La tapiŝo

Min, knabon, ofte portis tapiŝo, la mirakla,
kiun buntbrila brodis mia infan-imago.
Mi sursidiĝis kiel misterpotenca mago,
kaj, huŝ, mi flugis, flugis kiel per ŝvebo agla.

Mi flugis, fabelregnojn atingis, senobstakla.
Direkton al mi donis pafita dezir-sago.
Per mia glav' el alto al trezorgarda drako
mi tranĉis la sep kapojn en batalscen' spektakla.

Ho, dolĉdeliraj flugoj de l' jaroj adoleskaj,
fantaziaĵoj febraj de korp' kaj menso kreskaj,
kiajn abismojn falis tiu vertiĝ' aŭdaca!

El fatrasej' de l'koro mi tiras vin, tapiŝo,
ĉifono franĝa, falva, kaj sursidiĝas, laca,
ke mi la flugon laste provu, fola derviŝo.