de Unie
VII-a titolo: La financoj de la Unio


Titel VIII: De Unie en haar naaste omgeving
VIII-a titolo: La Unio kaj ĝiaj najbaraj landoj


Titel IX: Het lidmaatschap van de Unie
IX-a titolo: La unia membreco


DEEL II: Het handvest van de grondrechten; Preambule
II-a parto: Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj de la Unio; Preamblo


TITEL I: Waardigheid
I-a titolo: Digno


Titel II: Vrijheden
II-a titolo: Liberecoj


Titel III: Gelijkheid
III-a titolo: Egaleco


Titel IV: Solidariteit
IV-a titolo: Solidareco


Titel V: Burgerschap
V-a titolo: Civitanaj rajtoj


Titel VI: Rechtspleging
VI-a titolo: Jurisdikcio


Titel VII: Algemene bepalingen betreffende de uitlegging en de toepassing van het handvest
VII-a titolo: Ĝeneralaj dispozicioj koncerne la interpretadon kaj aplikon de la Ĉarto


Esperanto kort
Koncize pri Esperanto


Verklaring van het Instituut voor Taalwetenschappen van de Hongaarse Academie voor Wetenschappen over Esperanto als een levende taal
Deklaro de la Lingvoscienca Instituto de Hungara Scienca Akademio pri esperanto, kiel vivanta lingvo


Grammatica kort
Gustumaĵo pri gramatiko