Projekt (*): Interkulturel og flersproget dialog på et neutralt sprog mellem europæiske skoler

Målet med projektet er et samarbejde mellem skolerne i forskellige europæiske lande, hvor undervisning gives i det neutrale sprog esperanto. Sproget anvendes til fjernkommunikation og ved de programmerede europæiske møder (to om året i to lande), hvor det fungerer som et neutralt brosprog og garanterer hver deltager samme muligheder til kommunikation samt skaber respekt for og er bevarende af flersprogethed i Europa og i verden. I følgende lande findes der allerede skoler som er interesserede i dette projekt: Portugal, Polen, Frankrig, Ungarn, Litauen, Bulgarien, Tyskland, Spanien, Italien og England (projektet er åbent for alle skoler som ønsker at deltage). Eleverne stræber efter gensidig kundskab og kulturelt udbytte med respekt for historisk og kulturel arv og traditioner i de deltagende lande. Gennem anvendelse af det neutrale esperanto som brosprog stimuleres indlæringen af de nationale sprog. Mange initiativer vil blive virkeliggjorte ved at eleverne trækker lærere og elever med, som tilhører andre organisationer. Fællesarbejdet vil blive baseret på udveksling af information om den historiske og kulturelle arv i de forskellige regioner og lande med hjælp af informationsteknologi og undervisning i fremmede sprog og studier i visionen om nye generationer af europæiske medborgeres nutid og fremtid.

Virkeliggørelsen af dette projekt ved hjælp af kundskab om kulturen og traditionerne i andre europæiske lande samt skabelsen af venskabsbånd mellem der boende studenter og lærere, vil bidrage til at fjerne kommunikationshindringer mellem forskellige sprog, idet de stilles over for de samme udfordringer. For at gennemføre projektet anvender vi det internationale sprog esperanto – allerede velkendt, men endnu ikke officielt sprog i EU.

Anvendelsen af ét og samme sprog, som ikke er modersmål for nogen af de deltagende lande men som alligevel undervises i disse landes skoler, vil skabe en følelse af lighed og ligeberettigelse af det mest grundlæggende: retten til at tale og fremføre egne idéer, både på modersmålet og på det neutrale sprog. Samtidigt bliver de unge europæere bevidste om den enes fælles stræben efter at gå den anden i møde, hvilket allerede er et tegn på anerkendelse og respekt for forskelligheden, altså symbol på tolerance.

Projektets mål:

a) At føre det interkulturelle samarbejde fremad og informere deltagerne om sproglige forskelligheder og at lære dagligdags sætninger på sprogene i de lande som deltager i projektet.
b)Udveksling af kulturelle, traditionelle, sproglige, geografiske og historiske erfaringer.
c) Kritisk tænkning hvad angår 'ismer' (nationalisme, kolonialisme, racisme…) hos studenter gennem lokale og grænseoverskridende debatter om menneskerettigheder, gennem forskning, udstillinger og netforum samt kontakter med jævnaldrende elever fra andre skoler i de medvirkende lande.
d)Bygge bro over kommunikationsbarriererne i EU gennem et fælles neutralt sprog.
e)Medvirke til dannelse af europæisk fællesskabsånd.
f)Udvikling af personlige egenskaber hos eleverne, så som evnen til at arbejde i hold og ønsket at samarbejde samt kompetence til at løse kommunikationsproblemer.
g)Forbedre tilpasningen og den praktiske anvendelse af 'den nye teknologi' til kommunikation (internet og videokonference) for at nå til bedre forståelse mellem deltagerne.
h)Motivation hos studenterne for dybere engagement i skolens aktiviteter takket være løbende publicering af slutresultaterne.

Indhold og virksomhed

El proyecto lo coordina
Profesora Mariana Gencheva
maries972@yahoo.com
Ul. Targovska 10
BG-5180 Polski Trambesh
Bulgaria
Farvelagt titelside:
Ermanno Tarracchini
ermanno.tarracchini@tiscali.it
Via Pascal, 46
IT-41100 Modena
Italy

(*) Udarbejdet forslag i henhold til original idé 'AKEL', projekt af Luis Ladeira