Σχεδιάγραμμα δραστηριοτήτων (project*):
Διαπολιτισμικός και πολυγλωσσικός διάλογος μέσω μίας oυδέτερης γλώσσας, μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων.

Στόχο του project αποτελεί η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των σχολείων διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών, στα οποία διδάσκεται η ουδέτερη γλώσσα Εσπεράντο. Η Εσπεράντο χρησιμοποιείται για την εξ αποστάσεως επικοινωνία και κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων ευρωπαϊκών συναντήσεων (λαμβάνουν χώρα δύο φορές το χρόνο ανά δύο χώρες), επειδή είναι μία ουδέτερη γλώσσα-γέφυρα που εγγυάται ίσες ευκαιρίες επικοινωνίας για όλους τους συμμετέχοντες, όπως και τον σεβασμό και την προστασία του γλωσσικού πλουραλισμού στην Ευρώπη και στο κόσμο. Ηδη εκδήλωσαν ενδιαφέρον για αυτό το project σχολεία από τις ακόλουθες χώρες: Πορτογαλία, Πολωνία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ληθουανία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ισπανία. Ιταλία και Μ. Βρετανία. ( το project είναι βέβαια ανοιχτό για όλα τα σχολεία που επιθυμούν να προστεθούν). Τα σχολεία αυτά θα αρχίσουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές, γεγονός που –υπό το πρίσμα του σεβασμού της διαφορετικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν- θα αποτελέσει κίνητρο για την αλληλογνωριμία και για την εκμάθηση των εθνικών γλωσσών όλων αυτών των χωρών, χρησιμοποιώντας σαν γέφυρα την ουδέτερη γλώσσα Εσπεράντο. Πολλές πρωτοβουλίες θα λάβουν σάρκα και οστά φέρνοντας μαζί καθηγητές και μαθητές που θα συμμετέχουν, καθώς και από κοινού με άλλους οργανισμούς προκειμένου να προωθήσουν κοινές ιδέες και θέματα. Η συνεργασία θα βασίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά των διαφορετικών αυτών περιοχών και χωρών μέσω των εμπειριών στους τομείς της πληροφορικής και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, εξετάζοντας την ιδέα για το μέλλον και για το παρόν της αλληλουχίας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων ως Ευρωπαίων πολιτών των νέων γενεών. Η πραγματοποίηση αυτού του project, μέσω της γνώσης του πολιτισμού και των παραδόσεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών και με την δημιουργία δεσμών φιλίας με μαθητές και καθηγητές που κατοικούν σ΄ αυτές τις χώρες, θα συμβάλει στο γκρέμισμα των επικοινωνιακών φραγμών που υφίστανται μεταξύ ομάδων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, θέτοντας ως κοινό τους στόχο την αντιμετώπιση των ίδιων προκλήσεων. Για την πραγματοποίηση του project κάνουμε ευρεία χρήση της διεθνούς γλώσσας Εσπεράντο, που είναι ήδη πολύ γνωστή, ωστόσο δεν αποτελεί ακόμη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η χρήση κάποιας κοινής γλώσσας, που δεν είναι η μητρική κανενός εξ όσων λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα, που έχει ωστόσο διδαχθεί στα σχολεία των χωρών που συμμετέχουν, θα δημιουργήσει αίσθηση ισότητας και ισονομίας, ξεκινώντας από το πλέον θεμελιώδες: το δικαίωμα του καθενός να εκφράζει και να κοινοποιεί τις ιδέες του, τόσο στην μητρική του όσο και σ΄ αυτή την ουδέτερη γλώσσα.

Θα ενθαρρύνει τους νεαρούς Ευρωπαίους να συνειδητοποιήσουν, ότι η προσπάθεια για κατανόηση κάποιου που συναντάμε αποτελεί ήδη ένδειξη αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας, με άλλα λόγια σύμβολο της μη μισαλλοδοξίας.

Στόχοι του project

α) Προεισαγωγή στην διαπολιτισμικότητα και πληροφόρηση των συμμετεχόντων για τις γλωσσικές διαφορές, και μέσω της εκμάθησης καθημερινών φράσεων στις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στo project.
β)Ανταλλαγή πολιτιστικών, σχετικών με την παράδοση, γλωσσικών, γεωγραφικών και ιστορικών εμπειριών.
γ)Τόνωση της κριτικής σκέψης των μαθητών για τους «-ισμούς» (εθνικισμός, ρατσισμός, αποικιοκρατία,...), μέσω της πραγματοποίησης συζητήσεων σε τοπικό και διεθνικό επίπεδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω ερευνών, εκθέσεων, διαδυκτιακών fora και επαφών με παρόντες συνομήλικους προερχόμενους από συνεργαζόμενα σχολεία άλλων χωρών.
δ)Υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών στην Ευρωπαϊκή Ενωση μέσω της κοινής, ουδέτερης γλώσσας.
ε)Συμβολή στη δημιουργία του πνεύματος του ευρωπαίου πολίτη.
στ)Ανάπτυξη των προσωπικών δυνατοτήτων των μαθητών, όπως η ικανότητα για ομαδική εργασία και η επιθυμία για συνεργασία, η επιτηδειότητα για επίλυση των επικοινωνιακής φύσεως προβλημάτων.
ζ)Βελτίωση της προσαρμοστικότητας και της πρακτικής χρήσης της νέας τεχνολογίας στον τομέα των επικοινωνιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και διασκέψεις με video) για την επίτευξη της μέγιστης συναίνεσης μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων.
η)Παροχή κινήτρων στους μαθητές για μεγαλύτερη συμβολή στις σχολικές δραστηριότητες χάριν της ακριβούς δημοσίευσης των τελικών αποτελεσμάτων.

Περιεχόμενα και δραστηριότητες

Το project συντον
Καθηγήτρια Mariana Genĉceva
maries972@yahoo.com
Ul. Targovska 10
BG-5180 Polski Trambesh
Βουλγαρία
La koloran titolpaĝon kreis
Ermanno Tarracchini
ermanno.tarracchini@tiscali.it
Via Pascal, 46
IT-41100 Modena
Italio

(*) prilaborita plano laŭ la originala ideo de "AKEL" projekto de Luis Ladeira.
Μετάφραση του εσπεραντικού κειμένου στα Ελληνικά : Γιώργος Δερμάτης
La grekan tradukon de origina esperanta teksto faris: Georgo Dermatis
Aristotelous 15, 19013 Saronida Attikis, Grekujo esperanto_triumfonta@yahoo.de