Nazad — Repaŝo


Obsah – Enhavo

Preambula

Preamblo


Časť I; Hlava I
Pojem a ciele Únie

I-a parto; I-a titolo:
Difino kaj celoj de la Unio


Hlava II:
Základné práva a občianstvo Únie

II-a titolo:
La fundamentaj rajtoj kaj la unia civitaneco


Hlava III:
Právomoci Únie

III-a titolo:
La agosferoj de la Unio


Hlava IV:
Inštitúcie a orgány Únie,
Kapitola I:
Inštitucionálny rámec

IV-a titolo:
La institucioj kaj organoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Instituciaj kadroj


Kapitola II:
Iné inštitúcie a poradné orgány Únie

II-a ĉapitro:
Ceteraj institucioj kaj organoj de la Unio


Hlava V:
Vykonávanie právomocí Únie
Kapitola I:
Spoločné ustanovenia

V-a titolo:
La praktikado de agosferoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Ĝeneralaj dispozicioj


Kapitola II:
Osobitné ustanovenia

II-a ĉapitro:
Specialaj dispozicioj


Kapitola III:
Posilnená spolupráca

III-a ĉapitro:
Firmigita kunagado


Hlava VI:
Demokratický život Únie

VI-a titolo:
La demokrata funkciado de la Unio


Hlava VII:
Financie Únie

VII-a titolo:
La financoj de la Unio


Hlava VIII:
Únia a jej bezprostredné okolie

VIII-a titolo:
La Unio kaj ĝiaj najbaraj landoj


Hlava IX:
Členstvo v Únii

IX-a titolo:
La unia membreco


Časť II:
Charta Základných Práv Únie;
Preambula

II-a parto:
Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj de la Unio;
Preamblo


Hlava I:
Dôstojnosť

I-a titolo:
Digno


Hlava II:
Slobody

II-a titolo:
Liberecoj


Hlava III:
Rovnosť

III-a titolo:
Egaleco


Hlava IV:
Solidarita

IV-a titolo:
Solidareco


Hlava V:
Občianstvo

V-a titolo:
Civitanaj rajtoj


Hlava VI: Spravodlivosť

VI-a titolo:
Jurisdikcio


Hlava VII: Všeobecné ustanovenia upravujúce výklad a uplatňovanie Charty

VII-a titolo:
Ĝeneralaj dispozicioj koncerne la interpretadon kaj aplikon de la Ĉarto