Project (*):
Interculturele en veeltalige dialoog
tussen Europese scholen via een neutrale taal

Doel van het project is het totstandbrengen van partnerrelaties tussen scholen in verschillende Europese landen, waar de neutrale taal Esperanto onderwezen wordt. Deze taal verdient de voorkeur voor telecommunicatie en voor gebruik op de geplande Europese bijeenkomsten (twee per jaar) omdat het een neutrale brugtaal is, die aan alle deelnemers gelijke communicatiemogelijkheden en erkenning biedt en bescherming van veeltaligheid in Europa en in de wereld. De landen waar tot nu toe scholen hun deelname aan dit project hebben aangekondigd zijn: Portugal, Polen, Frankrijk, Hongarije, Litouwen, Bulgarije, Duitsland, Spanje, ItaliŽ en Groot-BrittaniŽ (deelname aan het project staat open voor alle scholen, die zich aanmelden). Ze zullen een eerste stap zetten die, met respect voor de uiteenlopende historische en culturele achtergronden en tradities van de deelnemende Europese landen, zal stimuleren tot verdere kennismaking en het leren van de taal van zo'n land, door de neutrale taal Esperanto te gebruiken als brugtaal. Er staan veel initiatieven op stapel waarbij onderwijskrachten en leerlingen betrokken zullen worden om samen met andere organisaties gemeenschappelijke thema's en ideeŽn uit te werken. De samenwerking zal gebaseerd zijn op uitwisseling van informatie over het historisch en cultureel erfgoed van de verschillende streken en landen, met gebruikmaking van ervaring op het gebied van informatietechnologie en onderwijs in vreemde talen. Er zal ook ruimte zijn voor het bestuderen van het heden en de toekomst van het Europese burgerschap voor de nieuwe generaties.

Het opzetten van dit project plaatst de deelnemende groepen voor dezelfde uitdagingen: men neemt kennis van de cultuur en de tradities van andere Europese landen en er ontstaan vriendschapsbanden met studenten en leerkrachten die daar wonen. Dit zal bijdragen tot het doorbreken van communicatiemuren tussen de verschillende gemeenschappen In het project maken we steeds gebruik van de internationale taal Esperanto - waar iedereen wel van gehoord heeft, maar die bijvoorbeeld binnen de Europese Unie nog weinig erkenning krijgt.

Het gebruik van eenzelfde taal, die van geen van de deelnemende landen de moedertaal is en daar toch op school onderwezen wordt, zal een gevoel van gelijkheid en gelijkwaardigheid geven, met name wat betreft het fundamentele recht om te spreken en eigen ideeŽn met anderen te delen, zowel in de moedertaal als in deze neutrale taal. Het is onze hoop, dat de jonge Europeanen daardoor er zich van bewust zullen worden dat de inspanning van iemand om de andere in zijn taalkeuze tegemoet te komen al een teken is van aanvaarding en van respect voor diens anders-zijn, dus een symbool van verdraagzaamheid.

Doelstellingen van het project

a) Het bevorderen van de 'intercultuur' en het informeren van deelnemers over de verschillen in taal, ook door het leren van zinnen, die dagelijks gebruikt worden in de talen van de deelnemende landen.
b)Het uitwisselen van culturele, traditionele, taalkundige, geografische en historische ervaringen.
c)De leerlingen kritisch leren denken over "ismen" (nationalisme, kolonialisme, racisme...) door het opzetten van locale en transnationale debatten, over de rechten van de mens, door middel van onderzoek, tentoonstellingen en internetforums en door levende contacten met leeftijdsgenoten van andere deelnemende scholen.
d)Het overwinnen van de communicatiebarrières in de Europese Unie door middel van een gemeenschappelijke neutrale taal.
e)Bijdragen aan de vorming van Europese burgerzin.
f)Het ontwikkelen van persoonlijke eigenschappen bij de leerlingen zoals de vaardigheid om samen te werken en de wens daartoe, en de vaardigheid om communicatieproblemen op te lossen.
g)Het accepteren en het praktisch gebruiken van nieuwe communicatietechnologieŽn (netposten en videoconfereren), zodat er een beter wederzijds begrip ontstaat tussen de deelnemende scholen.
h)De studenten motiveren om zich meer in te zetten voor de acties van de school in verband met zorgvuldige publicatie van de eindresultaten.

Inhoud en Activiteiten

Het project wordt gecoŲrdineerd door
Professor Mariana Genĉeva
maries972@yahoo.com
Ul. Targovska 10
BG-5180 Polski Trambesh
Bulgarije
De kleurige titelpagina werd ontworpen door
Ermanno Tarracchini
ermanno.tarracchini@tiscali.it
Via Pascal, 46
IT-41100 Modena
ItaliŽ

(*) bijgewerkt plan naar het oorspronkelijke idee van het "AKEL" project van Luis Ladeira.
Naam en e-adres van de vertalers: Leo De Cooman: Leo.De.Cooman@pandora.be
Johan Derks: derks.esp@tiscali.nl