Antikvaj amatoj

HOMER' DE ILIADO

Dum vivos homo, vivos vi, Homeros,
Helena ravos, Ahilleŭs koleros;
Priamos ploros sur la liut' kantanta
la moman Ares kaj la dolĉan Eros.

HOMER' DE ODISEADO

Heroa fabellibro de l' hoimaro
pri sagacul' kaj ties vojeraro
tra lula mondo de monstroj kaj de sorĉoj:
poemo eterna de l' eterna maro.

SOFOKLO

Perfekta greka bel' marmorkolona,
aed' homhimna kaj am-stasimona
de l' fate blinda esplorant' Edipo,
de l' amorgojla sankta Antigona.

HORACO

Taskego por lernanto timadmira,
laŭrat' far Melpomena eollira!
Ho; la rozpluka vivosaĝ' de l' Odoj
kaj spritospic' de l' Muzo piedira!

VERGILO

Animo, kiun dolĉa mild' balzamis,
paŝtistojn, agrojn vi per vers' ornamis
kaj kantis militestrojn malgraŭvole.
Eneon gloris vi kaj Didon amis.

OVIDO

Ho Filemon kaj Baŭcis de Ovido,
min kortuŝegis ĉe lernbenka sido
via benata viv', beata morto.
Ĉu hantis min ĉi fraŭla vivofrido?

OVIDO EN TOMI

Li triste haltas ĉe la stratokurbo
kaj antaŭ la malpuro, koto, turpo
forfermas la okulojn por revidi
en rev' la luman svarmon de la Urbo.