Esperanto

En la ŝanĝiĝema scivolo
de miaj dekses jaroj
kaptis min unue la sankta fervoro
por viaj altaj idealoj,
en la akceptema koro de la junulo
kun entuziasmiga stimulo,
kun dolĉa logo de la printempa mistero
resonis la kanto pri l' espero.

Kaj kun febra avido
de la neofito
al gazetoj, korespondado mi min ĵetis
ĝis min tute enretis
la aparta, ĉarma idilio
de la verda familio.
Venis leteroj
el foraj urboj, ekzotikaj teroj,
poŝtkartoj
el kvin mondpartoj,
interŝanĝo de libroj, bildoj, revuoj,
promesoj
pri estontaj rendevuoj,
vojaĝoj, kongresoj,
kaj jen trasorbis min per sia milfaceta, bunta diverso
la universo.

Poste la unuaj literaturaj provoj,
recenzoj, studoj, tradukoj versaj kaj prozaj,
pri darfi, durfi, lici diskutoj furiozaj,
kaj miaj unuaj timemaj strofoj,
la unua libro,
trohasta, entuziasma kribro
pri bona kaj malbona,
kritiko kun severo drakona,
sed kun junule ŝancela ekvilibro;
atakoj, replikoj,
en komuna laboro, komuna batalo harditaj fidelaj amikoj,
ĝojoj, esperoj, planoj, preserar-ĉagrenoj,
vulkane eruptaj redakci-kunvenoj,
kverelanta, repaciĝa kara kamarada rondo:
Literatura Mondo!

Sub peza, sufoka milita atmosfero,
en mia minacata ermito-ĉelo,
en kreskanta, subprema izolo,
via petola ludo rima,
via nesuperebla klaro esprima,
via serafe pura, superba simbolo
estis mia sola konsolo.

Ho Esperanto! Kiam vi venkos glore,
via plenkreska pompo futura,
la dolĉa gusto de via sonoro matura,
la milkolore
nuancita abundo
en via bunto
gardos ankoraŭ memore
la vibron de ĝojoj kaj tristoj
de l' fruaj kantistoj.

Kaj inter ili eble
kuntremos feble
la postmorta vibro tarda
de mia koro arda.