Retur — Repaŝo


Conținut — Enhavo

Preambul
–
Preamblo


Partea I; Titlul I:
Definiția și obiectivele Uniunii
–
I-a parto; I-a titolo:
Difino kaj celoj de la Unio


Titlul II:
Drepturile fundamentale și cetățenia Uniunii
–
II-a titolo:
La fundamentaj rajtoj kaj la unia civitaneco


Titlul III:
Competențele Uniunii
–
III-a titolo:
La agosferoj de la Unio


Titlul IV:
Instituțiile și organele Uniunii,
Capitolul I…
Cadrul instituțional
–
IV-a titolo:
La institucioj kaj organoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Instituciaj kadroj


Capitolul II:
Celelalte instituții și organe consultative ale Uniunii
–
II-a ĉapitro:
Ceteraj institucioj kaj organoj de la Unio


Titlul V:
Exercitarea competențelor Uniunii
Capitolul I:
Dispoziții comune
—
V-a titolo:
La praktikado de agosferoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Ĝeneralaj dispozicioj


Capitolul II:
Dispoziții speciale
—
II-a ĉapitro:
Specialaj dispozicioj


Capitolul III:
Cooperarea consolidată
—
III-a ĉapitro:
Firmigita kunagado


Titlul VI:
Viața democratică a Uniunii
—
VI-a titolo:
La demokrata funkciado de la Unio


Titlul VII:
Finanțele Uniunii
—
VII-a titolo:
La financoj de la Unio


Titlul VIII:
Uniunea și vecinii săi
—
VIII-a titolo:
La Unio kaj ĝiaj najbaraj landoj


Titlul IX:
Apartenența la Uniune
—
IX-a titolo:
La unia membreco


Partea II:
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Preambula
—
II-a parto:
Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj de la Unio;
Preamblo


Titlul I:
Demnitatea
—
I-a titolo:
Digno


Titlul II:
Libertățile
—
II-a titolo:
Liberecoj


Titlul III:
Egalitatea
—
III-a titolo:
Egaleco


Titlul IV:
Solidaritatea
—
IV-a titolo:
Solidareco


Titlul V:
Drepturile cetățenilor
—
V-a titolo:
Civitanaj rajtoj


Titlul VI:
Justiția
—
VI-a titolo:
Jurisdikcio


Titlul VII:
Dispoziții generale care reglementează interpretarea și aplicarea Cartei
—
VII-a titolo:
Ĝeneralaj dispozicioj koncerne la interpretadon kaj aplikon de la Ĉarto