TRIRIMOJ

   
La dankon devas mi esprimi,
ho WARINGHIEN, por la impulso,
kaj ĉar vi multe zorgis pri mi.
La dankon devas mi esprimi,
ĉar vi instigis min tririmi
per via robajad-ekskurso.
La dankon devas mi esprimi,
ho WARINGHIEN, por la impulso.


Ĉi poemetoj, kvazaŭ nur etudaj
miniaturoj, bagateloj ludaj,
tion ĉi tion skizas per esprimoj
facilaj, svagaj aŭ duonaludaj.

La kampoverdo kaj la stratpavimoj,
la ĉambr' ermita kaj la mond-senlimoj,
legaĵoj miaj dum horetoj studaj,
mergantaj min tra grandaj hom-animoj

en revoj feaj kaj realoj krudaj,
paseo kun memor' de vundoj nudaj
min tuŝis kaj ekvibris pensoglimoj
kaj sentopapilioj sinaltrudaj.

Kelkajn, por noto de l' anim-pilgrimoj,
mi fiksis sur la pinglo de tri rimoj.