Repaŝo


Spis treści – Enhavo

Preambuła

Preamblo


Część I; Tytuł I:
Definicja i cele Unii

I-a parto; I-a titolo:
Difino kaj celoj de la Unio


Tytuł II:
Prawa podstawowe i obywatelstwo Unii

II-a titolo:
La fundamentaj rajtoj kaj la unia civitaneco


Tytuł III:
Kompetencje Unii

III-a titolo:
La agosferoj de la Unio


Tytuł IV:
Instytucje i organy Unii,
Rozdział I:
Ramy instytucjonalne

IV-a titolo:
La institucioj kaj organoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Instituciaj kadroj


Rozdział II:
Inne instytucje i organy doradcze Unii

II-a ĉapitro
Ceteraj institucioj kaj organoj de la Unio


Tytuł V:
Wykonywanie kompetencji Unii
Rozdział I:
Postanowienia wspólne

V-a titolo:
La praktikado de agosferoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Ĝeneralaj dispozicioj


Rozdział II:
Postanowienia szczególne

II-a ĉapitro:
Specialaj dispozicioj


Rozdział III:
Wzmocniona współpraca

III-a ĉapitro:
Firmigita kunagado


Tytuł VI:
Życie demokratyczne Unii

VI-a titolo:
La demokrata funkciado de la Unio


Tytuł VII:
Finanse Unii

VII-a titolo:
La financoj de la Unio


Tytuł VIII:
Unia i jej bezpośrednie otoczenie

VIII-a titolo:
La Unio kaj ĝiaj najbaraj landoj


Tytuł IX:
Członkostwo w Unii

IX-a titolo:
La unia membreco


Część II:
Karta Praw Podstawowych Unii;
Preambuła

II-a parto:
Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj de la Unio;
Preamblo


Tytuł I:
Godność

I-a titolo:
Digno


Tytuł II:
Wolności

II-a titolo:
Liberecoj


Tytuł III:
Równość

III-a titolo:
Egaleco


Tytuł IV:
Solidarność

IV-a titolo:
Solidareco


Tytuł V:
Prawa obywatelskie

V-a titolo:
Civitanaj rajtoj


Tytuł VI:
Wymiar sprawiedliwości

VI-a titolo:
Jurisdikcio


Tytuł VII: Postanowienia ogólne dotyczące wykładni i stosowania Karty

VII-a titolo:
Ĝeneralaj dispozicioj koncerne la interpretadon kaj aplikon de la Ĉarto