Noktiĝo

Rapide kreskas ombro,
venas vespero,
falas flugiloj tardaj,
svenas espero.

Sufokas tagajn bruojn
sorĉa sordino,
vualojn feajn teksas
la somerfino.

Al dormo sin preparas
laca ĝardeno,
ripozi volas koro,
sonĝas ĉagreno.

Al flor-odor' miksiĝas
nuanco velka,
supre ĉiel' brilnajla:
kovrilo ĉerka.