Marta renkonto

Ĉu vi eĉ ne rimarkis...? La bubo Marto iris
ĉe via flanko ŝtele, kun paŝo kapreola,
kaj al vi, tram-atenda, kun malicet' petola
mokante vian gapon, la jakon li ektiris.

Ĉu vi eĉ ne rimarkis...? Ho, ne! Vi triste miris
la bluon de l' ĉielo en posttagmezo ora,
animo via estis falinta kaj torpora
kaj je fuĝintaj sonĝoj frostante ĝi sopiris.

Tra l' strato brue svarmis popolo eleganta
en vestoj disflorantaj, kaj, dum pri l' bildo vanta
vi gapis blonda, svelta figuro alrapidis.

Inter vi pont' momenta: interrigardo arkis,
jam vin altiris io, sed ĉio preterglitis
kaj kune la Feliĉo... Ĉu vi eĉ ne rimarkis?