GLOSOJ

Ĉi tie oni trovas vortojn ne registritajn en la SAT-vortaro kaj ties Suplemento (1953). Signoj:
bo = Boirac-vortaro (1909);
gm = (Grosjean-Maupin-vortaro;
gr = Grabowski-vortaro (1910);
ch = Christaller-vortaro (1923);
wü = Wüster-vortaro (1923);
   pg = Parnasa Gvidlibro (1931);
wa = Waringhien-vortaro (1957);
pe = Pechan-vortaro (1961);
z = Zamenhofa vorto;
lat = latine.

adoleski (bo, wü, wa): plenkreski, vir(in)iĝi.
arkano (gm, wü, wa): misteraĵo, sekretaĵo.
asidua (pg, wa, pe): konstante helpopreta.
aŭstera (gm, pg): maldorlota, malintima, frosthumora.
basa (pg, wa): malalta.
brutala (gr, pg, wü): beste kruda.
cenobito: ĉelloĝanta monaĥo (kontraste al anakoreto).
degni (pg, wa): moŝte, desupre afabli.
delekti (bo, gr): plezurigi.
delico (bo, pg, wa): delikata ĝuo, delektiĝo.
desaponti (z): seniluziigi.
devori (gm, pg): manĝegi.
disipi (gr, pg): malŝpari.
dista (pg): malproksima.
dokta (gm, pg, wa): klerega, multescia.
drola (pg, wa): strange, komike gajiga.
enorma (ch, pg, wa): eksternorme granda.
estiel: identiga kiel
falva (pg): helflava, senkolora.
fantasta (ch, pg-, wa): fantaziega, mirinde eksterkutima.
fatraso (pg, wa): aĉaĵaro.
fola (pg): frenezeta.
fragila (wa): rompiĝema.
friska (wa): malvarmeta.
genus irritabile vatum (lat): homspeco incitiĝema de poetoj.
giri (ch, pg, wa): ronde turniĝi.
hanti: (wa): fantomi.
hobio: pasia diletantado.
koŝmaro (pg, pe): malbona, prema, inkuba sonĝo.
kredenci (pg, pe): pormeti (trinkaĵon).
langvora (gm, pg, wa, pe): korpeanime malstreĉiĝinta.
lasciva (pg, wa, pe): voluptema, amoravida.
lirli (wa, pe): agrable plaŭdeti (ekz-e rivereto).
lontana (wa, pe): malproksima.
loza (wa, pe): malstrikta, senstreĉa.
mago (wa, pe): magiisto.
melomago: melodiomagiisto.
mizogino (wa): virinmalamanto.
obscena (gm, wa, pe): pudorindigniga, krude malĉasta.
omnia mea mecum porto (lat): cion mian mi portas kun mi.
peripetioj: nevolaj aventuroj.
planĉo: lignotabulo.
plumono (pe): plumoŝtopita kovrokusenego.
prizono (pg, wa, pe): malliberejo.
primavero (pg, pe): printempo.
puntilio (pg): honorskrupulo.
resurekti (pg, wa): releviĝi, reviviĝi.
rojo (wa, pe): eta rivereto.
ronĝi (wa, pe): mordeti.
ronroni (pg, pe ): kate karesmurmuri.
rumoro (gm, pg, wa, pe): voĉbruo de homoj.
saŭdado (pg): dolĉdolora bedaŭro.
sinistra (pg, wa, pe): misaŭgura.
skolasto (Sturmer): klerulo.
softa (pg, wa, pe): mallaŭta.
sombra (wa, pe): malhela.
stasimono: en la grekaj tragedioj kanto kantata de la ĥoro staranta ambaŭflanke de la orkestro, tiel ke unu duono respondas «antistrofe» al la alia (Gregor).
Stop! (bo, pg, wa, pe): halt!
svaga (wa, pe): malpreciza, malfacile difinebla.
ŝoti (pe): piedfrape direkti la pilkon al la golejo.
ŝriki (pe): krii akravoĉe, tranĉe, precipe el timiĝo.
tenebro (pg, wa, pe): mallumaĵo.
torpori (gm, pg, wa, pe): sensentiĝi,
sentobtuziĝi (ekz-e membro pro nervopremo).
trepidi (gm, pg, pe): tremegi.
unkti (gr, pg, pe): sanktolei, sankte ŝmiri.
villo (z): somerdometo.
vori (wa, pe): manĝi, se paroli pri bestoj; manĝegaĉi.