Veninta poŝto

«Ho kara, mia kara: Avizas kalendaro
aŭgustan daton dolĉan: la Lali-tag' proksimas.
L' aŭgusto; la pasinta, ho ve, defore glimas:
sen vi; sen vi forrampis jam pli ol unu jaro.

Nun, spit' al du landlimoj disigaj, vin en klaro
mi vidas, via viva imago min animas,
kaj kie ni kunestis, al lokoj mi pilgrimas,
kaj sentas vin ĉeflanke: ni vagas kiel paro.

Ekde l' rigardrenkonto unua Vistul-borde,
beatan kalvarion laŭiras ni belorde,
kaj ĉiu via vorto revivas kaj persistas...

Fine la lasta kiso, kroĉinta nin tenace,
sur miaj deŝiritaj lipoj tre dolĉe tristas.
Mi nun ĉi tristan dolĉon sendas nomtag-donace.