Febro

Denove min vizitis ĉi-vespere
la febro. Nu, ne la longunga, monstra
heroldo de sinjor' pli granda kaj
tenebra, sole lia blondahara
fratet' pli juna, kies preskaŭ milda
agito per agrablaj frostkuretoj
tikladas la nervreton de la korpo;
tamen po iom iĝas nesufiĉaj
kovriloj la vestaĵo kaj la haŭto
kaj nuda sentas sin la trema karno
kun nud' senpova de la novnaskito,
aŭ kiel nude frostas la animo
de tiu povra, kiun, prirabitan
de mort', forlasis la brakumo ŝirma
de l' am' patrina, kaj li kvazaŭ ree
naskiĝas vee-plore (ho, dolora dua
komenc' de vivo!) en ĉi frostan mondon,
terure nuda. (Ve' kaj plor' eskortas
ambaŭ naskiĝojn, ĝojan kaj funebran.)

Rapide en la liton! Ĝis oreloj
mi tiras la kovrilon, miaj dentoj
klaketas, miaj manoj ne kuraĝas
etendi sin el rifuĝej' lanuga
por preni libron de sur nokta ŝranko.
La lito malrapide trafajriĝas
de mia korpo brula kaj la febro
okupas mian sangon triumfante.

Kaj, trohejtite, mi babilas jene
al mia povra vivkunul', la korpo:
«Nur fajru sango, dum vi fajri povas,
nur marŝu, koro, dum vi marŝi povas,
suferu, dum vi povas, mia karno,
ja via ardo trankviliĝos foje,
foriros febrogasto kaj foriros
ankaŭ la vivofebro, kaj la tero
per lip' humida kisos vin malvarma».