Transtera sopiro

Trezoro mia varma, rozkarna, orvelura,
okulĉieloj viaj printempajn sunojn flamas,
la tuŝ' de via mano min unktas kaj balzamas,
dotante min per sankta, aĝvenka freŝ' junula.

Sed dum la fea fando de la volupto brula,
kiu purpurajn febrojn en nian sangon semas,
en mia koro softe sopir' sekreta tremas
al amo pli supera, pli nobla kaj pli pura.

Kaj lante transformiĝas per ia ŝanĝ' mistera
nia ekstazo korpa je ekzaltiĝ' transtera,
ĝis regas la animojn triumfe ekjubilajn

la mortovenka kredo, ke en sentempa foro
de l' vastoj Universaj, kiel magia floro,
disfaldos nia amo petalojn eternbrilajn.