Momentfoto

En fruprintempa strato
subita sent':
la urb' alprenas geston
de festa silent'.

Ĵus bolis la tumulta
bulvarda svarm',
vivritmo febra, kuro
por pano kaj por karn'.

Nun por minuto ĉesas
la strata bru',
bremsiĝas de l' trafiko
zigzaga bunta flu',

diafanan muton ŝutas
la sunobril',
gapi la homojn igas
la ora rid': April'.

Kaj kvazaŭ nian vivon,
ĉi colon da temp',
vastigas en senfinon
fascino de l' printemp'.