SOIFO

Soif' de l' vivo kaj de ties donoj,
soif' de reva amo ĉaste pura,
soif' de karna amo ardplezura,
soif' de lulsonoraj violonoj,

soif' de ĉien penetrantaj konoj,
soif' de belo, eĉ se misaŭgura,
soif' de nuda ver', eĉ se terura,
soif' de justo por la milionoj

min spronas, kaj, post kiam oni volvos
tombtole mian korpon, ĝin dissolvos
silente la soif' je 1' terpatrino,

kaj, se eksplode krevos Tero-seloj,
atomojn miajn pelos tra 1' senfino
soif' eterna je 1' senmortaj steloj.