Tervezet:
Interkulturális, soknyelvű párbeszéd
egy semleges nyelv segítségével az európai iskolák között

A tervezet célja partnerkapcsolatok kialakítása különböző európai országok olyan iskolái között, amelyekben oktatják a semleges, eszperantó nyelvet. Ezt a nyelvet használják mind a nem-személyes kommunikációban, mind pedig a program szerinti, európai találkozókon (évente két találkozó, két országban). Az eszperantó, mint semleges hídnyelv, garantálja minden résztvevő számára az egyenjogú kommunikáció lehetőségét, a soknyelvűség tiszteletben tartását és megőrzését Európában és az egész világon. A program iránt a következő országok iskolái érdeklődnek: Portugália, Lengyelország, Franciaország, Magyarország, Litvánia, Bulgária, Spanyolország, Olaszország, Németország és Nagy-Britannia. (Egyébként a tervezet minden csatlakozni kívánó iskola számára nyitott.) Ezek az iskolák – tekintettel a résztvevő európai országok történelmi és kulturális hagyományainak különbözőségére – lépéseket tesznek egymás megismerésére és kulturális csere-programok megvalósítására. E program keretében hídként használva a semleges, eszperantó nyelvet, ösztönzik a különböző országok nemzeti nyelveinek megismerését, illetve megtanulását. A tanárok és tanítványaik, valamint más szervezetek részvételével közös témák és ötletek felvetésével számos kezdeményezést valósítanak meg. Az együttműködés a különböző országok és régiók történelmi és kulturális örökségéről szóló információk cseréjén alapul. Tekintetbe véve az új nemzedékek európai polgárságának jelenéről és jövőjéről alkotott elképzeléseket, felhasználja az információs technológiák és az idegen nyelvek tanítása során szerzett tapasztalatokat. Ennek a tervezetnek a megvalósítása a többi európai ország kultúrájának és hagyományainak megismerése, az ott élő tanulók és tanárok baráti kapcsolatainak kialakítása révén hozzájárul a különböző közösségek és nyelvek közötti akadályok elhárításához. A tervezet megvalósításához az eszperantó nyelvet használják, - amely sokak által ismert, de még nem hivatalos nyelv az Európai Unióban.

Egy azonos nyelvnek a használata, amely a résztvevő országok egyikében sem anyanyelv, de amelyet ezen országok iskoláiban tanítanak, már az alapoktól kezdve megteremti az egyenlőség és az egyenjogúság érzését. Az anyanyelven és ezen a semleges nyelven folytatott beszélgetés, saját gondolataik közlésének lehetősége segíti az európai fiatalokat annak felismerésében, hogy valakinek a kommunikációs erőfeszítése abból a célból, hogy egy másikkal érintkezzen, már önmagában is jele a különbözőség elfogadásának és tiszteletben tartásának, tehát mintegy a tolerancia szimbóluma.

A tervezet céljai

a) A kultúrák közötti kapcsolat elősegítése, a résztvevők tájékoztatása a nyelvi különbségekről a partner-országok nyelveiben gyakran használt mondatok megtanulásával.
b)Tapasztalatcsere egymás kultúrájáról, hagyományairól, nyelvéről, földrajzáról és történelméről.
c)Helyi és nemzetközi viták során a tanulók kritikus gondolkodásának kialakítása az "izmusok"-ról (nacionalizmus, kolonializmus, rasszizmus…); továbbá kutató- munka, kiállítások és internetes fórumok az emberi jogokról; a partner országok iskoláinak azonos korú tanulói közötti kapcsolatok létrehozása.
d)A kommunikációs akadályok csökkentése az Európai Unióban a közös, semleges nyelv segítségével.
e)Hozzájárulás az európai polgár szellemiségének kialakításához.
f)A csoportos munka képességének és az együttműködés vágyának kialakítása a tanulókban a kommunikációs problémák megoldásában való jártasság fejlesztésével.
g)Az új kommunikációs technológiák (internetes levelezés, videó-konferenciák) gyakorlati használatának elsajátítása a partnerek közötti, kölcsönös, jobb megértés érdekében.
h)A tanulók motivációjának megerősítése, az iskolájuk tevékenysége iránti elkötelezettség növelése az elért eredmények pontos ismertetésével.

Tartalom és tevékenységek

A tervezetet összehangolja

Mariana Gencseva tanárnő
maries972@yahoo.com
Ul. Targovska 101, BG-5180 Polszki Trambes
Bulgária
 
 
 


Magyar fordítás: dr. Molnár Lajos