Proiect (*):
Dialog intercultural și multilingv prin intermediulunei limbi neutrale între școlile europene

Scopul proiectului este crearea unor relații de parteneriat între școlile din diferite țări europene în care este predată limba neutrală esperanto. Aceasta este folosită pentru comunicarea la distanță și în timpul întâlnirilor europene programate (câte două pe an în două școli), deoarece ea este o limbă-punte neutrală și garantează tuturor participanților șanse egale de comunicare, de respect și de păstrare a multilingvismului în Europa și în lume. În prezent, școlile interesate deja de acest proiect sunt din următoarele țări: Portugalia, Polonia, Franța, Ungaria, Lituania, Bulgaria, Germania, Spania, Italia, Anglia și România (desigur, proiectul este deschis tuturor școlilor care doresc să participe). Ele vor păși spre o cunoaștere reciprocă și interschimb cultural, care, respectând moștenirile istorice și culturale și tradițiile diverselor țări europene participante, vor stimula cunoașterea reciprocă și învățarea limbilor naționale ale acestor țări, folosind ca punte limba neutrală esperanto. Vor fi realizate multe inițiative, antrenând dascăli și elevi care vor participa, împreună cu alte organizații, și vor elabora teme și idei comune. Colaborarea se va baza pe interschimbul de informații despre moștenirile istorice și culturale ale diferitelor regiuni și țări prin intermediul experiențelor din domeniul tehnologiilor informaționale și al predării limbilor străine, și dezbătând ideea despre prezentul și viitorul cetățeniei europene a noilor generații.

Realizarea acestui proiect, prin cunoașterea culturii și a tradițiilor altor țări europene, și prin crearea unor relații de prietenie cu studenți și dascăli care locuiesc acolo, va contribui la înlăturarea barierelor de comunicare între comunități de limbi diferite, punând în fața lor aceleași provocări. Pentru realizarea proiectului noi folosim limba internațională esperanto – deja mult cunoscută, totuși încă nefiind o limbă oficială a EU.

Folosirea unei aceleiași limbi, nefiind maternă pentru niciuna dintre țările participante, totuși predată în școlile din acele țări, va crea un sentiment de egalitate și de egalitate în drepturi, începând cu cel mai de bază: dreptul la cuvânt și la comunicare a propriilor idei, atât în limba maternă cât și în limba neutrală, și va încuraja pe tinerii europeni să înceapă să conștientizeze că stresul comunicării unuia care merge să întâlnească pe altul este deja un semn de acceptare și de respect a diversității, deci un simbol al toleranței.

Scopurile proiectului

a) De a promova intercultura și de a informa participanții despre deosebirile lingvistice, și prin învățarea de fraze folosite zilnic în limbile țărilor participante la proiect.
b)De a face schimb de experiențe culturale, tradiționale, lingvistice, geografice și istorice.
c)O gândire critică despre "isme" (naționalism, colonialism, rasism…) a studenților, prin realizarea unor dezbateri locale și transnaționale despre drepturile omului, prin cercetări, expoziții, prin foruri și contacte prin internet cu persoane de aceeași vârstă prezente din alte școli ale țărilor partenere.
d)De a depăși barierele de comunicare în Uniunea Europeană, pri intermediul unei limbi neutrale comune.
e)De a contribui la formarea unui spirit de cetățean european.
f)De a dezvolta însușirile personale la elevi, precum capacitatea de a munci în echipă și dorința de a colabora, competență în rezolvările problemelor de comunicare.
g)De a îmbunătăți asimilarea și folosirea practică a noilor tehnologii de comunicare (poșta electronică și videoconferința), pentru a ajunge la o mai bună înțelegere între parteneri.
h)De a motiva elevii pentru o mai bună angajare în activitățile școlii, datorită unei publicări punctuale a rezultatelor finale.

Conținuturi și activități

Coordonator de proiect
Profesorino Mariana Genĉeva
maries972@yahoo.com
Ul. Targovska 101,
BG-5180 Polski Trambesh
Bulgaria
Pagina de titlu colorată creată de
Ermanno Tarracchini
ermanno.tarracchini@tiscali.it
Via Pascal 46
IT-41100 Modena
Italia

(*) plan prelucrat după ideea originală a proiectului "AKEL" întocmit de Luis Ladeira.
Nume și adrese electronice ale traducătorilor: Mihai Trifoi trifoi@honoris.ro, RO-527116 Bixad Bl. 1. Ap. 3., Jud. Covasna , Romania