Profanaj gracoj

UVO

Dum stratajn arbojn vestas velka rufo
kaj domojn duŝas la aŭtuna pluvo,
sur mia tablo la somero varmas
en la rideto dolĉa de la uvo.

PANO

Ĉe luksa tablo apud la ĉampano,
ĉe larda-bulba manĝo de kampano,
sindone vi aperas, ho orsela,
blankkarna, homknedita frukto, pano.

KOMPOTO

Lukso de malsanula manĝ', kompoto!
La nomojn mi eldiras kun dorfoto,
ĉies aromon sur la lang' sentante:
ĉeriz', persiko, frambo, abrikoto.

KINOMONDO

Urb' laga ĉe piedo Himalaja,
infero de vulkanoj, fest' malaja
kaj plu... La tutan teron mi posedas,
min tra sep maroj portas rem' pagaja.

ŜAKO

Ho ŝako, vi min lulas en beaton!
Mi diru al vi mian egan ŝaton,
mian pasian amon! Mi vin ludos,
ĝis mem la Morto donos al mi maton.

MUZIKO

Muziko mildbalanca, dolĉmodula,
vi estas por la koro maljunula
balzamo rejuniga ĝisinfane,
kuŝiga sur la panja brusto lula.

POETOJ

Ho admirataj majstroj de versforĝoj!
En nigra vivmagio bonaj sorĉoj,
en vojoperda svaga vag' vi estas
vojmontre allumantaj sanktaj torĉoj!