La mistera insulo

De mia knablegaĵo titol' kaj tem' ĝi estis,
insulo nekonata meze de l' Pacifiko.
Ĝi daŭre ekradikis en mia infanpsiko,
ĝin mia fantazio per lulaj revoj vestis.

En mia kor' mil voĉoj de l' ocean' orkestris,
mi estis pasaĝero de ora sonĝnavigo,
en fean rodon trafis mia triumfa brigo,
kaj min bluverdaj bordoj per milda brak' arestis.

Disfluis la knabsonĝoj. Sed tamen la insulo
plu ŝvebis logpromese en revoj de l' junulo,
kaj ĝi tra tempoj pasaj ne ĉesis pale pompi,

dum lante mian koron kovris glaci' aŭstera.
Ĝin dinamit' de l' amo ne povus jam trarompi,
sed ĝin tralumas brilo de la Insul' Mistera.