Japaneskaj fotoj

LA MONTO

En valo varma
la svarma vivo bolas.
Super ĉi ŝaŭmo
pasema la eterna
senmov' de l' monto solas.

LA PINO

La altan pinon
ne fleksas ŝtormo murda,
nek jug' de l'jaroj.
Ĉe ĝia pied' mi sidas
kun mia vivo kurta.

LA NUBO

Nubo sur monto
sidiĝis, gasto teda,
kaj per pluvgutoj
ĝi klaĉas monotone,
ĝis enuiĝ' osceda.

LA LUNO

En la arbaro
la nokt' misterojn gardas,
sed tra la branĉoj
la maldiskreta Luno
scivole ŝtelrigardas.

LA RIVERETO

La rivereto
preter la bord' kaj domo
hastante kuras,
ne degnas eĉ rigardi
al mi, la pigra homo.

LA HERBO

La herb' matene
en freŝa verdo vantas
pri l' juvelaro:
surkape diademo
da roso diamantas.

LA NUBETOJ

Sur la ĉielo
groteskaj pufaj nuboj
sinpele ŝercas,
eĉ akvon alŝprucigas
kiel petolaj buboj.

LA FLORO

En la litseĝo
mi sidas kaj poetas.
Rigardon ŝtelan
mi sentas, ha, jen floro
tentema min koketas.

LA PONTO

Rojo rapidas
tra kolorpompa parko.
Freŝkurajn ondojn
postgapas oscedante
la pigra ponto-arko.